Şekil 1: Aylara Göre İhracat, Milyon $ (2014- 2015 Ocak-Ekim)


e.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar

2015 EKİM

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ

30 Kasım 2015tepav


İhracat, ekonominin dış piyasalardaki rekabet gücünün bir göstergesidir. Yüksek ihracat, daha yüksek büyüme hızı ve daha fazla istihdam anlamına gelmektedir. İthalat eğilimleri ise iç talebin canlılığına işaret etmektedir. Bununla birlikte artan ithalat, diğer ülkelerde üretilen mallara talep oluşturduğundan büyümeyi kısa dönemde olumsuz etkiler. Kısaca özetlemek gerekirse günümüzde parçalanan üretim süreci ile birlikte ithalat olmadan üretim ve ihracat yapmak mümkün değildir. Bu açıdan ülke ekonomisi için dış ticaret verilerinin incelenmesi de önemli olmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; 2015 yılı Ekim ayında dış ticaret açığı % 42,5 azalarak 6 milyar 293 milyon dolardan 3 milyar 621 milyon dolara düşmüştür. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2014 Ekim ayında % 67,2 iken, 2015 Ekim ayında % 78,6’ya yükselmiştir.

İhracat 2015 yılı Ekim ayında, 2014 yılının aynı ayına göre % 3,1 artarak 13 milyar 290 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir (Şekil 1).
Şekil 1: Aylara Göre İhracat, Milyon $ (2014- 2015 Ocak-Ekim)
Kaynak: TÜİK
İthalat 2015 yılı Ekim ayında % 11,9 azalarak 16 milyar 911 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir (Şekil 2).


Şekil 2: Aylara Göre İthalat, Milyon $ (2014- 2015 Ocak-Ekim)
Kaynak: TÜİK
2015 yılı Ekim aynında da en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olmuştur. Almanya’ya yapılan ihracat 2015 yılı Ekim ayında 1 milyar 320 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (986 milyon dolar), Irak (870 milyon dolar) ve İtalya (707 milyon dolar) takip etmiştir. İthalatta da ilk sırada yine Çin yer almıştır. Çin’den yapılan ithalat, 2015 yılı Ekim ayında 2 milyar 270 milyon dolar olmuştur. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 820 milyon dolar), Rusya (1 milyar 517 milyon dolar) ve İtalya (925 milyon dolar) izlemiştir (Tablo 1).

Tablo 1: Türkiye’nin Dış Ticaretinde İlk 10 Ülke, 000 $ (2015 Ekim)

Sıra

 

İhracat

Sıra

 

İthalat

1

Almanya

1319819.2

1

Çin

2270116.4

2

İngiltere

986112.4

2

Almanya

1820396.4

3

Irak

870347.1

3

Rusya Federasyonu

1516933.4

4

İtalya

706693.0

4

İtalya

924980.9

5

İsviçre

638178.0

5

ABD

803131.5

6

Fransa

556125.3

6

Güney Kore

624533.5

7

ABD

540128.6

7

Fransa

579714.2

8

İspanya

461950.9

8

Hindistan

496379.1

9

Rusya Federasyonu

354804.2

9

İngiltere

479609.8

10

İran

318754.6

10

İspanya

436531.8
Toplam

13289681.4
Toplam

16910786.8

Kaynak: TÜİK

2015 yılı Ekim ayında, Türkiye’nin sektörel ihracatında, 1,67 milyar dolarlık motorlu kara taşıtları ihracatı ilk sırada yer almıştır. Sektörü 1,1 milyar dolar ile kazanlar, makineler, mekanik cihazlar vd. 1,03 milyar dolar ile kıymetli ve yarı kıymetli taşlar vd. takip etmiştir. İthalatta ise 2,82 milyar dolar ile mineral yakıtlar ve mineral yağlar ilk sıraya yerleşirken, onu 2,22 milyar dolar ile kazanlar, makineler ve mekanik cihazlar, 1,65 milyar dolar ile elektrikli makine ve cihazlar, ses kaydetme-verme vd. takip etmiştir (Tablo 2).

Tablo 2: Fasıllara Göre Türkiye’nin Dış Ticareti, 000 $ (2015 Ekim)

Sıra

 

 

İhracat

 

 

İthalat

1

87

Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler

1669250.6

27

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve

2815359.0

2

84

Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve

1101704.3

84

Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve

2221689.5

3

71

Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar,

1034718.7

85

Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme

1645003.9

4

61

Örme giyim eşyası ve aksesuarı

881541.9

87

Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler,

1548514.1

5

85

Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme

835547.0

72

Demir ve çelik

1082638.7

6

8

Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler

586908.6

39

Plastikler ve mamulleri

1061737.9

7

62

Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı

523290.9

30

Eczacılık ürünleri

445049.7

8

39

Plastikler ve mamulleri

495030.8

90

Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar,

390493.6

9

72

Demir ve çelik

487435.7

29

Organik kimyasal ürünler

361986.5

10

73

Demir veya çelikten eşya

477471.6

71

Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar,

264530.9

 

 

Toplam

13289681.4

 

Toplam

16910786.8

Kaynak: TÜİK
Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünleri kapsamında, imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı % 92,9’dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı % 4,1, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise % 31,9’dur. İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı % 82,5’tir. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2015 Ekim ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı % 16,2, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise % 45,6’dır.

Geniş Ekonomik Kategoriler Sınıflamasına göre ihracat ve ithalatın alt bileşenlerinin 2015 yılı Ekim ayı verilerinin yer aldığı Şekil 3’te, Türkiye ekonomisi ihracatının yüzde 45,8’ini ara-malları ve hammaddeler, yüzde 42,8’ini tüketim malları ve yüzde 10,9’unu yatırım mallarının oluşturduğu görülmektedir. İthalatın da en büyük bileşeni yüzde 68,0 ile ara-malları ve hammaddeler olurken, yatırım mallarının oranı yüzde 17,3 ve tüketim mallarının oranı ise yüzde 14,5 olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 3: Geniş Ekonomik Grupların Sınıflamasına Göre Dış Ticaretin Dağılımı (%)
Kaynak: TÜİK

Tablo 3: Mersin, Adana ve Adana-Mersin (TR62) Bölgesi Dış Ticareti

 

İhracat

İthalat

 

Adana

Mersin

TR-62

Adana

Mersin

TR-62

Eyl.15

132.51

67.63

200.14

154.44

64.84

219.29

Eki.15

160.72

155.30

316.02

161.48

111.10

272.58

Değişim %

21.29

129.64

57.90

4.56

71.34

24.30

Kaynak: TÜİK

Adana ve Mersin’den oluşan TR62 bölgesinin 2015 yılı Ekim ayı ihracatı yüzde 57,9 ve ithalatı da yüzde 24,3 oranında artmıştır. Her iki değer için artışın önemli bir kısmını sağlayan Mersin ilinin ihracatı 2015 Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 129,6 oranında artarak 155 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Mersin ili ithalatı da yüzde 71,34 oranında artarak 111 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Adana İli için aynı dönemde ihracat yüzde 21,29 oranında, ithalat ise yüzde 4,56 oranında artmıştır (Tablo 3).

Grafik 4: 2015 Ekim Ayında Mersin İhracatının Sektörel Dağılımı (% Pay, ISIC Rev. 3)
Kaynak: TÜİK

Mersin’in Ekim ayı (2015) ihracatının sektörler bazında dağılımına bakıldığında: tarım ve hayvancılık (1) sektörü % 48’lik oranla en büyük paya sahiptir. Tarım sektörünü % 24,3 payla gıda ürünleri ve içecek (15) sektörü, % 7,0 ile kimyasal madde ve ürünleri (24) ve % 6,5 ile metal eşya ile (28 ve 29 kodlu sektörler) makine teçhizat sektörleri takip etmektedir (Grafik 4).
Kaynak: TÜİK

Mersin dış ticaretinin ve özellikle ihracatının Ekim 2015 ayında bir önceki aya (Eylül 2015) göre olağanüstü büyümesinin olası nedenleri arasında takvim etkisi (Eylül ayı tatile denk düşmesi) ile döviz kurunun bu dönemde yükselmiş olması sayılabilir. Mersin’in ağırlıklı olarak ihracatını tarımsal ürünlerin oluşturması döviz kurunun arttığı dönemlerde Mersin ihracatına maliyet avantajı sağlamaktadır. Buna rağmen Ekim 2015’te Mersin ihracatı bir önceki yılın aynı (Ekim 2014) ayına göre % 2,5 oranında artmıştır. Aynı dönemde Türkiye’nin toplam ihracatı % 3,1 oranında artmıştır.


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Şekil 1: Aylara Göre İhracat, Milyon $ (2014- 2015 Ocak-Ekim) iconŞekil 1: Aylara Göre İhracat, Milyon $ (2014- 2015 Ocak-Kasım)

Şekil 1: Aylara Göre İhracat, Milyon $ (2014- 2015 Ocak-Ekim) iconTürkiye İhracatçılar Meclisi, (TİM) verilerine göre ocak ayı ihracatı...

Şekil 1: Aylara Göre İhracat, Milyon $ (2014- 2015 Ocak-Ekim) iconŞekil Dünyada Turizm Hareketi ve Turizm Geliri (Dünyada Turist Sayısı- milyon kişi)

Şekil 1: Aylara Göre İhracat, Milyon $ (2014- 2015 Ocak-Ekim) icon25 Ekim 2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7...

Şekil 1: Aylara Göre İhracat, Milyon $ (2014- 2015 Ocak-Ekim) icon25 Ekim 2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7...

Şekil 1: Aylara Göre İhracat, Milyon $ (2014- 2015 Ocak-Ekim) iconKoç Topluluğu Yayını Ocak 2014 Sayı 409

Şekil 1: Aylara Göre İhracat, Milyon $ (2014- 2015 Ocak-Ekim) iconSoru 1 Gökkuşağı Spor Malzemeleri A.Ş.’nin 2011,2012 ve 2013 yıllarına...

Şekil 1: Aylara Göre İhracat, Milyon $ (2014- 2015 Ocak-Ekim) iconSİRKÜler nr : 002 02. 01. 2015 2014 yili mali tablolari bağimsiz...

Şekil 1: Aylara Göre İhracat, Milyon $ (2014- 2015 Ocak-Ekim) icon18 Ekim 2012 Tarihli ve 28445 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 4...

Şekil 1: Aylara Göre İhracat, Milyon $ (2014- 2015 Ocak-Ekim) icon18. 04. 2014 tarih ve 28976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğle...


Ekonomi
© 2000-2018
kişileri
e.ogren-sen.com