Sermaye Piyasası Kurulu İleri Düzey Uzmanlık Eğitimi: Sınav Devam ediyor


e.ogren-sen.com > Ekonomi > Sınav
FİNANSAL YÖNETİM EYLEM HARİTASI

GÜNLÜK,HAFTALIK,AYLIK AKSİYONLAR
İşletmelerin yer aldığı sektörler ve kendilerine özgü yapıları göz önünde tutularak Finansal anlamda Şirket varlıklarını korumak ve faaliyetlerine devam etmede Finansal Desteği sağlamak ayrıca devamını temin etmek adına Finansal Yönetiminin sağlanması....
2013

Mehmet KOÇAK

Financing Manager and Trainee Financial Advisor

07.11.2013


Eğitim / Education


Sermaye Piyasası Kurulu İleri Düzey Uzmanlık Eğitimi: Sınav Devam ediyor

Mali Müşavirlik: (Staj) 2013 -2015

Üniversite (Yüksek Lisans)

Zirve Üniversitesi - (Örgün Öğretim) 
03.2013- 2014 Şubat

Sosyal Bilimler Enstitüsü, MBA -Master of Business Administration 

Üniversite (Lisans)

Anadolu Üniversitesi - (Örgün Öğretim) 

09.2003- 06.2005

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme (Türkçe)
Üniversite (Ön Lisans)

Yüzüncü Yıl Üniversitesi - (Örgün Öğretim) 

09.2001- 09.2003

İşletme Fakültesi, İşletme (MYO) (Türkçe)Deneyimler / Experiences
2008: Gür İplik / Satın Alma Müdürü / Purchasing Manager ( 4 ay) ( Four Months )

2008: Gürteks Group / Finansman Müdür Yardımcısı / Deputy Director of Finance / 5 Yıl / Five Years

2013: Gürteks Group / ERP Sist. Uyg. Proje Sorm. / Implementing ERP Systems Project Officer / 1 Yıl


Finansal Yönetici Ne iş yapar ? What does the financial manager?

Oxford Öğretisi ve Londra İşletme Okulunun en Genel tanımı şu şekildedir.

1- Leading an Incredible experience for our customers: Müşterilerimiz için inanılmaz bir deneyim liderliği gerçekleştirmek.

2- The control and maintenance of FP (Financial Policys) compliance: Finansal Politikaların Uyum ve Kontrolü.

3- Working towards increasing profitability of our well established Sales Team : İyi kurulmuş Satış Takımını artan karlılığa yönelik Çalışma-ya örgütleme

4- Maximising profitability per unit sale: Birim Satışlar başına Karlılıklarını Maksimize etme

5- Exploring opportunities and managing all enquiries: Fırsatları Keşfetmek ve Tüm Sorunları Yönetmek

6- Ensuring accurate completion of all documentation: Tüm Belgelerin Eksiksiz Tamamlanmasını Sağlamak

7- Liaising with the finance companies to achieve the reimbursement of all finance commissions and payments : Tüm Finasal Komisyonların ve Ödemelerin Geri Ödemeleri Gerçekleştirmek adına Finans Kuruluşlarıyla İşbirliği Yapmak /Birlikte Hareket Etmek

8- The company that makes the maximum of value : En önemlisi ise ; Şirket Değerini Maksimum yapar.

Finansman'ın (Finansal Yönetiminin) Gaziantep Uygulaması: Application of Financing in the Gaziantep

A: Günlük Eft, Havale, Virman işlemlerini yapmak,

B: Kredi başvurusunda bulunma,

C: Leasing ve Akreditif İşlemlerini Banka ile yürütme,

D: Maaş, KDV, AGİ, İşçi Tazminatlarını ödemek,

E: Döviz bozdurma

F: Çek ve Senetlerin Tahsil takipleri

G: Banka Hesaplarının Kontrolleri,

H: Günlük, Haftalık, Aylık Cari Hesap Ödemeleri ve benzeri şeylerdir....Gürteks Group'daki Operasyonlarım: 1-

Finansman Bölümü: Banka ile olan işlemler (Görüşmeler, yazışmalar, anlaşmalar vs..) bilgisayarda depolanması için Netsis ve Yardımcı proğramları kullandım. Daha önce yapılmıyordu. Eft,Havale,Virman,Transfer, Arbitraj,Döviz Bozdurma,Kredi Kullanım ve Ödeme,Leasing Sözleşmeleri,Akrediitif Kullanımları, İpotekler gibi Banka İşlemleri Talimat ve Prosedürler her an ulaşılabilir ve analiz edilebilir bir biçimde computer'e geçirildi.

- Girilen çeklerin üzerinde düzeltme/ değiştirme ya da inceleme yapma ve mevcut olan çekleri devir olarak programa kaydetmek için kullanılma ve cari hareketler ile muhasebe kayıtlarını etkilemeyen işlemleri yapma,

- Müşterilerden alınan çeklerin kayıtlarının yapılması, cari hesaplara ya da satıcılara verilen (ciro edilen) çekleri kayıt, Müşteriden alınan çeklerin (portföydeki çeklerin) şirket tarafından bankadaki tahsil hesabına ciro edilmesi, Teminat Hesabına Çek Cirosu, Portföydeki çek ya da çeklerin müşteriye iadesi işlemleri, Portföydeki çeklerin toplu olarak cari hesaba, tahsil hesabına veya teminat hesabına ciro edilmesi, Çekleri karşılıksız çıkan müşterilerinizin veya asıl borçlularının kaydedilmesi ve Raporlanması, Portföyde bulunan müşteri çeklerinin tahsili için çek bilgilerinin bankadaki tahsil hesabına online gönderilmesi, bankaya tahsile gönderilen çeklerin son durumlarını izleme, Genel Çek, Portföy Çekleri, Tahsil Çekleri, Teminat Çekleri, Müşteri ve Firma Çekleri gibi enstrümanların yönetimi ve izlenmesi, ayrıca Çeklerin Reeskont İşlemlerinin Yapılması,

- Müşteri Senetleri, cari hesaplardan alınan senetleri yine cari hesaplara cirolamak, senedi veren kişiye iade etmek ya da bankaya tahsile veya teminata göndermek, Çeklerde yapılan yukarıdaki tüm aksiyonları aynen yapmak (Banka İşlemleri ve sene sonu muhasebesel aktiviteler..)

- Borç Çekleri, firmanın, borcuna istinaden, alacaklılarına kestiği (bankanın firma adına tahsis ettiği çek defterinden kesilen), borçlusu firmanın olduğu çeklere kaydetme-izleme ayrıca Borç Senetleri Banka ve Muhasebe işlemleri,

- Çek senet tahsilat/ödendi/karşılıksız/protestolu dekontlarının ve ithalat ve ihracat kapatma kayıtlarının yapılması,

- Banka hesapları ile ilgili işlemlerin takibinin yapılabildiği ve tanımlanan banka hesaplarının diğer modüllerle de entegre çalışmasını sağlama.Bankalar, banka şubeleri ve banka hesapları tanımlanabilmekte, banka hesaplarının tipleri bazında yapılan işlemler takip edilebilmektedir. Ayrıca hazır raporlar ile banka hareketleri, kredi ve faiz bilgileri raporlanmasını sağlamak,

-Krediler,Leasingler,Akreditifler,Eximbank Operasyonları ve farklı finansman borçlarının kaydı ve izlenme-raporlanması

- Pos makinelerinden günlük satış bilgisinin Netsis’e alınmasını, değişen fiyat bilgileri ve yeni açılan stok kartlarının bu cihazlar üzerine satış bilgilerinin gönderilmesi, Pos sisteminin kullanımı ile barkotlu satışı yapılan ürünlerin ve ürün fiyat bilgisinin doğru kaydedilebilmesini ve depodaki ürün takibinin daha sağlıklı yapılabilmesi sağlandı.

- Nakit Bütçe'nin Hazırlanması ( Yanlış anlayış olarak Nakit Akım tablosu deniliyor)

- Aylık Gayri Resmi ve Resmi Bilanço ile Gelir Tablosunun kontrol ve analizi

- Kredi Limit ve Risk Raporları sürekli güncel tutarak Haftalık Yönetime Raporlamak

-Günlük ve Haftalık Banka Hareketleri Raporlarını hazırlamak

-Gümrük Vergileri, Gümrük Müşavirliği Ödemeleri gibi İhracat ve dahi İthalat Ödemelerini raporlamak

- İhracat Taahhüt Raporlarını izlemek ve Yönetmek

- Banka Parasını en likit ve verimli şekilde yönetmek, Ödemelerden baki kalan Miktarları Alternatif Para Piyasasında değerlendirmek( Repo,Vadeli Mevduat,Banka Bonosu alma gibi..)

-Borç Tablolarını izlemek ve Özellikle banka ödemelerini gerçekleştirmekGürteks Group'daki Operasyonlarım: 2-

Yaptığım Farklı Olan Şey Ne idi? : Benden önce Sistem lafzi yöntemlerle yapılıyordu. Ben Talep kısmından Satın Alma ve Depolama aşamasına kadar Bilgisayardan İzlenmesi ve Kontrol edilmesini sağladım.

ERP Sorumlusu:

- Satın Alma talep birimleri oluşturma. ( İdari Kadro- Personel- Sekreterlik- Mutfak- Hazırlama-Vater-Bobin- Final- Sevkiyat- Boyahane- İşletme Genel- Güvenlik vs...)

- Satın Alma taleplerini birimlere bilgisayar üzerinden sipariş ettirme. sipariş öncesi Stok kontrolünü zorunlu hale getirilip İstek-Depo uyuşmasını gerçekleştirmek.lerinz

- Alınan talepleri İlgili Amirlerin Bilgisayarlarına düşürüp onaylatma,

- Onaylanan Siparişlerin Satın Alma teklifi haline getirilmesi

- Satın Alma Tekliflerinin Sistemde Fiyat-teslim tarihi gibi kriterlerle eşleştirilmesi ve Satın Alma Faaliyetlerin devamı.....

- İşletme'nin (Üretimin) sanal olarak AUTO DESK'te yeniden inşası,

- Fiziki depolar Sanal Depolara aktarıldı. Entegrasyonu sağlandı,

- Hammadde Talepleri; Müşteri Temsilcilerinden alınan Siparişler ve İşletme anlayışına göre birleştirildi. Alınan Talepler ve Tedarik süreleri, İşletme varışları ve depolara alınması için Dijital Hammadde Takip Sistemleri satın alınması sağlandı,

- Boyahane modülü yapıldı, günlük hangi müşteriye ne kadar hangi hammadde yada hammadde karışımınından hangi kimyasalları kullanarak ve hangi makinelerde boyadığı programlara alındı

- Hazırlama,Vater,Final,Sevkiyat bölümlerinin güncel malzeme taleplerinin bilgisayarlar üzerinden yapılması sağlandı.

- Makine bakım-onarım modülü yapıldı, hangi makineye hangi vardiyada ne tür bir işlemin kim tarafından nasıl yapıldığı sağlandı,

- İşletme genel maliyetleri (İşçilik ve amortisman hariç) bölüm bölüm izlenmesi için 770'li hesapların işletmece izlenmesi sağlandı. Örneğin Hazırlama Bölümü önceki ay gideri 3.000.000 usd ve içeriği şunlar babından..

- İşletme Personelinin vardiyalarına,giriş tarihlerine ve kimlik bilgilerine kadar fabrika müdürü tarafından izlenmesi sağlandı( Daha önce Personel tarafından rapor ediliyordu)

- Üretim Planlama Modülü kuruldu.Öncesinde Excel'de bu işlem yapılıyordu. Alınan Müşteri siparişleri Fabrika Kapasite planması modülüne aktarılıyor ve Sevkiyatına kadar tüm süreç izleniyor..

- Kalite Kontrol verileri Ecel'de tutulup dosyalanıyordu. Hem zaman alan hem de raporlanması zor bir işlemdi..Kalite Kontrol Kayıt ve Rapor modülü yapıldı.

- CRM modülü Netsis'te mevcuttu ancak kullanılmıyordu. Aktifleştirilip alt yapısı hazırlanarak kullanıma sunuldu( Müşteri Şikayetleri, Anketler, Hedefler oluşturuldu.)

- Üretim Planlamaya İş Akış Modülü kullandırılmaya başlandı. Siparişlerin Fabrika'daki süreçleri online olarak izlenmesi için Teknisyen-Teknoloji işbirliği kuruldu.

- Üretim planlama Üretim Kayıt Modülü kuruldu. Her siparişin reçeteleri yapılmaya başlandı.

- Günlük Hammadde, Makine üzerlerindeki yarı mamuller, sevke hazır mamuller bilgisayarlardan izlenmesi sağlandı,

- Sevkiyat Modülü geliştirilerek alınan siparişlerinin müşteri isteklerine göre tartılması,paketlenmesi ve yüklenmesi faaliyetleri bilgisayarlara aktarıldı.

- Kalite Arşivi Bilgisayarlı Sistemlere aktarıldı. Kalite kontrol'den aldığımız Müşteri, Elyaf,Kimyasal vs bazlı işlemleri Arşivledik ve İşletmeye kalite hafızası kazandırdık.Ben Nasıl Bir Yönetim Stratejisi İzlerim

How do I follow a Management Strategy1- Şirket varlıklarının değerlerini sürekli arttırma ve koruma: İster üretim şirketi olup Hammaddeler, Makineler, İnsan Kaynağı, taşıtları ve diğer Taşınmazları olan Haklar, Lisansları, Markasını koruma ve geliştirme ve projeler geliştirme İsterse de Ticari Şirket olup Ticarete konu varlıklarını ve Banka Değeri ile Piyasa Değerini koruma ve geliştirme yönünde faaliyetlerde bulunmak,

2-Çalışanların Motivasyonunu "Satışları En yüksek seviyede gerçekleştirecekleri" ve" kendilerini şirketin bir parçası olarak görmelerini" sağlayacak biçimde yönlendirme,

3- Şirketin Marka Değerini İç ve Dış Piyasada Rakiplerinin önünde tutma çalışmaları,

4- Şirkete " Yeni Yatırım alanlarını keşfetmesinde" Kılavuzluk etme,

5- Mevcut İş potansiyelini Geliştirmede inovatif eylemlerde bulunma ve gerçekleştirme,

6- Karlılık yerine Verimlilik İlkesini geliştirme bunu sürdürülebilir Kalkınmaya çevirme,

7- Şirket Ödemelerinin sorunsuz şekilde icrasını sağlayıp "Ödeme İmajı" nın olumsuz çağrışımlara konu olmasını önleme,

8- Dövizli Borç ve Alacaklarda Ülkemizin ve Dünyanın Kur Risklerini Yönetmede basiret sahibi olma. Örneğin Kurların yukarı yönlü trend göstermesi halinde "Future Market" te Hedge Pozisyonunu kullanma,

9-Kredi kullanırken en ucuz maliyet ve en az "Bürokratik" bankaların yanı sıra, Şirket Borçlarının, çok net biçimde bugünkü değere indirgenmesiyle karar almak,

10- Risk Yönetiminin özellikle "Banka Riskleri" ayağında "Risk Tablosunu" bir Excel tablosu halinden çıkarıp "Stratejik Eylemler " Tablosu haline getirmek,

11- Finansal Rasyoları çok iyi kullanmak. Mesela "Devir Hızları"nı çok net yönetmek. Borç ve alacak devir hızlarını birbirleriyle uyumlu haline getirmek,

12- Finansal Piyasaları çok iyi takip etmek. Özellikle "Bist", "Faiz" "Faiz" piyasalarında oluşan fiyat hareketlerini iyi analiz edip bunların Para ve Mal Piyasalarında nasıl bir etki göstereceği konusunda fikir sahibi olup Şirket lehine pozisyon alma,

13- Opsiyon borsalarında oluşan fiyatların Şirket Alacakları ve Borçlarını yönetmede analizini gerçekleştirme ve tedbirleri alma,

14- Şirket Aktifini her zaman" En Değerli" ve " En Likit" durumda tutma,

15- Duran Varlıkların finansmanında "Uzun vade" , "En az Maliyet" "Verimli Kaynak" özelliklerine uygun alternatifler kullanma,

16- Duran Varlıkların Finansmanında çok aktif bir şekilde "Leasing"i Kredilere tercih etme ( Hem Limitler eksilmeyecek hem de Duran Varlıların Muhasebe avantajlarından faydalanılacak)

17- Akreditif kullanımında "Daha Bilgili "davranmak adına UCP, Incoterms ve ISBP iyi bir şekilde öğrenmek,

18- Eximbank'ın" İhracata yönelik yada Fon temininde Çeşitli Araçlarından" yararlanmak,

19- Şirkette ERP sistemlerinin kurulmasına liderlik etmek veya kurulu sistemi "Finansal Değerlilik" açısından yönetmek,20- Tedarikçilerle Şirketin en yüksek menfaatinin ve karlılığın sağlanmasında sürekli işbirliğinde bulunmak ve Tedarikçi Ödemelerinde hangi araçları ( Çek, Senet, Eft vb) hangi vadelerle kullanacağı yönünde Şirket Tablolalarını ( yada şirket realitesini) iyi yönetmek,

21- Teşvik ve İş Geliştirme anlamında Devletin Politikalarını iyi takip etmek,

22- Karlılığı azaltan "Maliyetler" unsurlarından biri olan "Temin etme/ Tedarik" maliyetlerini fırsatlara çevirme adına fikirler geliştirmek,

23- Şirketin Günlük Para Transferlerine yetecek kadar "Aktif ve Likit" bulundurma. (Nakit Kasa veya Banka parası)

24-Bankalarla uzun soluklu menfaatlere dayalı ilişkiler geliştirmede aktif roller üstlenmek,

25- Mali Tablolar aynı zamanda "Fon Temin edenlerin" birincil kaynakları olduğundan Şirket lehine revizyonlarda bulunmak,

26- Bankalarca sürekli takibi yapılan " Finansal Rasyolar Analizi"nde tutarlığın ve istikrarın devamını sağlama (örneğin Cari oranın önceki dönemde 4,5 çıkıp şu an 1,2'e düşmesi yada Stok Devir Hızları gibi Bankacıları daha çok şüpheye düşürecek şeyler..)

27- Merkez Bankasınca tutulan "Memzuç Risklerin" yönetimini iyi sağlamak,

28- Maliyetleri sürekli takipte tutarak dönemsel olarak ayrışmasını önlemek, Sabit Maliyetlerin ( Kira, Vergi,Personel Ödemeleri) karlılığı olumsuz yönden etkileyecek hallerini bertaraf etmek..

29- Bankalarca teminata alınan Çeklerin kontrolünü sağlamak, Tahsil olanların yenileriyle değişimi, Risk fazlası teminatların Risk Gereği yada Açığı olan Bankalara transferinin sağlanması,

30-Finansal Yönetimde Faizlerin Reel Getirilerini ve Maliyetlerini Hesaplamada bir Bankacı özeni ve dikkatiyle "Finans Matematiği'nden", Varlıkların Verimliliklerini ölçmede, Sapma gösteren değişkenlerin (Mesela Satışlar, Maliyetler gibi..) "İstatistik Ölçümlerinden" ve "İstatistikçiler tarafından geliştirilmiş paket programlardan (SPSS gibi..) , Teorilerin, İşletme varlıklarında veya yatırımlarında kullanmak üzere" Ekonometri Kuramları'ndan" ve "İktisat Öğretilerinden" maksimum düzeyde faydalanmak

31- Yatırımların Finansmanında Yurtdışı Kaynaklara, İç Finansman Tedarikçilerinden daha fazla özen gösterip araştırmak,

32- Şirkete sürekli yeni yatırım alanlarının fizibiletisini sunmak,

33- Yerel, Bölgesel, Küresel Finansal piyasaları takip edip Risklerini ve Fırsatlarını Yönetimle paylaşmak,

34-Ticaret ve Sanayi Odaları, Abigem, Belediye, Valilik gibi kurumların faaliyetlerinde "Şirket Lehine" görevler üstlenip "Şirketin Sosyal Sorumluluk" anlamında temsili sağlama,

35-Uluslararası Organizasyonlarda (Fuarlar,Sergiler,Paneller,Seminerler..) Şirketin katılımını sağlayarak "Uluslararası Tanınırlılığını arttırma"

Hedeflerim:

Şirketin Mali varlığını korumak bir yana Mali ve Mali olmayan Değerlerini arttırma, Yerel ve Küresel Arenada Bilinirliliğini sağlama ve korumada, Yeni projelerle Şirkete Değer katmaya, Kredibilitesini sağlamlaştırma ve güvenilir hale getirmede kararlıyım. Bu saydıklarımdan çok daha fazlasını icraatlarımla kanıtlayacak en ufak bir zaaf gösterecek olursam "Kendime Duyduğum Güven ve Çizdiğim Kariyer Hedeflerime" saygımdan dolayı derhal istifa edeceğimden emin olmalısınız.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Sermaye Piyasası Kurulu İleri Düzey Uzmanlık Eğitimi: Sınav Devam ediyor iconSermaye Piyasası Kurulu’ nun ii-14. 1 Sayılı Sermaye Piyasasında...

Sermaye Piyasası Kurulu İleri Düzey Uzmanlık Eğitimi: Sınav Devam ediyor iconG Sınav: Sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda...

Sermaye Piyasası Kurulu İleri Düzey Uzmanlık Eğitimi: Sınav Devam ediyor iconTÜrk dişTİcaret vakfindan “DIŞ Tİcaret uzmanlik” EĞİTİMİ

Sermaye Piyasası Kurulu İleri Düzey Uzmanlık Eğitimi: Sınav Devam ediyor iconTÜrk dişTİcaret vakfindan “DIŞ Tİcaret uzmanlik” EĞİTİMİ

Sermaye Piyasası Kurulu İleri Düzey Uzmanlık Eğitimi: Sınav Devam ediyor iconTÜrk dişTİcaret vakfindan “DIŞ Tİcaret uzmanlik” EĞİTİMİ

Sermaye Piyasası Kurulu İleri Düzey Uzmanlık Eğitimi: Sınav Devam ediyor iconSermaye Piyasası Kurulundan

Sermaye Piyasası Kurulu İleri Düzey Uzmanlık Eğitimi: Sınav Devam ediyor icon1 Sermaye piyasasi nediR ?

Sermaye Piyasası Kurulu İleri Düzey Uzmanlık Eğitimi: Sınav Devam ediyor iconTürk Ekonomi Bankası şube ağını güçlendirmeye devam ediyor

Sermaye Piyasası Kurulu İleri Düzey Uzmanlık Eğitimi: Sınav Devam ediyor iconTürk Ekonomi Bankası şube ağını güçlendirmeye devam ediyor

Sermaye Piyasası Kurulu İleri Düzey Uzmanlık Eğitimi: Sınav Devam ediyor iconD yabancı ülkelerde uzmanlık eğitimi alanların bilimsel değerlendirilmesini...


Ekonomi
© 2000-2018
kişileri
e.ogren-sen.com