1. 2 Bankaların Pazar stratejileri


sayfa1/6
e.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
  1   2   3   4   5   6
T.C

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ
SATIŞ YÖNETİMİ

KONU:
BANKACILIKTA PAZARLAMA VE SATIŞ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ:
PROF. DR. GÜNAL ÖNCE


HAZIRLAYAN:
ŞEREF GÖLCÜKÇÜ 2000472036


İZMİR

2004


1.1Bankacılıkta Pazarlama SektörüDünya bankacılık sektörü altmışlı yılların sonundan itibaren köklü ve hızlı bir değişim sürecine girmiştir. Önce gelişmiş batılı ülkelerde yaşanan bu süreç yetmişli yıllarda bazı etkenler nedeniyle söz konusu ülkelerdeki rekabet koşullarında hatırı sayılır değişiklikler getirmiştir. Önce büyük Amerikan bankalarının başı çektiği ve bankacılık sektörünün uluslar arası boyut kazandığı bir etkileşim sürecinden söz etmek mümkündür. Amerikan bankalarının yeryüzündeki yayılma hareketine karşı güçlü rakipler de A.B.D. başta olmak üzere Amerikan bankalarının etkinlik alanında faaliyet göstermeye başlamışlardır. Bu rekabetin özellikle kurumsal bankacılık piyasasında yoğunlaştığı görülmüştür. Bunun yanı sıra gerek mevcut bankalar, gerek söz konusu piyasalara yeni adım atanlar büyüyen, çokuluslu firmaların birden fazla denizaşırı ülkede yürütmekte oldukları faaliyetlerin gereği ortaya çıkan ihtiyaçlarına cevap verebilmek için yeni ürünler, yeni hizmetler ve yeni yaklaşımlar geliştirip, benimsemeye başlamışlardır.
Bankacılık sektöründeki bu değişim 1970’lerde oldukça hızlı iken, 1980’ler bu değişim hızına daha büyük bir ivme getirdi. Bu yıllar bankacılıkta oluşan ve gelişen eğilimleri iki ana grupta toplamak mümkündür:
Perakende Bankacılık alanında tüketici grupların bölümlendirilmesi artmıştır; makineli bankacılığın gelişmesiyle bürokrasi ve kağıt yığınları azaltılmış; hem mevduat hem de krediler için rekabet sertleşmiştir.
Kurumsal Bankacılık ta 1970’lerde gelişen rekabet 1980’lerde daha da yoğunlaşarak devam etmiş; bilgisayar ortamında geliştirilen ürünler artmış; elektronik bankacılık ve banka dışı rakiplerden gelen rekabet düzeyi yükselmiştir.
1990’larda söz konusu gelişmeler hem hacim, hem hız olarak daha da yoğunlaşmış, ürün çeşitliliği artmış ve bankacılık sektörünün küreselleşme süreci ivme kazanarak gelişme ve yoğunlaşmasını sürdürmüştür.


Bu günlerde ise küreselleşme sürecine ayak uydurmak için bankalar elektronik fon transferi, ev ve konut bankacılığı, yetkin elemanlarıyla, ATM şebekeleriyle, internet bağlantılarıyla dünya piyasasına çıkmış ve kıyasıya bir rekabet içine girmişlerdir. Pazarlama temel işletme fonksiyonlarından biri haline gelmiş, pazarlama yöneticileri tepe yönetiminde yer almaya başlamış, en azından tepe yönetiminin kararlarını etkiler hale gelmiştir.

1.2 Bankaların Pazar stratejileriBankacılıkta da pazarlama stratejisinin temel sorunu;hangi finansal hizmet demetiyle,hangi hedef gruba,ne tür sürüm yolları izlenerek,hangi fiyat yapısıyla yönelinmesi gerektiğinin kestirilmesidir.

Pazar Stratejileri


Finansal Servis Hizmeti


Hedef Grupları

Sürüm


Yolları

Fiyat


Politikası


Şekil 2

1.3 Müşteriyle Özen ve farklı Müşteri TipleriBankaların müşterilerine karşı güçlü Pazar pozisyonu ortamını hazırlamaları büyük önem taşır. Genel olarak aşağıda sıralanan üç durum,bankacılıktaki serbest rekabet pazarı bakımından da olumsuz ortam verileri olarak görülürler:

  • Pazarın saydam olmayışı: Bir finansal pazarın koşulları müşteri tarafından kolayca saptanamıyor ve Pazar öğeleri arasında yapılacak karşılaştırmaları güçleştiriyorsa, bankaların çeşitli hizmet demet ve önerileri konusunda yeterince ve kolaylıkla bilgi derlenemiyorsa , bunlar, söz konusu pazarın saydam olmadığının kanıtı olurlar. Müşteri ,bankanın aksine Pazar analizi yapacak durumda değildirler.

  • Finansal pazarın oligopol yapıda oluşu :Müşterinin karşısına, sayısız banka seçenekleri değil de, Pazar politikasıyla ilgili karar ve tutumlarında büyük benzerlikler gösteren sadece birkaç büyük banka çıkıyorsa , burada oligopol yapı egemen demektir.

  • Müşterilerin rasyonel davranışlara yatkın olmayışı: Tüketici kitle bankayla ilişkilerinde açık hedefler saptayamıyorsa, ya da değişen Pazar koşulları karşısındaki tepki ve uyum davranışları süratli değilse , o yörede müşteri kitlesinin rasyonel davranış eksikleri var demektir.  1   2   3   4   5   6

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

1. 2 Bankaların Pazar stratejileri icon27-28-29-30 ocak 2012 cuma-cumartesi-pazar-pazartesi haberleri dahiL

1. 2 Bankaların Pazar stratejileri icon02-03-04-05 mart 2013 cumartesi-pazar-pazartesi-sali haberleri dahiL

1. 2 Bankaların Pazar stratejileri icon25-26-27-28-29 Nisan 2013 persembe-cuma-cumartesi-pazar-pazartesi haberleri dahiL

1. 2 Bankaların Pazar stratejileri iconBankalarin iÇ Sİstemleri ve iÇsel sermaye yeterliLİĞİ

1. 2 Bankaların Pazar stratejileri iconBankalarin gözetiMİ, denetiMİ ve hukukî sorumluluk

1. 2 Bankaların Pazar stratejileri iconKibris’ta bankalarin ortaya çikişI, geliŞİMİ ve güNÜMÜz bankacilik...

1. 2 Bankaların Pazar stratejileri iconBankalarin tanimi,tariHÇESİ,Rİsk kavrami ve bankacilikta risk türleri

1. 2 Bankaların Pazar stratejileri iconBddk başkanı Tevfik BİLGİN, bddk ve Birliğe üye bankaların üst düzey...


Ekonomi
© 2000-2018
kişileri
e.ogren-sen.com