İçindekiler


sayfa1/16
e.ogren-sen.com > Tıp > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


SAYISAL YÖNTEMLER DERS NOTLARI

İçindekiler


İçindekiler 2

ÖNSÖZ 5

1 6

OLASILIK TEORİSİ:
Temel Kavramlar, Teoremler ve Örnek Uygulamalar 6

I - Temel Kavramlar 6

a)Olasılık 6

b)Olay 6

c)Deneme 7

d)Örneklem Uzayı 7

e)Bağdaşmayan Olaylar (Karşılıklı Birbirini Dışlayan Olaylar) 8

II – Olasılık Teorisinde Alternatif Yaklaşımlar 9

a)Klasik Yaklaşım 9

b)Göreceli Sıklık Oranı Yaklaşımı 10

c)Sübjektif (Öznel) Yaklaşım 10

III – Olasılık Kuralları 12

a)Tekil (Koşulsuz) Olasılık veya Kenar Olasılık 12

b)Toplamlar Kuralı 12

IV – İstatistik Bakımından Olayların Sınıflandırılması 15

a)İstatistik Bakımından Bağımsız Olaylar 15

b)İstatistik Bakımından Bağımsız Olmayan Olaylar 15

V – Olasılıkların Sınıflandırılması 16

a)Kenar Olasılık (Koşulsuz Olasılık) 16

b)Birleşik Olasılık 16

c)Koşullu Olasılık 16

VI – Bağımsız Olaylar Bağlamında Olasılıkların Hesaplanması 16

a)Kenar Olasılık 16

b)Birleşik Olasılık 16

c)Koşullu Olasılık 17

VII – Bağımsız Olmayan Olaylar Bağlamında Olasılıkların Hesaplanması 17

a)Kenar Olasılık 17

b)Birleşik Olasılık 17

c)Koşullu Olasılık 17

VIII – Bayes Teoremi 18

IX – Olasılık Dağılımları 23

a)Rastgele Değişkenler 23

d)Rastgele Değişkenlerin Olasılık Dağılımları 23

e)BİNOM Olasılık Dağılımı: 26

f)Normal Olasılık Dağılımı: 32

2 38

Tahminleme: 38

Tahminleme Uygulamasında Temel Aşamalar 40

HKO’YA İlişkin Özet Bilgi 40

Satış Paternlerine Göre Ürün Tipleri: 41

A) Mevsimsel Olmayan Ürünlerin Satış Paternleri 41

B) Mevsimsel Ürünlerin Satış Paternleri 44

H.K.O.’nun Hesaplanması Yönteminin Unsurları 48

Mevsimsel Olmayan Sabit Miktarlı Ürünler İçin Tahminleme Modelleri 48

1.Naif (Deneyimsiz) Model 48

2.Hareketli Ortalamalar (H.O.) 51

3.Basit Eksponensiyal Düzeltme Modeli 53

Mevsimsel Olmayan ve Doğrusal Trende Sahip Ürünler İçin Tahminleme Modelleri 56

1.Naif (Deneyimsiz) Model 56

2.Zaman Serili Regresyon Modeli 56

Modelin Uygulanmasında Önemli Unsurlar 57

3.Doğrusal Trendi Düzeltme Modeli 58

Modelin Uygulanmasında 3 Önemli Aşama 59

3 61

Belirsizlik ve Risk Altında Karar Verme: 61

Karar Vermede Temel Aşamalar 61

Doğa Durumları Nedir? 61

Fayda Matriksi (Tablosu) 61

Alternatif Karar Verme Ortamları 62

Belirsizlik Ortamında Kullanılabilecek Stratejiler 62

Risk Ortamında Kullanılabilecek Stratejiler 62

Belirsizlik Ortamına İlişkin Stratejilerin Uygulanması 62

1.Maksi – Maks 64

2.Maksi – Min 64

3.Gerçekçilik 65

4.Mini – Maks Pişmanlık 65

Risk Ortamında Kullanılabilecek Stratejilerin Uygulamaları 68

Aşama 1.Beklenilen Değer Stratejisi 68

Aşama 2.Rasyonalite Stratejisi 68

Aşama 3.Maksimum Olasılık Stratejisi 68

ÖDEVLER 73

ÖDEV 1 73

ÖDEV 2 74

ÖDEV 3 75

ÖDEV 4 78

ÖDEV 5 79

ÖDEV 6 80

ÖDEV 7 81

ÖDEV 8 82

ÖDEV 9 83

KAYNAKÇA 84ÖNSÖZ


Elinizde bulunan kitapçığı 2012 yılında 4-5 aylık bir çalışma sonucunda Doğu Akdeniz Üniversitesi Türkçe İşletme Bölümünde verilen YÖNT 322 kodlu SAYISAL YÖNTEMLER dersinin ana ders materyali olmak üzere hazırlamış bulunmaktayım. Bu dersin içerdiği konular ve bu konuların işlenmesine yönelik verilen örneklerin çoğu özellikle Türkiye ve Kuzey Kıbrıs bağlamında reel, hizmetler ve finans sektörlerine yönelik olarak geliştirilmiştir.

Bu ders notlarının bilgisayarda yazılıp şu anki haline dönüşmesinde özveriyle çalışmış olan Finans Bölümü doktora öğrencisi ve İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanlığı Araştırma Görevlisi Alex Zabolotnov’a hem şahsım adına, hem de bu materyallerden faydalanacak tüm öğrencilerim adına teşekkür etmek isterim.

Prof. Dr. Serhan Çiftçioğlu
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

İçindekiler iconİçindekiler

İçindekiler iconİÇİndekiler

İçindekiler iconİÇİndekiler

İçindekiler iconİÇİndekiler

İçindekiler iconİÇİndekiler­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

İçindekiler iconİÇİndekiler

İçindekiler iconİÇİndekiler

İçindekiler iconİçindekiler

İçindekiler iconİçindekiler

İçindekiler iconİÇİndekiler


Ekonomi
© 2000-2018
kişileri
e.ogren-sen.com