T. C. GÜMRÜk ve ticaret bakanliğI


sayfa1/47
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47
T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Reklam Kurulu BaşkanlığıBASIN BÜLTENİ


Toplantı Tarihi : 12 Haziran 2018

Toplantı Sayısı : 273
ÖRTÜLÜ REKLAM

1)
Dosya No: 2017/4543
Şikayet Edilen: Kanal Maraş Medya Hizmetleri
Şikayet Edilen Reklam: http://www.kanalmaras.com/haber/sigarayi-birakamayanlar-gunde-bir-bardak-icin-etkilerinden-kurtulun/19225 adlı url de yer alan “Akciğer Detoksu” isimli ürüne yönelik reklamlar
Reklam Yayın Tarihi: 26.04.2018
Reklamın Yayınlandığı Mecra: İnternet
Tespitler: http://www.kanalmaras.com/haber/sigarayi-birakamayanlar-gunde-bir-bardak-icin-etkilerinden-kurtulun/19225 adresli internet sitesinin 26.04.2018 tarihli görünümünde; “Sigarayı bırakamayanlar günde bir bardak için etkilerinden kurtulun. Dumansız Nefes Tıp Birliği Başkanı Uzm. Dr. Mehmet İmyak ile bu konuyu konuştuk. Sigara içenlerin istatistikleri oldukça korkutucu. %95’i bırakamadığı gibi ölümcül hastalıklara yakalanma riskleri ve öksürük, horlama, nefes darlığı şikayeti 50 kat daha fazla. Sayın Mehmet Bey, bu ölümcül hastalıklara yakalanma riski gerçekten de 50 kat daha mı fazla? Üzülerek söylüyorum ki doğru. Ayrıca sigarayı bırakmak isteyen ve bunu başaranlar da her 100 kişiden sadece 5’i. Bunların yarısı da 6 ay içinde yeniden başlıyor. İşte bu durumda akciğerler sürekli sigara dumanı, katran ve binlerce zararlı maddeye maruz kalıyor. Akciğer Kanseri ve KOAH çok ciddi hastalıklar? Önüne Geçilemiyor mu? Hem de çok ciddi hastalıklar. Eğer sigarayı bırakamıyorsanız ve akciğerlerinizi temizlemek için de herhangi bir program uygulamamışsanız normal bir insana göre 50 kat daha fazla bu hastalığa yakalanma oranı. Akciğerleri temizleme programlarını ise bilen yok... Daha yeni hastamın akciğer röntgenini görebilirsiniz. Bu da normalde görünen hali. İçimizde olduğundan bunu hayal etmesi bir insanın çok zor ama maalesef durum bu. Peki, Sigara Bırakılmasa da Akciğer Temizlenebiliyor mu? Geliştirdiğimiz detoks programı ile evet. Çünkü her ne kadar sigarayı bırak desek de bırakılamıyor. Bizde o zaman Dumansız Nefes Tıp Birliği olarak bu detoks programına yoğunlaştık. Sigara içmeye devam etseniz bile akciğerlerinizi 1-2 ay içerisinde sanki hiç sigara içmemiş gibi temizleyerek tüm katran ve tehlikeli maddeleri atıyor, akciğer zarı ve hücreleri yenileniyor. Akciğer Detoksu mu? Öncelikle detoks programına uymak şart. Günde sadece 1 defa kullanılması gerekiyor. Sonrasında normal hayatınıza devam edebilirsiniz. Günde 1 bardak özel detoks özü ile hastalar balgam atmaya başlayacağı gibi öksürük de hemen kesilecektir. Kaç yıl içiyor olursa olsun 1 ile 2 ay içerisinde de ciğerler tertemiz olacaktır. Peki Nasıl? Akciğer Detoksunun bir Tarifi Varmı? Evet var. Fakat tüm ürünlerin %100 doğal bulunması gerekiyor. İlk ve gerçek etki yaratan ise siyah havuç. Siyah havuç’un normal havuca göre etkisi 100 kat daha fazla. İçindeki antioksidan maddeler nedeni ile akciğerdeki tüm toksinleri çok hızlı bir şekilde dışarı attığını gördük. Her gün 200 ml siyah havuç özünün içilmesi şart. Ayrıca bununla birlikte: 50 Ml Ekinezya, 50 Ml Meyan kökü, 100 Ml Nane Kökü, 30 Ml Kekik Yaprağının özünün çıkartılarak tüketilmesi gerekiyor. Her Gün Nasıl Bulacağız Bu Kadar Tazesini? Gerçekten her gün taze ve doğal bulmak zor. Bu nedenle ilgili bakanlıkla birlikte derneğimizin yaptığı bir iş birliği var. Dumansız Nefes Tıp Birliğine bağlı doktorların desteği ile oluşturduğumuz laboratuvar tesisimizde Akciğer Detoksunun üretimini yapıyor ve hastalarımıza gönderiyoruz. Bakanlıkla yaptığımız çalışma sayesinde de üretim maliyetlerimizi yarıya indirdik. Sigara içen hastalarımız bu ürünleri de sipariş verebilir.” şeklinde tanıtımların yer aldığı tespit edilmiştir.
Değerlendirme/Karar: www.kanalmaras.com adresli internet sitesinde yer alan tanıtımlarda övücü ifadeler kullanılarak tanıtımı yapılan ürünün reklam olduğu açıkça belirtilmeksizin örtülü reklamının yapıldığı, ayrıca söz konusu ürüne yönelik olarak endikasyon belirten ve bilimsel olarak ispata muhtaç ifadeler kullanılarak mevzuatta izin verilen sağlık beyanlarını aşan ifadelere yer verildiği, böylelikle gıda takviyesi niteliğindeki ürünlerin insan fizyolojisine ve/veya metabolizmasına etki eden “tıbbi ürün” gibi tanıtıldığı dolayısıyla tanıtımların,
-Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmeliğin 5/a, 5/b, 5/ç, 5/d maddeleri,
-5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun “Gıda ve yemde izlenebilirlik ve etiketleme, sunum ve reklâm ile tüketici haklarının korunması” başlıklı 24. maddesi,
-Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği’nin 7/1,7/2,7/3, 7/4 maddeleri,
-Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği’nin 5/1, 5/2, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 9/1, 9/2, 13/1, 13/2, 13/3 maddeleri,
-Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin 6/1, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 22/1, 22/2, 23/1 maddeleri,
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 61 inci maddesi.
hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, reklam veren Kanal Maraş Medya Hizmetleri adlı firma hakkında, 6502 sayılı Kanun’un 63 üncü ve 77/12 nci maddeleri uyarınca anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.

FİNANSAL HİZMETLER

2)
Dosya No: 2017/3322
Şikayet Edilen: Hürcan Ulaş Çağrı Merkezi
Şikayet Edilen Reklam:Sem Danışma-Değerli Müşterimiz internetten yapmış olduğunuz başvurunuz kabul edilmiştir. Kredi kullanım koşulları için 0888 232 07 07 arayınız. B176” başlıklı sms
Reklam Yayın Tarihi: 12.10.2017
Yayınlandığı Mecra: SMS
Tespitler: Anılan SMS’te “Sem Danışma-Değerli Müşterimiz internetten yapmış olduğunuz başvurunuz kabul edilmiştir. Kredi kullanım koşulları için 0888 232 07 07 arayınız. B176” şeklinde ifadelere yer verildiği tespit edilmiştir.
Değerlendirme/Karar: Tüketicilerin herhangi bir başvurusu olmamasına rağmen kendilerine “kredi” kullandırılacağı bilgisinin tüketicileri aldatıcı olduğu, bu bilgiye istinaden tüketicilerin bilgi eksikliklerinin suiistimal edilerek, firmaya tahsis edildiği anlaşılan 0888 232 07 07 katma değerli hizmet numarasını aramaya yönlendirildikleri ve bu surette telefon faturalarına yüksek miktarda ücretlerin yansıtıldığı,
Nitekim 0888 232 07 07 gibi katma değerli hizmet numaraları kullanılarak yapılan reklam ve tanıtımların; Katma Değerli Hizmet Numaraları, Elektronik Haberleşme Kanunu ve Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği’ne dayanılarak oluşturulan Katma Değerli Elektronik Haberleşme Hizmetlerinin Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar’ın; “Şeffaflık ve Bilgilendirme” başlıklı 5 inci maddesinde yer alan; “1) KDH’ye ilişkin abonelik veya tekil içerik satın alınması sürecinde ve hizmetin sunumunda tüketiciyi aldatıcı veya yanıltıcı ifadelere yer verilemez… 2) Hizmet koşullarına ve hizmet karşılığında alınacak ücrete ilişkin bilgiler (hizmet ücretinin işletmecinin düzenleyeceği faturalar kanalıyla veya ön ödemeli hat bakiyelerinden düşülerek tahsil edileceği bilgisi de dahil olmak üzere), abonenin doğru bilgilenmesini sağlayacak ve dikkatini çekecek şekilde sunulmalıdır.” hükmüne göre tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı olmaması gerektiği,
Diğer taraftan “kredi kullanım koşulları” ibaresiyle firmanın kredi kuruluşu olarak hareket ettiği ve fakat bu durumun 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun; “Tanım ve kısaltmalar” başlıklı 3 üncü maddesinde yer alan; “Bu Kanunun uygulanmasında;(…)Banka: Mevduat bankaları ve katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarını.(…)ifade eder” hükmü ile “Faaliyet Konuları” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan; “Bankalar, diğer kanunlarda öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen faaliyetleri gerçekleştirebilirlerc) Nakdî, gayrin nakdî her cins ve surette kredi verme işlemleri…” hükmüne aykırılık teşkil ettiği, dolayısıyla anılan firma tarafından herhangi bir tüketiciye kredi verme işleminin sağlanamayacağı veya buna aracılık edemeyeceği, aksi taktirde bu durumun mevzuata aykırı ve tüketicileri yanıltıcı olduğu değerlendirilmiş olup,
Dolayısıyla inceleme konusu tanıtımların;

- Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin 7, 9, 11, 18, 25, 26, 28 ve 29 ve 32 nci maddeleri,
- 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 3 ve 4 üncü maddeleri,
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61 ve 62 nci maddeleri,
hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, reklam veren Hürcan Ulaş Çağrı Merkezi hakkında, 6502 sayılı Kanun’un 63 üncü ve 77/12 nci maddeleri uyarınca anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmiştir.
3)
Dosya No: 2018/1512
Şikayet Edilen: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Şikayet Edilen Reklam: Muhtelif mecralarda yayınlanan “Dünyanın En Yenilikçi Dijital Bankası: Yapı Kredi” başlıklı reklamlar
Reklam Yayın Tarihi: 04.01.2018
Yayınlandığı Mecra: Televizyon, İnternet
Tespitler: Muhtelif televizyon kanalları ve Youtube isimli sosyal mecra platformunda 04.01.2018 tarihinde yayınlanan reklamlarda; “İsviçre’de bir banka…(dış ses) üzülme be İsviçre! Dünyanın en iyi çikolatası hala sende…İtalya’da bir banka…(dış ses) Sende üzülme İtalya espresso denince de akla ilk sen geliyorsun…Amerika’da bir banka…(dış ses) O kadar takma kafana Amerika Dünya’nın en lezzetli hamburgerleri sende yapılıyor sonuçta…(dış ses) ve tebrikler Türkiye! Gurur duymakta haklısın, Yapı Kredi tüm Dünya bankalarını geride bıraktı. Türkiye’nin dijital bankası artık Dünya’nın en yenilikçi dijital bankası…(patlangaç) GLOBAL FINANCE: Dünyanın en yenilikçi dijital bankası – Avrupa’nın en yenilikçi dijital bankası – Türkiye’nin en iyi dijital bankası. BAI GLOBAL INNOVATION AWARDS: En iyi müşteri deneyimi Yapı Kredi Mobil. STEVIE INTERNATIONAL BUSINESS AWARDS: En iyi bankacılık uygulaması Yapı Kredi Mobil - En yenilikçi uygulama Yapı Kredi Mobil…(dış ses) İngiltere tamam ama…” şeklinde ifadelere yer verildiği,
www.yapikredi.com.tr/yapi-kredi-hakkinda/haberler/detay/98636 adresli internet sitesinin 29.03.2018 tarihli görünümünde; “DÜNYANIN EN YENİLİKÇİ DİJİTAL BANKASI: YAPI KREDİ: Türkiye’nin dijital bankası Yapı Kredi, şimdi de saygın finans yayınlarından Global Finance tarafından “Dünyanın En Yenilikçi Dijital Bankası” seçildi. Son bir yılda sadece dijital bankacılığa kazandırdığı devrim niteliğindeki uygulamalarla 30 ödül alan Yapı Kredi’nin kurumsal dijital kanalları da aynı kurum tarafından “Dünyanın En İyi Kurumsal Site Tasarımı” ödülüne layık görüldü. Dijital bankacılığın geleceğini inşa ediyoruz. Global Finance tarafından bu yıl ayrıca bölgesel değerlendirmede “Avrupa’nın En İnovatif Dijital Bankası” seçildiklerini hatırlatan Yapı Kredi CEO’su Faik Açıkalın, geleceğin bankacılık dünyasını kuracak ürün ve hizmetleri bugünden tasarladıklarını söyledi. Açıkalın, bankanın gelecek vizyonu hakkında şu değerlendirmede bulundu: “Yapı Kredi olarak daima geleceğin teknoloji ile şekilleneceği bilinciyle hareket ediyor, dijital bankacılığın geleceğini inşa ediyoruz. Vizyonumuz insan hayatına değer katan, insanı odak noktasına alan teknolojiler üretmek. Bunun için Yapı Kredi Mobil’i ‘Bankanın Uzaktan Kumandası’ olarak konumlandırarak, müşterilerimize tek elden tüm bankacılık hizmetlerini gerçekleştirebilecekleri, tüm kanalların bir biriyle iletişimde olduğu bir bankacılık dünyası oluşturuyoruz. Dijital bankacılık müşterilerimizin sayısı son 1 yılda yüzde 35, mobil bankacılık müşterilerimizin ise yüzde 56 oranında arttı. Avrupa’da ilk olma özelliği taşıyan Göz-ID uygulamasının ise 1 yıldan kısa sürede 5.5 milyon kez kullanıldığını hatırlatmak isterim. Yapı Kredi Mobil’e entegre ettiğimiz ATM’ye dokunmadan QR kod ile para çekme özelliği ile de yaklaşık 4 milyon işlem gerçekleştirildi. Dijital müşterilerimizin içinde mobil bankacılık kullanım oranımız Eylül 2017 itibariyle yüzde 85’e ulaştı. Aktif dijital müşterimiz olan her 7 kullanıcının 6’sı mobil bankacılık hizmetlerimizi kullanıyor. Bunun yanında, nakit dışı işlemlerde dijital kanallarımızın payı yüzde 94’e yükseldi. Hem bu rakamsal sonuçlar hem de aldığımız tüm bu iddialı ödüller sektörde ne kadar doğru bir noktaya önderlik ettiğimizi bize daha iyi anlatıyor. Dijital bankacılığa olan yatırımlarımız neticesinde sunduğumuz ürün ve hizmetlerin müşterilerimizce takdiri, layık görüldüğümüz tüm bu ödüller bizlere en büyük motivasyonu sağlıyor. Tüm bu performans neticesinde Global Finance tarafından Avrupa’dan sonra dünyanın da en yenilikçi dijital bankası olarak seçilmekten dolayı büyük gurur duyuyoruz.” Yapı Kredi / 09 Kasım 2017…” şeklinde ifadelere yer verildiği tespit edilmiştir.
Değerlendirme/Karar: Yapılan açıklamalar sonucunda söz konusu verilerin anılan Banka tarafından ispatlandığı anlaşılmış olup, dolayısıyla inceleme konusu tanıtımların 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61 inci maddesine ve ilgili Yönetmeliğe aykırı olmadığına karar verilmiştir.

KOZMETİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

4)

Dosya No: 2017/3946
Şikayet Edilen: İbrahim YAZICIOĞLU
Şikayet Edilen Reklam: https://www.youtube.com/watch?v=7WZrvTQG9ew adresli internet sitesinde yayınlanan “Dermoflora Sedef ve Egzama Kremi” adlı ürüne ilişkin reklam ve tanıtımlar
Reklam Yayın Tarihi: 2018
Reklamın Yayınlandığı Mecra: İnternet
Tespitler: https://www.youtube.com/watch?v=7WZrvTQG9ew URL adresli internet sitesinde “Cilt sorunlarınız kaderiniz değil…, Sağlık Bakanlığı Onaylı Dut Özlü Sedef ve Egzema Kremi…,Cilt Sorunlarına bitkisel çözüm…Kortizon ve kimyasal bileşen içeren kremler yerine tamamen bitkisel olan Dermaflora krem kullanın…Sedef ve egzema sorunlarına 3 etkili karışım…Aloevera %30, Dut %40, Kantoron %30…%100 bitkisel…Kortizon ve kimyasal bileşen içermez…Sedef ve egzema sorunlarına bitkisel çözüm…” ve “Sipariş Hattı 0 312 911 27 61” ifadelerine yer verildiği, reklam sahibinin İbrahim Yazıcıoğlu olduğu tespit edilmiştir.
Değerlendirme/Karar: Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olması gerektiği; bu bağlamda, inceleme konusu tanıtımlarda yer alan ve tanıtımı yapılan kozmetik ürünün sedef ve egzama hastalıkları nedeniyle ortaya çıkan cilt sorunlarını tedavi edeceğine dair endikasyon belirten ifadelerin ilgili mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aşan ve yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirilmiştir.
Dolayısıyla inceleme konusu reklamların;
- Kozmetik Yönetmeliğinin; 4 üncü ve 10 uncu maddeleri,
- Sağlık Beyanları ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci ve 7 nci maddeleri
- - Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5-a, 7/6, 7/8-ç; 26/1; 32/1 maddeleri,
- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un; 61 ve 62 inci maddeleri,
hükümlerine aykırı olduğuna,
Buna göre, reklam veren İbrahim YAZICIOĞLU isimli şahıs hakkında; 6502 sayılı Kanun’un 63 üncü ve 77/12 inci maddeleri dahilinde belirtilen hususlara ilişkin olarak, 69.086 TL (Altmışdokuzbinseksenaltı Türk Lirası) idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.
5)
Dosya No: 2016/848
Şikayet Edilen: Nuray YAZICI
Şikayet Edilen Reklam: www.firsaton.com adresli internet sitesinde yayımlanan “Orijinal Salvosano Ağrı Kremi” isimli ürüne ilişkin tanıtımlar.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

T. C. GÜMRÜk ve ticaret bakanliğI iconT. C. GÜMRÜk ve ticaret bakanliğI

T. C. GÜMRÜk ve ticaret bakanliğI iconSermaye Piyasası Kurulu’ nun ii-14. 1 Sayılı Sermaye Piyasasında...

T. C. GÜMRÜk ve ticaret bakanliğI iconŞirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi...

T. C. GÜMRÜk ve ticaret bakanliğI iconT. C. Sanayi ve ticaret bakanliğI

T. C. GÜMRÜk ve ticaret bakanliğI iconTürkiye-ab gümrük Birliği’nin tamamlanmasına giden yol

T. C. GÜMRÜk ve ticaret bakanliğI iconBÖLÜM 2: TÜRKİye ile avrupa biRLİĞİ arasindaki GÜMRÜk biRLİĞİ’Nİn...

T. C. GÜMRÜk ve ticaret bakanliğI iconAdalet bakanliğI

T. C. GÜMRÜk ve ticaret bakanliğI iconT. C. Orman ve su iŞleri bakanliğI

T. C. GÜMRÜk ve ticaret bakanliğI iconT. C. Orman ve su iŞleri bakanliğI

T. C. GÜMRÜk ve ticaret bakanliğI iconT. C. Orman ve su iŞleri bakanliğI


Ekonomi
© 2000-2018
kişileri
e.ogren-sen.com