4. yabanci dil yeterliLİk belgeleri 21


sayfa1/12
e.ogren-sen.com > öykü > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ

2016-2017 AKADEMİK YILI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI

AÇIKLAMALAR

İÇİNDEKİLER

1.KİMLER BAŞVURABİLİR? 4

2.LİSANS NOT ORTALAMASI 10

3.BAŞVURU BELGELERİ 12

4.YABANCI DİL YETERLİLİK BELGELERİ 21

5.BAŞVURU YAPILAN SEKTÖR 26

6.BAŞVURU YAPILAN ÇALIŞMA TÜRÜ 27

7.BAŞVURU YAPILAN ÇALIŞMA ALANI 28

8.BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 31

9.BURS SÜRESİ 32

10.BURS MİKTARI 32

11.KİMLER BAŞVURAMAZ? 33

12.36 AYLIK İŞ DENEYİMİ 35

13.YURTDIŞI GÖREVLENDİRME 38

14.EĞİTİM PROGRAMLARINA YERLEŞTİRME 39

15.YAZILI SINAV VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ 47

16.SÖZLEŞME SÜRECİ VE BURSİYER YÜKÜMLÜLÜKLERİ 48

Uyarı

Jean Monnet Scholarship Programme Clarifications” başlıklı İngilizce belgenin gayri resmi Türkçe çevirisi, bilgi amaçlı hazırlanmış olup, çeviriden kaynaklanan uyuşmazlık olması durumunda İngilizce belge dikkate alınmalıdır.

Son başvuru tarihi 4 Nisan 2016 olacak şekilde 4 Şubat 2016 tarihinde yayımlanan 2016-2017 akademik yılı duyurusuna istinaden potansiyel başvuru sahipleri tarafından iletilen sorular aşağıda verilmektedir. Söz konusu soru ve cevaplar 2016-2017 akademik yılı için geçerli olup, geçmiş yıllardaki soru ve cevaplar 2016-2017 akademik yılı için emsal teşkil etmez.

Bu belgedeki soruların birçoğu, 2016-2017 akademik yılı duyuru metninin dikkatli bir biçimde okunmasıyla cevaplandırılabilir. Açıklamalar duyurunun bir parçasını oluşturmaktadır; bu nedenle adayların Jean Monnet Bursuna başvururken, Açıklamalar belgesini de ayrıntılı olarak okumaları ve dikkate almaları gerekmektedir.

1.KİMLER BAŞVURABİLİR?


Lütfen Duyuru Bölüm 2.1’i inceleyiniz.

Soru 1.1: Geçen yıl bursa başvurmuş, bursu kazanmış ama bursu kullanamamıştım. Bu yıl tekrar başvurabilir miyim?

Cevap 1.1: Evet. Geçtiğimiz senelerde burs başvurusu yapıp bursa hak kazanamak veya bursa hak kazandığı halde yararlanamamak sonraki yıllarda tekrar başvuru yapılması için engel teşkil etmemektedir. Lütfen ayrıca Duyuru Bölüm 2.3.3’e bakınız.

Soru 1.2: Burs başvurusu için herhangi bir yaş sınırı var mıdır? Yaş değerlendirme sürecini etkileyen bir unsur mudur?

Cevap 1.2: Burs Programının başvuru koşulları arasında yaş ile ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmamakta olup yaş değerlendirme sürecinde göz önünde bulundurulan bir etken değildir.

Soru 1.3: Türkiye’deki yabancı uyruklu öğrenciler/öğretim üyeleri Jean Monnet Burs Programına başvurabilir mi?

Cevap 1.3: AB üye ülke veya Katılım Öncesi Mali Yardım Aracından faydalanan ülke vatandaşı ve aynı zamanda Türkiye’deki herhangi bir üniversitede kayıtlı lisans veya yüksek lisans öğrencisi ya da akademik/idari personel iseniz Jean Monnet Burs Programına başvuruda bulunabilirsiniz. AB üye ülkeler ve Katılım Öncesi Mali Yardım Aracından faydalanan ülkelerin listesine “http://europa.eu/about-eu/countries/index_en.htm” adresinden ulaşabilirsiniz.

Soru 1.4: Bosna Hersek vatandaşıyım ve halihazırda Türkiye’de bulunan bir üniversitede yüksek lisans öğrenimi görüyorum. Bursa başvurabilir miyim?

Cevap 1.4: Evet. Lütfen Cevap 1.3’e bakınız.

Soru 1.5: Türk vatandaşlığından Alman vatandaşlığına geçmiş, Mavi Kart sahibi ve Türkiye'de lisans öğrenimi görmüş birisi olarak Jean Monnet Bursuna başvurabilir miyim? Alman vatandaşı olmam bursa Almanca dilinden başvurmama engel midir?

Cevap 1.5: Lütfen Cevap 1.3’e bakınız. Adayın AB üye ülke vatandaşı olması, vatandaşı olduğu ülkenin resmi dilinden burs başvurusu yapmasına engel teşkil etmemektedir. Ancak, tüm adaylar başvuru esnasında seçtikleri AB resmi dili ya da dillerine ilişkin, Duyuru “Bölüm 3: Yabancı Dil Yeterlilik Tablosu”nda belirtilen dil yeterlilik belgesini ya da belgelerini sunmakla yükümlüdür.

Soru 1.6: Önceki yıllarda AB üyesi bir ülkedeki bir üniversiteden burs alarak yüksek lisansımı tamamlamış bulunuyorum. Bu durumda ikinci bir yüksek lisans yapmak üzere 2016-2017 akademik yılı için Jean Monnet Bursuna başvurabilir miyim?

Cevap 1.6: Daha önceden yapılmış bir lisansüstü derecesine sahip olunması, ikinci bir derece için Jean Monnet Burs Programına başvuru yapılmasına engel teşkil etmemektedir. Ancak, herhangi bir AB üyesi ülke veya AB kurumları tarafından finanse edilen başka bir burs programı kapsamında yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar Jean Monnet Burs Programına başvuru yapamamaktadırlar. Burs sağlayan kurum AB üye ülkesinde bulunan bir üniversite ise ya da masraflar kişinin kendisi tarafından karşılanmış ise, bu durum kişinin Jean Monnet Burs Programına başvuru yapmasına engel teşkil etmemektedir.

Soru 1.7: 2013-2015 yılları arasında Erasmus Mundus Master programı kapsamında Avrupa Komisyonu’ndan burs aldım. Burs Programına başvurabilir miyim?

Cevap 1.7: Herhangi bir AB üyesi ülke veya AB kurumu tarafından finanse edilen başka bir burs kapsamında yapılmış lisansüstü derecesi olanlar (yüksek lisans veya doktora) Jean Monnet Burs Programına başvuru yapamazlar. Ancak, Erasmus vb. değişim programları veya kısa dönemli akademik çalışma burslarından yararlanmış olanlar Jean Monnet Burs Programına başvuruda bulunabilirler.

Soru 1.8: İngiltere'de herhangi bir kurumdan burs almadan salt kendi finansal imkanlarımla bir yüksek lisans programını tamamladım. Jean Monnet Bursuna başvurabilir miyim?

Cevap 1.8: Evet. Lütfen ayrıca Cevap 1.6’ya bakınız.

Soru 1.9: Halen çalışmakta olduğum kamu kurumu beni geçen yıl, “Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik” kapsamında 6 aylık süre için İngiltere'ye gönderdi. Bu husus başvurmama engel teşkil eder mi?

Cevap 1.9: “Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik” kapsamında yurtdışında öğrenim görmüş olmak Jean Monnet Bursuna başvurmak açısından engel teşkil etmemektedir. Öte yandan, Jean Monnet Bursunu almaya hak kazandığınız takdirde sizin aynı yönetmeliğe dayanılarak ikinci kez görevlendirilmenize izin verilip verilmeyeceği hususunu kurumunuzla görüşmeniz önemle tavsiye edilmektedir.

Soru 1.10: Bir kamu kurumunda üç yıldır sözleşmeli personel olarak çalışmaktayım. Kurumumdan olur alabildiğim takdirde bursa kamu sektöründen başvurabilir miyim?

Cevap 1.10: Adaylar hangi sektörden başvuracaklarını çalıştıkları kurumun yasal statüsü ve mevzuatı ile çalıştıkları kadro çerçevesinde belirlemeli ve ilgili belgeleri buna bağlı olarak sunmalıdırlar.

Soru 1.11: Bir kamu kurumunda 19 Aralık 2015 tarihinden bu yana uzman yardımcısı olarak çalışmaktayım. Çalıştığım görev süresinin azlığı bursa başvurmamda bir engel midir?

Cevap 1.11: Burs programının başvuru koşulları arasında kamu çalışanlarının kurumlarındaki hizmet/mevki/unvanlarına ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Fakat bursu almaya hak kazandığınız takdirde kurumuzun izin verip vermeyeceği ve maaş ödemesine ilişkin konular kurumuzun takdirindedir. Bu konularla ilgili kurumunuzla görüşmeniz tavsiye edilmektedir. Lütfen Duyuru Bölüm 2.1.1, 2.3.1.1 ve 2.6’ya bakınız.

Soru 1.12: Aday memurlar bursa başvurabilir mi?

Cevap1.12: Lütfen Cevap 1.11’e bakınız.

Soru 1.13: Zorunlu adliye stajını yapmakta olan bir kişi olarak kamu sektöründen burs programına başvuru yapabilir miyim?

Cevap 1.13: Lütfen Duyurunun 2.3.1.1 Bölümünü inceleyiniz. Lütfen ayrıca Cevap 1.10’a bakınız.

Soru 1.14: Bir kamu kurumunda beş yıldır uzman olarak çalışmaktayım ve aynı zamanda da yüksek lisans öğrencisiyim. Bursa başvurabilir miyim?

Cevap 1.14: Evet. Ancak birden fazla sektörden başvuru yapma hakkına sahip adayların hangi sektörden (kamu, üniversite veya özel sektör) başvuracaklarına karar vermeleri ve ilgili sektöre ilişkin başvuru belgelerini eksiksiz bir şekilde sunmaları gerekmektedir.

Soru 1.15: Bir devlet okulunda matematik öğretmeniyim. Jean Monnet Bursuna kamu sektöründen başvuruda bulunabilir miyim?

Cevap 1.15: Evet. Kamu sektöründen başvuru yapacak adayların söz konusu başvuru şartlarını karşılamaları ve istenilen başvuru evrakını eksiksiz olarak sunmaları gerekmektedir. Lütfen Duyuru Bölüm 2.1.1, 2.3.1.1 ve 2.6’ya bakınız.

Soru 1.16: Jean Monnet Bursuna çalıştığım özel şirketten/kamu kurumundan/üniversiteden başvuru yapmayı planlıyorum. Başvuru yaptıktan sonra şirketten/kamu kurumundan/üniversiteden ayrıldığım takdirde yine de burstan yararlanabilir miyim? Yoksa burs almaya hak kazandıktan sonra sözleşmeyi imzalayana kadar çalışmaya devam mı etmem gerekmektedir? Veya burs süresince şirketin/kamu kurumunun/üniversitenin çalışanı olarak mı kalmalıyım?

Cevap 1.16: Değerlendirmede, adayların başvuru esnasındaki durumları ve sunmuş oldukları belgeler esas alınmaktadır.

Soru 1.17: Özel sektör/kamu sektörü/üniversiteden başvuru yapmamın akabinde, son başvuru tarihi sona ermeden ya da son başvuru tarihi sona erdikten sonra iş yerimde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, size bir bildirim yapmam gerekmekte midir?

Cevap 1.17: Adayların başvurularını sunduktan sonraki mesleki ya da akademik durumlarına ilişkin bir bildirimde bulunmaları beklenmemektedir. Lütfen Cevap 1.16’ya bakınız.

Soru 1.18: Mütercim Tercümanlık bölümü lisans mezunları burs programına niçin başvuramamaktadır?

Cevap 1.18: Lisans düzeyinde, Dil Eğitimi Öğretmenliği (Örn: İngilizce Öğretmenliği Bölümü, Fransızca Öğretmenliği Bölümü vb.), Mütercim Tercümanlık ile Dil Bilimi ve Edebiyatı (Örn: Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümü, Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü vb.) bölümlerinden mezun olanlar veya bu bölümlerde lisans son sınıf öğrencisi olanlar, AB müktesebatı ile ilgili konularda lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrenimlerini tamamlamışlarsa veya AB müktesebatı ile ilgili konularda en az 36 ay iş deneyimine sahiplerse burs başvurusunda bulunabilirler. Lütfen Duyuru Önemli Not-3’e bakınız.

Soru 1.19: Bursa sadece “Dil Eğitimi Öğretmenliği (Örn: İngilizce Öğretmenliği Bölümü, Fransızca Öğretmenliği Bölümü vb.), Mütercim Tercümanlık ile Dil Bilimi ve Edebiyatı (Örn: Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümü, Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü vb)” bölümlerinin lisans son sınıf öğrencileri ya da mezunları mı başvurabilmektedir?

Cevap 1.19: Hayır. Lütfen Cevap 1.18’e bakınız.

Soru 1.20: XX Üniversitesinde İngilizce-Fransızca mütercim-tercümanlık lisans son sınıf öğrencisiyim aynı zamanda -uzaktan eğitimle- Uluslararası İlişkiler lisans 3. Sınıf öğrencisiyim. Duyuruda, bu bölüm öğrencilerinin işletme gibi başka bir alanda yüksek lisans yapmış olmalarına ilişkin bir kural bulunduğu yazıyor. Burs programına başvurabilir miyim?

Cevap 1.20: Lütfen Dil Eğitimi Öğretmenliği, Mütercim Tercümanlık, Dil Bilimi ve Edebiyatı bölümleri lisans öğrencileri/mezunlarına yönelik kural için Cevap 1.18’e bakınız.

Soru 1.21: Tıp Fakültesi 5.sınıf öğrencileri bursa başvurabilir mi?

Cevap 1.21: Devlet ve vakıf üniversitelerinde lisans son sınıf öğrencisi olup, kayıtlı olunan lisans programından 2015-2016 akademik yılı içerisinde mezun olabilecek kişiler bursa üniversite sektöründen başvurabilir.

Soru 1.22: Türkiye’de bir üniversitede yüksek lisans öğrenimi görmekteyim. Halihazırda devam ettiğim yüksek lisans programını bırakıp, Jean Monnet Bursu ile yurtdışında yeni bir yüksek lisans yapabilir miyim?

Cevap 1.22: Evet. Adayların başvuru esnasındaki durumları ve sunmuş oldukları belgeler esas alınacaktır. Üniversite kontenjanından yüksek lisans öğrencisi olarak başvuru yapabilmek için, başvuru sahiplerinin hala Türkiye’de bir üniversiteye kayıtlı olmaları ve başvuru esnasında öğrenci belgesi sunabilmeleri gerekmektedir

Soru 1.23: 2017 yılının Ocak ayı itibarıyla üniversiteden mezun olacağım. Bu durumda bursa 2016-2017 akademik yılı için mi yoksa 2017-2018 akademik yılı için mi başvuru yapabilirim? Gelecek sene duyuruya bu tarihlerde çıkılırsa mezun olmuş olma ihtimalime karşılık acaba şu an yapabileceğim şeyler nelerdir?

Cevap 1.23: 2016-2017 akademik yılı için Jean Monnet Bursuna başvuracak lisans son sınıf öğrencilerinin burs almaya hak kazanmaları halinde, 2015-2016 akademik yılı içerisinde kayıtlı oldukları lisans programından mezun olmaları şartı aranacaktır. Adayların, 2017-2018 akademik yılı duyurusu yayımlandığında başvuru koşullarını dikkatlice okumaları tavsiye edilmektedir.

Soru 1.24: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve de Sosyoloji başlıklı iki farklı lisans programında eş zamanlı öğrenim görüyorum. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden bu aralar mezun olmak üzereyim. Sosyoloji bölümünde ise hala öğrenciyim, mezun olmama bir dönem kaldı. Bu durumda iki bölümün de transkriptini gönderip aynı zamanda Sosyoloji bölümünde öğrenci olduğuma dair öğrenci belgesi gönderirsem bursa başvurabilir miyim?

Cevap 1.24: Lisans düzeyinde son sınıf öğrencisi statüsünde başvuru yapmanız ve başvurunuzda sadece halihazırda lisans son sınıf öğrencisi olduğunuz bölüme ait not çizelgenizi ve öğrenci belgenizi istenilen diğer başvuru belgeleri ile beraber sunmanız gerekmektedir. Lütfen başvuru sahiplerinin uygunluğu ve başvuru belgeleri ile ilgili olarak Duyuru Bölüm 2.1.3.2 ve 2.3.1.3.2’ye bakınız. Lisans son sınıf öğrencilerinin, bursu almaya hak kazanmaları halinde, kayıtlı oldukları lisans programından 2015-2016 akademik yılı içerisinde mezun olmaları gerekmektedir.

Soru 1.25: 2015 yılında Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldum. Ancak aynı üniversitede çift anadal programına kayıtlı olduğum için öğrenciliğim halen devam ediyor. Bu durumda 2016-2017 akademik yılı için Jean Monnet Bursuna başvurabilir miyim?

Cevap 1.25: Bahsedilen durumda, başvuru sahibi üniversite öğrencisi statüsünde değerlendirilir ve çift anadal programı bölümünde lisans son sınıf öğrencisi ise başvuruda bulunabilir. Lütfen Cevap 1.24’e bakınız.

Soru 1.26: Çift anadal programına kayıtlıyım. Haziran 2015’te Siyaset Bilimi bölümünden mezun oldum, şimdi İşletme bölümünde son sınıf öğrencisiyim. Burs programına lisans son sınıf öğrencisi olarak mı lisansüstü öğrencisi olarak mı başvurmalıyım?

Cevap 1.26: Lütfen Cevap 1.25’e bakınız.

Soru 1.27: Bir üniversitede idari personel olarak çalışmaktayım. Ayrıca başka bir üniversitede yüksek lisans öğrencisiyim. Eğer Jean Monnet Burs Programına başvurmak için şu an çalışmakta olduğum kurumdan izin alamazsam, yüksek lisans öğrencisi olarak başvurabilir miyim?

Cevap 1.27: Üniversite sektörü içinde birden fazla kategoriden başvuru yapma hakkına sahip adayların (örneğin aynı anda hem araştırma görevlisi hem de lisansüstü öğrencisi olan adaylar) hangi kategoriden (lisans son sınıf öğrencisi, akademik/idari personel, lisansüstü öğrenci) başvuracaklarına kendilerinin karar vermeleri ve ilgili kategoriye ilişkin başvuru belgelerini sunmaları gerekmektedir. Ayrıca bu adaylar burs programına lisansüstü öğrencisi olarak başvuru yapmaları ve bursu kazanmaları durumunda, yurtdışındaki öğrenim süreleri için çalıştıkları kurumlarından izin almaları gerekeceğini unutmamalıdırlar.

Soru 1.28: XX Üniversitesinin Sosyoloji bölümünde doktora yapmaktayım. Ayrıca YY Üniversitesinde idari personel olarak çalışmaktayım. Üniversite sektöründen lisansüstü öğrencisi olarak mı idari personel olarak mı başvurmalıyım?

Cevap 1.28: Lütfen Cevap 1.27’ye bakınız.

Soru 1.29: İstanbul’daki bir üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmaktayım. Ayrıca başka bir üniversitede tezli yüksek lisans yapmaktayım. Eğer Jean Monnet Burs Programına lisansüstü öğrencisi olarak başvurursam, yine de çalışmakta olduğum üniversiteden kurum yazısı sunmam gerekmekte midir? Eğer yüksek lisans öğrencisi olarak başvurup bursu kazanırsam ama çalıştığım üniversiten izin alamayıp bu kurumdan ayrılırsam bu bu bir sorun teşkil eder mi?

Cevap 1.29: Lütfen Cevap 1.27’ye bakınız. Bu durumdaki adayların yurtdışındaki öğrenimleri için kurumlarından ayrılmalarının burs kuralları açısından bir sakıncası bulunmamaktadır.

Soru 1.30: Şu an kayıtlı olduğum yüksek lisans programı İngilizce Mütercim-Tercümanlık anabilim dalında ancak lisans düzeyinde Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği alanında çift anadal diplomam var. Bursa başvurabilir miyim?

Cevap 1.30: Evet. Lisans diplomanıza dayanarak lisansüstü öğrencisi olarak başvuru yapabilirsiniz. Başvuru sırasında lisans diplomanızın ve ilgili lisans not çizelgenizin istenilen diğer başvuru belgeleri ile birlikte sunulması gerekmektedir.

Soru 1.31: Üniversitede geçen sene Fransızca Mütercim Tercümanlık bölümünü bitirdim fakat çift anadal programına kayıtlıyım ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden de bu sene diploma alıyorum. Burs programı kapsamındaki AB müktesebat başlıklarından XX alanında başvuru yapacağım. Bursa başvurabilir miyim?

Cevap 1.31: Lütfen Cevap 1.25’e bakınız. Başvuru yaptığınız AB müktesebat başlığı ile mezun olduğunuz lisans programının veya hali hazırda çalıştığınız/okumakta olduğunuz kurumun/şirketin/üniversitenin faaliyet alanının aynı olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Öte yandan, burs kapsamında öğrenim görmeyi planladığınız akademik programların, başvuru formunda belirtilen çalışma alanı (AB müktesebat başlığı) ile ilgili/uyumlu olması gerekmektedir.

Soru 1.32: Halihazırda lisans son sınıf öğrencisi olmakla birlikte 8 Şubat 2016 tarihi itibarıyla geçici mezuniyet belgemi alacağım. Lisans son sınıf öğrencilerinden istediğiniz öğrenci belgesi yerine geçici mezuniyet belgemi sunabilir miyim?

Cevap 1.32: Hayır. Bursa lisans son sınıf öğrencisi olarak başvuru yapacak kişilerin, üniversitenin öğrenci işlerinden alınmış, öğrenci olduklarını gösteren, imzalı ve damgalı resmi öğrenci belgesi sunmaları gerekmektedir. Belge, açık bir şekilde duyurunun yayımlandığı tarih olan 4 Şubat 2016’dan sonraki bir tarihe ait olmalıdır.

Soru 1.33: Açıköğretim Fakültesi Tarih Bölümünde lisans son sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda ortopedik engelliyim. Engelli olmam burs başvurum açısından bir engel teşkil eder mi?

Cevap 1.33: Açıköğretim Fakültesinde lisans son sınıf öğrencisi olanlar üniversite sektöründen başvuru yapabilirler. Ancak, Duyuruda da belirtildiği gibi, adaylar “yurtdışında öğrenimini sürdürmeye engel olabilecek bir sağlık sorununa sahip olmamalı”dırlar. Bu bağlamda, ortopedik engelinizin yurtdışında öğreniminizi sürdürmeniz açısından herhangi bir sorun yaratıp yaratmayacağını dikkatlice değerlendirmeniz gerekmektedir.

Soru 1.34: Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum. Çalışma Ekonomisi Endüstri İlişkileri alanında yakın bir tarihte yüksek lisansa başladım. Programa başvurabilir miyim ?

Cevap 1.34: Evet. Türkiye’deki üniversitelerin lisansüstü öğrencileri (yüksek lisans veya doktora), duyuruda belirtilen tüm uygunluk şartlarını karşılamaları durumunda Jean Monnet Burs Programına üniversite sektöründen başvuru yapabilir.

Soru 1.35: Ben yakın bir tarihte üniversiteyi bitirdim fakat hala üniversiteyle ilişiğimi kesmedim. Bursa başvurabilir miyim?

Cevap 1.35: Üniversite kontenjanından lisans son sınıf ya da lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencisi olarak başvuru yapabilmek için, Türkiye’deki bir üniversitede halen kayıtlı olmanız ve başvuru esnasında istenilen diğer başvuru belgeleri ile beraber koşulları karşılayan öğrenci belgenizi de sunabilmeniz gerekmektedir. İstenilen başvuru evrakı listesi için lütfen Duyuru Bölüm 2.3.1.3.2 ve 2.3.1.3.3’e bakınız.

Soru 1.36: XX Üniversitesinden 2015-2016 akademik yılının güz döneminde mezun oldum fakat henüz okul sisteminde mezun görünmüyorum. Başvuru için gerekli öğrenci belgesini hemen alıp geri kalan başvuru evrakını başvuru süreci içerisinde tamamlayıp başvuru yapabilir miyim?

Cevap 1.36: Lütfen Cevap 1.35’e bakınız.

Soru 1.37: 11 Ocak 2016 tarihinde Türkiye’de bulunan XX Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldum. Bursa başvurabilir miyim?

Cevap 1.37: Halihazırda Türkiye’de kamu ya da özel sektörde çalışan; ya da üniversitelerde akademik veya idari personel olarak çalışan ya da lisans son sınıf veya yüksek lisans öğrencisi olarak öğrenim gören kişiler Jean Monnet Burs Programına başvurabilir.

Soru 1.38: Şu anda bir üniversitede idari personel olarak görev yapmaktayım. Yüksek lisans için bursa başvurmam mümkün müdür? İdari personel için aranan şartlar nelerdir?

Cevap 1.38: Evet. Başvuru uygunluk kriterleri ve başvuru belgeleri için lütfen Duyuru Bölüm 2.1.3.1 ve 2.3.1.3.1’e bakınız.

Soru 1.39: Türkiye’deki bir vakıf üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Jean Monnet Bursuna üniversite sektöründen akademik personel kategorisi altında başvurabilir miyim?

Cevap 1.39: Evet. Türkiye’de bulunan devlet ve vakıf üniversitelerinin akademik veya idari personeli üniversite kotasından başvuru yapabilir. Ayrıca Lütfen Cevap 1.38’e bakınız.

Soru 1.40: XX Üniversitesi YY Bölümünde araştırma görevlisiyim. Kadromun türü ise 33-A'dır. Başvurumu, kadrom garantili bir kadro olduğu için kamu sektöründen yapabilir miyim?

Cevap 1.40: Hayır. Türkiye’deki kamu yada vakıf üniversitelerinin akademik veya idari personeli üniversite sektöründen başvuru yapabilir. Lütfen ayrıca Duyurunun 2.1.3 nolu bölümünü inceleyiniz.

Soru 1.41: Bir devlet üniversitesinde hem uzmanlık eğitimi yapan hem de asistan olan bir tıp doktoru, Jean Monnet Bursuna başvuruda bulunabilir mi?

Cevap 1.41: Söz konusu aday üniversitede araştırma görevlisi kadrosunda çalışıyor ise bursa üniversite sektöründen akademik personel kategorisinde başvurabilir.

Soru 1.42: İşletme programında lisans son sınıf/yüksek lisans/doktora öğrencisi olanlar başvurabilir mi?

Cevap 1.42: Evet.

Soru 1.43: Yüksek lisans derecesine sahip olduğu halde halihazırda Açıköğretim Fakültesinde lisans son sınıf öğrencisi olan bir kişi bursa başvurabilir mi?

Cevap 1.43: Evet.

Soru 1.44: Hukuk Fakültesi lisans son sınıf öğrencisiyim. Mezun olabilmek için Haziran 2016’da bir dersten bütünleme sınava girmem gerekiyor. Bütünleme sınavında başarılı olmam halinde Temmuz 2016’da mezun olacağım. Bursa başvurabilir miyim?

Cevap 1.44: Evet. Lisans son sınıf öğrencilerinin burs almaya hak kazanmaları halinde, 2015-2016 akademik yılı içerisinde kayıtlı oldukları lisans programından mezun olmaları şartı gereklidir.

Soru 1.45: XX Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik mezunuyum. Bursa başvurabilir miyim?

Cevap 1.45: Soruda sözü edilen bölüm en az 4 yıllık bir lisans bölümü ise başvurabilirsiniz.

Soru 1.46: XX Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Ocak 2016 tarihi itibarıyla mezun oldum. Öğrenimime aynı üniversitede "özel öğrenci" olarak devam ediyorum. Bursa başvurabilir miyim?

Cevap 1.46: Üniversite sektöründen yüksek lisans/doktora öğrencisi olarak başvuru yapmak isteyen adaylar için Duyuru Bölüm 2.1.3.3 ve 2.3.1.3.3’e bakınız..

Soru 1.47: Stajyer avukatlar Jean Monnet Bursuna başvurabilir mi?

Cevap 1.47: Stajyer avukat olarak geçirilen sürede profesyonel olarak, belli bir ücret karşılığında, belli bir sosyal güvenlik ağı kapsamında çalışan ve bu durumu belgelendirebilen adaylar özel sektör kontenjanından başvuru yapabilir.

Soru 1.48: Avukatlık stajım hala devam ediyor. Özel sektörden başvuru yapabilir miyim?

Cevap 1.48: Lütfen Cevap 1.47’ye bakınız.

Soru 1.49: İstanbul’da bulunan Fransa Göç ve Entegrasyon Ofisinde (OFII Turquie) çalışıyorum. Bursa başvurabilir miyim?

Cevap 1.49: İlgili sektörden (kamu, özel, ünversite) başvurabilmek için gereken şartları haiz olmanız ve istenen başvuru evrakını sunmanız gerekmektedir.

Soru 1.50: Hem Türkiye hem Bulgaristan vatandaşıyım. Kabul aldığım bazı üniversiteler özellikle vize, oturma izni vb. konular için Bulgaristan pasaportumu göndermemi istediler. Bu işlemler için Bulgaristan pasaportumu kullanabilir miyim?

Cevap 1.50: Evet.

Soru 1.51: Programa, Erasmus Plus vb. projeleri hayata geçirmek için başvurabilir miyim?

Cevap 1.51: Hayır.

Soru 1.52: Müzik alanındaki XX tekniğini Türkiye’de eğitmen olarak tanıtmayı hedefleyen ve YY ülkesinde 4 yıllık bir okulda eğitim görmek isteyen bir kişi burs programından destek alabilir mi?

Cevap 1.52: Hayır. Duyurunun 1.3 ve 1.8 nolu bölümlerine ve ayrıca Cevap 9.1’e bakınız.

Soru 1.53: İşletme bölümü lisans mezunuyum. Burs programınızdan yardım bekliyorum.

Cevap 1.53: Lütfen başvuru sahiplerinin uygunluğu ve başvuru belgeleri için Duyuruyu inceleyiniz.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

4. yabanci dil yeterliLİk belgeleri 21 iconMesleki yeterliLİk kurumunda iŞ sağLIĞi ve güvenliĞİ KÜLTÜRÜNÜn yeri

4. yabanci dil yeterliLİk belgeleri 21 iconYabancı Basın / Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler

4. yabanci dil yeterliLİk belgeleri 21 iconD yabancı ülkelerde uzmanlık eğitimi alanların bilimsel değerlendirilmesini...


Ekonomi
© 2000-2018
kişileri
e.ogren-sen.com