Yeni politika konusunda bir sonuca ulaşabilmek için yeniden çalışmaya ve ayrıntıya gerek duyuldu ve bu yüzden hazırlıklar yapılmak üzere yönetim kurulu toplantısı gelecek haftaya ertelendi


e.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
ÖRNEK OLAY

-14-
(Alacakların Yönetimi)
TARIM MAKİNELERİ İMALAT VE TİCARET A.Ş.
Tarım Makineleri İmalat ve Ticaret A.Ş 1965’te Küçük Sanayi’de kurulmuştur.Şirket pulluk mibzer gibi makineleri üreterek satmaya başlamıştır.1995 yılında Anonim şirket haline gelmiş ve kurumsallaşmıştır.2008 ekonomik krizi diğer krizler gibi olmasa da şirket üzerinde etkili olmuştur.Bu tarihten itibaren tahsilat yani nakit sıkıntısı çekilmeye başlanmıştır ve bu sorun krizin üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen aşılamamıştı.Bundan dolayı şirkete finansal yönetici olarak Akif Çayır getirildi işletme sermaye politikasının yeniden gözden geçirilmesi görevi verildi.

16 Haziran 2013 tarihinde yönetim kurulu ticari olarak politikasını tartışmak üzere toplantıya çağrıldı.Şirkette son günlerde kötü alacak oranı süratle yükselmeye başlamış,alacak hesabında normalin üzerinde bir büyüme meydana gelmiş ve vadesi geçen alacakların tahsilatında büyük giderler yapılmıştır.İncelemeler sonucunda şirketin satış politikasının çok gevşek olduğu kanaatine varılmıştır.Bu sebepten dolayı da tahsilat servisinin yeniden düzenlenmesine kanaat getirilmiştir.

Yeni politika konusunda bir sonuca ulaşabilmek için yeniden çalışmaya ve ayrıntıya gerek duyuldu ve bu yüzden hazırlıklar yapılmak üzere yönetim kurulu toplantısı gelecek haftaya ertelendi.

Akif Çayır analizler yaparak bunları Tablo 1 ve Tablo 6 arasında gösterdi.Çayır’a göre sıkı bir kredi politikası uygulanmalı ve kredi şartları (1/10,net 20)olarak düzenlenmelidir.

Hazırlanan altı tablo aşağıda gösterilmiştir:

Tablo 1.Alternatif Kredi Politikası Altında Planlanan Satışlar ve Alacak Hesapları (Milyon Lira)Yıllar

31 Aralık

İtibariyle

Şimdiki Politika
2/10, net 30

Gevşek Politika
3/15, net 45

Sıkı Politika
1/10, net 20

Kredili

Satışlar

Ortalama

Alacaklar

Hesabı

Kredili

Satışlar

Ortalama

Alacaklar

Hesabı

Kredili

Satışlar

Ortalama

Alacaklar

Hesabı

2011 2012

2013

33,750

37,935

42,660

2,812

3.162

3,555

33,750

38,880

44,685

4,219

4,860

5,585

33,750

37,530

41,580

1,875

2,085

2,310
Tablo 2.Alternatif Kredi Politikalarının Maliyet Verileri
Cari

Politika 2012

Gevşek Politika

2012/2013

Sıkı Politika

2012/2013

Kredi Kayıpları(Sat. % olarak)

Sermaye maliyeti*

Nakit iskontosu

Tahsil masrafları(1000 tl için)

Kredi Çek Hesabı Giderleri(1000 tl )

Kediye Bağlı Kar Marjı

İskonto Alacak Müşteri Oranı


%2

%20

%2

1,69

0,20

%15

%40

%3

%20

%3

2,57

0,07

%15

%40


%1

%20

%1

0,81

0,34

%15

%40

(*)Yıllık sermaye maliyeti %11’dir

Tablo 3.Mevcut Kredi Politikası (2/10,net 30)

2012 Satışlardan sağlanan kar:

Satışlar x Kar marjı=37,935x0,15

Kredinin Masrafları:

Kredi kayıpları=37,935x0,02

Alacak hes. Yatırım maliyeti=3,162x0,20

Erken ödeme iskontosu=37,935x0,40x0,02

Tahsil giderleri=37,935x0,00169

Kredi Çek hes. Giderleri=37,935x0,00020

Brüt Kar

2013 Satışlardan Sağlanan Kar

Satışlar x Kar marjı=42,660x0,15

Kredinin Masrafları:

Kredi kayıpları=42,660x0,02

Alacak hes. Yatırım maliyeti=3,554x0,20

Erken ödeme iskontosu=42,660x0,40x0,02

Tahsil giderleri=42,660x0,00169

Kredi Çek hes. Giderleri=37,935x0,00020

Brüt Kar


758.700

632.400

303.480

64.110

7587

853.200

710.800

341.280

72.095

8.532


5.690.250
1.766.277

3.923.973


1.985.907

4.413.093
Tablo 4.Gevşek Kredi Politikası (3/15,net 45)

2012 Satışlardan sağlanan kar:

Satışlar x Kar marjı=37,935x0,15

Kredinin Masrafları:

Kredi kayıpları=37,935x0,02

Alacak hes. Yatırım maliyeti=3,162x0,20

Erken ödeme iskontosu=37,935x0,40x0,02

Tahsil giderleri=37,935x0,00169

Kredi Çek hes. Giderleri=37,935x0,00020

Brüt Kar

Mevcut kredi pol.fark
2013 Satışlardan Sağlanan Kar

Satışlar x Kar marjı=42,660x0,15

Kredinin Masrafları:

Kredi kayıpları=42,660x0,02

Alacak hes. Yatırım maliyeti=3,554x0,20

Erken ödeme iskontosu=42,660x0,40x0,02

Tahsil giderleri=42,660x0,00169

Kredi Çek hes. Giderleri=37,935x0,00020

Brüt Kar

Mevcut kredi pol. fark


777.600

972.000

311.040

65.707

7.776

893.700

1.117.000

357.480

75.518

8.937


5.832.000
2.134.123

3.697.877

(226.096)
6.702.750

2.452.635

4.250.115

(162.978)
Tablo 5.Sıkı Kredi Politikası (1/10,net 20)

2012 Satışlardan sağlanan kar:

Satışlar x Kar marjı=37,530x0,15

Kredinin Masrafları:

Kredi kayıpları=37,530x0,02

Alacak hes. Yatırım maliyeti=2,085x0,20

Erken ödeme iskontosu=37,530x0,40x0,02

Tahsil giderleri=37,530x0,0016

Kredi Çek hes. Giderleri=37,530x0,00020

Brüt Kar

Mevcut kredi pol.fark
2013 Satışlardan Sağlanan Kar

Satışlar x Kar marjı=41,580x0,15

Kredinin Masrafları:

Kredi kayıpları=41,580x0,02

Alacak hes. Yatırım maliyeti=2,310x0,20

Erken ödeme iskontosu=41,580x0,40x0,02

Tahsil giderleri=41,580x0,00169

Kredi Çek hes. Giderleri=41,580x0,00020

Brüt Kar

Mevcut kredi pol. fark

(4.532.174-4.413.093)


750.600

417.000

300.240

60.048

7.506

831.600

462.000

332.640

70.720

8.316


5.629.500
1.535.394

4.094.106

+170.213
6.237.000

1.704.826

4.532.174

+119.081
Tablo 6.Mevcut Kredi Politikasının Farklarının Özeti
Gevşek Kredi Politikası

(3/15, net 45)


Sıkı Kredi Politikası

(1/10,net 20)

2012

2013

(226.096)

(162.978)

170.133

119.081

Akif Çayır ve ekibi alternatif kredili satış politikaları için tahminlerde bulunsalar da Hüseyin Çiftçi analizler ve sonuçlarına yoğunlaştı.Çiftçi’ye göre kötü alacaklarla ilgili %3 alacak kaybı gevşek kredi politikası için çok yüksek,buna karşılık %1 sıkı kredi politikasında düşük tahmin edilmiştir.Gevşek kredi politikasında ki %3lük kaybı Çiftçi kabul edilmemiştir.

Tartışmaların sonucunda ;1)satışlarla kredi politikası arasındaki ilişkinin belirsiz olduğu 2)tabloların gösterim amaçlı hazırlandığı, kabul edildi.

Akif Çayır sürekli olarak ;’kredi vadelerinin uzatılmasında iskonto oranı nazara alınmadı ve mevcut satış politikasından (2/10,net 30)da uygulanan reel faiz oranı %36.7’dir.Eğer kredi vadesi 40 güne çıkarılırsa reel faiz oranı %24.4’e düşecektir.

Çayır ‘a göre iskonto oranı satılar üzerinde çok etkiliydi ve bu konuda Çiftçi ye katılmıyordu.Çünkü burada her üç alternatifte de %36 civarında faiz oranı mevcuttu.Bundan dolayı dönem sonunda müşterilere sabit oranda iskonto yapılması şirket açısından iyi değildir.

Çiftçi ye göre ise krediler (2.5/15,net 45) şeklinde uygulanırsa ,gizli faiz %30 olacaktır.

Toplantının sonucunda :’Akif Çayır’ın çalışması karar almak için yeterli görünmedi ve ek bilgilere ihtiyaç duyulduğuna karar verildi.Çayır aşağıdaki değişiklikleri tablolarında yapsın’ kararı verildi.

İstenen değişiklikler şunlardır:

1-Diğer veriler değişse dahi tablo.1’ de yer alan satış tahminleri geçerliliğini korusun.

2-(3/15, net 45) vadeli gevşek kredili alternatifte iskonto oranı düşsün ve (2.5/15, net 45)olsun.

3/(100-3)x360/(45-15)=0,3711
2.5/(100-2.5)x360/(45-15)=0,307692 gevşek kredili alternatif

3-Gevşek kredi politikasında kötü alacaklar 2013 yılında %2.5 olsun.Kredi politikaları değiştiğinde kötü alacak politikaları da yıl içerisinde değişecektir.Böylece gevşek kredide kötü alacak oranı 2012 yılında %2.25;sıkı kredi politikasında %1.5 olacaktır.2013 yılında bu oranlar gevşek kredi politikasında %2.5 ve sıkı kredi politikasında %1.0 olarak gerçekleşecektir.
2013 gevşek kredi politikası

Ek kötü alacak kaybı=Kötü alacak oranı x ek satışlar

=0,025 x 42,660

=1,0665

2012 gevşek kredi politikası

Ek kötü alacak kaybı=Kötü alacak oranı x ek satışlar

=0,0225 x 37,935

=0,853538

2013 sıkı kredi politikası

Ek kötü alacak kaybı=Kötü alacak oranı x ek satışlar

=0,01 x 42,660

=0,4266

2012 sıkı kredi politikası

Ek kötü alacak kaybı=Kötü alacak oranı x ek satışlar

=0,015 x 37,935

=0,569025

Sıkı kredi politikasında 2013 yılında alacak kaybımız daha düşük oranda gerçekleşmiştir.Bununla beraber 2012 yılında da sıkı politikanın uygulanması daha avantajlıdır.
4-Sıkı kredi politikasında (1/10, net 20) kredili satışların %45’i peşinat iskontosunu alacak ve ortalama tahsil süresi 20 gün olarak sabit kalacaktır.
2011 yılı:33,750 x 0,45=15,1875
2012 yılı:37,530 x 0,45=15,012
2013 yılı:41,580 x 0,45=18,711
5-Gevşek kredi politikasında (2.5/15, net 45) kredili satışların %40 peşinat iskontosu alacağını fakat ortalama tahsil süresinin 45 gün olarak kalacağı tahmin edilsin.

2011 yılı:33,750 x 0,40=13,5
2012 yılı:38,880 x 0,40=15,552
2013 yılı:46,685 x 0,40=18,674


TESPİTLER:
1-Şirket Hüseyin Çiftçinin birikimli bilgisiyle ve deneyimiyle büyümüştür.

2-Şirketin nakit sıkıntısı çektiği belirlenmiştir.

3-Şirketin finansal yönetimi Akif Çayır’a verilmiştir.

4-Akif Çayır ve ekibi alternatif kredili satış politikaları üzerinde çalışmışlardır.

5-Şirketin finansal yönetiminde Akif Çayır’ın tespitleri ve görüşleri yeterli bulunmamış ve birkaç daha değişiklik yapmasına karar verilmiştir.

SORULAR:
1-Toplantıda alınan değişiklik kararlarını nazara alarak Tablo.2’yi yeniden düzenleyiniz.


Tablo 2.Alternatif Kredi Politikalarının Maliyet Verileri
Cari

Politika 2012

Gevşek Politika

2012/2013

Sıkı Politika

2012/2013

Kredi Kayıpları(Sat. % olarak)

Sermaye maliyeti*

Nakit iskontosu

Tahsil masrafları(1000 tl için)

Kredi Çek Hesabı Giderleri(1000 tl )

Kediye Bağlı Kar Marjı

İskonto Alacak Müşteri Oranı


%2

%20

%2

2,535

0,20

%15

%40

%2,5

%20

%2,5

3,855

0,07

%15

%40


%1

%20

%1

1,215

0,34

%15

%45

(*)Yıllık sermaye maliyeti %11’dir
2-2012 ve 2013 yılları için gevşek kredi politikası için Tablo.4’e ve sıkı kredi politikası için Tablo.5’e benzer birer tablo hazırlayınız.2012 yılı uygulamasında kötü alacak oranı %2,25 olsun.İskonto oranındaki değişme ve iskonto alma olayı 2012 yılında gerçekleşsin.Sadece kötü alacak oranındaki gecikmenin etkisi hariç diğer bütün değişmeler 2012 yılında meydana gelsin.Tablo 4.Gevşek Kredi Politikası (3/15,net 45)

2012 Satışlardan sağlanan kar:

Satışlar x Kar marjı=37,935x0,15

Kredinin Masrafları:

Kredi kayıpları=37,935x0,02

Alacak hes. Yatırım maliyeti=3,162x0,20

Erken ödeme iskontosu=37,935x0,40x0,02

Tahsil giderleri=37,935x0,02535

Kredi Çek hes. Giderleri=37,935x0,00020

Brüt Kar

Mevcut kredi pol.fark
2013 Satışlardan Sağlanan Kar

Satışlar x Kar marjı=44.685x0,15

Kredinin Masrafları:

Kredi kayıpları=44.685x0,025

Alacak hes. Yatırım maliyeti=5,585x0,20

Erken ödeme iskontosu=44.685x0,40x0,025

Tahsil giderleri=44.685x0,03855

Kredi Çek hes. Giderleri=44.685x0,00020

Brüt Kar

Mevcut kredi pol. fark


777.600

972.000

311.040

9.856

7.776

1.117.125

1.117.000

446.850

1.722.606

8.937


5.832.000
2.078.292

3.753.708

(170.265)

6.702.750
4.412.518

2.290.232

(2.122.861)

Tablo 5.Sıkı Kredi Politikası (1/10,net 20)

2012 Satışlardan sağlanan kar:

Satışlar x Kar marjı=37,530x0,15

Kredinin Masrafları:

Kredi kayıpları=37,530x0,025

Alacak hes. Yatırım maliyeti=2,085x0,20

Erken ödeme iskontosu=37,530x0,40x0,025

Tahsil giderleri=37,530x0,0016

Kredi Çek hes. Giderleri=37,530x0,00020

Brüt Kar

Mevcut kredi pol.fark

2013 Satışlardan Sağlanan Kar

Satışlar x Kar marjı=41,580x0,15

Kredinin Masrafları:

Kredi kayıpları=41,580x0,01

Alacak hes. Yatırım maliyeti=2,310x0,20

Erken ödeme iskontosu=41,580x0,45x0,01

Tahsil giderleri=41,580x0,01215

Kredi Çek hes. Giderleri=41,580x0,00020

Brüt Kar

Mevcut kredi pol. fark

(4.658.577-4.413.093)


938.250

417.000

375.300

1.446

7506


415.800

462.000

187.110

505.197

8.316


5.629.500

1.535.394

4.094.106

+170.213


6.237.000

1.578.423

4.658.577
+245.484
3-Tablo 6 gibi bir özet tablosu daha hazırlayarak mevcut kredi politikası ile yeni gevşek kredi politikasının ve yeni sıkı kredi politikasının farklarını gösteriniz.


Tablo 6.Mevcut Kredi Politikasının Farklarının Özeti
Gevşek Kredi Politikası

(3/15, net 45)


Sıkı Kredi Politikası

(1/10,net 20)

2012

2013

(170.265)

(2.122.861)+170.213

+245.484
Mevcut kredi politikası ile gevşek kredi politika arasındaki farklar tablo 4-5-6 da yer almaktadır.
4-Bu analizde kullandığınız değişkenlerden hangilerinde en çok tahmin hatası yapılabilir?Size göre öncelikle tahminlerdeki belirsizliği azaltmak için,bir ve ya iki mağazada yeni kredi politikaları uygulaması yapılıp alınacak sonuçlara göre,düzeltici kararların alınmasından sonra,bütün mağazalara uygulanması daha doğru olmaz mıydı?Niçin?
Bana göre analizde kullandığımız değişkenlerden en çok hata yapabileceklerimiz şunlardır;kötü alacak kaybı ve tahsilat süresinin belirlenmesi.20 gün kredili satılan bir ürünün 40 günde tahsilatının ancak yapılabilmesi buna örnek olarak verilebilir.Bunlara bağlı olarak da tahsil masrafları artar.

Yine bana göre tahminlerdeki belirsizliği azaltmak için bir veya iki mağazada yeni kredi politikaları uygulanması doğru olur.Çünkü yapılan çalışmalar sonucunda kesin sonuçlara ulaşılarak firmanın geleceği hakkında daha kesin analizler yapılabilir.
5-Hangi alternatif kredi politikasına rakipler en fazla tepkiyi gösterirler?Niçin?

Gevşek kredi politikasına tepki gösterirler.Bunun sebebi de kredi kayıplardaki oranların artması,tahsil masraflarının arması kredi çek hesabındaki artmalar gösterilebilir.
6-Siz bu sektörde faaliyet gösteren ve benzer şartları taşıyan bir firmanın finansal yöneticisi olsaydınız böyle bir olayda nasıl davranırdınız?Neler yapardınız?Niçin?

Tespit edilecek kredili satış politikasının ;vade,peşin gün sayısı ve peşinat iskontosu itibariyle,sektör içinde en uygun ve firmaya en çok kazandıracak satış politikasını belirlemeye çalışırdım.Kredili satış yapılacak müşterilerin karakter,kapasite,ödeme gücü,ödeme alışkanlığı ve kredibilitesi açısından tespitini yapardım ve bu konuda bir sistem geliştirmeye çalışırdım.Alacakların tahsil edilememe riskine göre sigorta yaptırırdım.Tahsilatı hızlandıracak ve kötü alacak oranını azaltacak sektöre göre değişebilen,diğer teşvik tedbirlerini alırdım.ayrıca kredi karları,faktoring veya forfaiting sistemi kullanılarak fon tedarik politikalarından yararlanmaya çalışırdım.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Yeni politika konusunda bir sonuca ulaşabilmek için yeniden çalışmaya ve ayrıntıya gerek duyuldu ve bu yüzden hazırlıklar yapılmak üzere yönetim kurulu toplantısı gelecek haftaya ertelendi iconHepimizin bize sunulduğu kadarıyla vakıf olduğu bir konu. Küresel...

Yeni politika konusunda bir sonuca ulaşabilmek için yeniden çalışmaya ve ayrıntıya gerek duyuldu ve bu yüzden hazırlıklar yapılmak üzere yönetim kurulu toplantısı gelecek haftaya ertelendi iconBakanlar Kurulu, ab'a tam üyelik için Türkiye'nin yapacaklarını sıralayan...

Yeni politika konusunda bir sonuca ulaşabilmek için yeniden çalışmaya ve ayrıntıya gerek duyuldu ve bu yüzden hazırlıklar yapılmak üzere yönetim kurulu toplantısı gelecek haftaya ertelendi iconYÖnetim kurulu toplanti tutanağI

Yeni politika konusunda bir sonuca ulaşabilmek için yeniden çalışmaya ve ayrıntıya gerek duyuldu ve bu yüzden hazırlıklar yapılmak üzere yönetim kurulu toplantısı gelecek haftaya ertelendi iconYÖnetim kurulu toplanti tutanağI

Yeni politika konusunda bir sonuca ulaşabilmek için yeniden çalışmaya ve ayrıntıya gerek duyuldu ve bu yüzden hazırlıklar yapılmak üzere yönetim kurulu toplantısı gelecek haftaya ertelendi iconTÜRKİYE’de kamu yönetiMİnde yeniden yapilanma tarihsel geçMİŞ ve genel bir değerlendirme

Yeni politika konusunda bir sonuca ulaşabilmek için yeniden çalışmaya ve ayrıntıya gerek duyuldu ve bu yüzden hazırlıklar yapılmak üzere yönetim kurulu toplantısı gelecek haftaya ertelendi iconEnstiTÜ YÖnetim kurulu toplanti tutanağI

Yeni politika konusunda bir sonuca ulaşabilmek için yeniden çalışmaya ve ayrıntıya gerek duyuldu ve bu yüzden hazırlıklar yapılmak üzere yönetim kurulu toplantısı gelecek haftaya ertelendi iconEnstiTÜ YÖnetim kurulu toplanti tutanağI

Yeni politika konusunda bir sonuca ulaşabilmek için yeniden çalışmaya ve ayrıntıya gerek duyuldu ve bu yüzden hazırlıklar yapılmak üzere yönetim kurulu toplantısı gelecek haftaya ertelendi iconFakülte yönetim kurulu toplanti tutanağI

Yeni politika konusunda bir sonuca ulaşabilmek için yeniden çalışmaya ve ayrıntıya gerek duyuldu ve bu yüzden hazırlıklar yapılmak üzere yönetim kurulu toplantısı gelecek haftaya ertelendi iconFakülte yönetim kurulu toplanti tutanağI

Yeni politika konusunda bir sonuca ulaşabilmek için yeniden çalışmaya ve ayrıntıya gerek duyuldu ve bu yüzden hazırlıklar yapılmak üzere yönetim kurulu toplantısı gelecek haftaya ertelendi iconBasın Bülteni AstraZeneca Rusya ve Avrasya Bölgesi Yönetim Ekibi’ne Yeni Üye


Ekonomi
© 2000-2018
kişileri
e.ogren-sen.com