II. geleneksel finans sempozyumu türk bankaciliğinin yeni Dİnamikleri IŞIĞinda bireysel bankacilik alanindaki geliŞmeler önder halisdemiR


e.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ & YÜKSEKOKULU
II.GELENEKSEL FİNANS SEMPOZYUMU


TÜRK BANKACILIĞININ YENİ DİNAMİKLERİ IŞIĞINDA BİREYSEL BANKACILIK ALANINDAKİ GELİŞMELER

ÖNDER HALİSDEMİR


11 ARALIK 2003

TÜRK BANKACILIĞININ YENİ DİNAMİKLERİ IŞIĞINDA BİREYSEL BANKACILIK ALANINDAKİ GELİŞMELER”
İçinde bulunduğumuz dönemde Türk Bankacılık Sektörü başlıca 5 ana dinamiğin etkisinde yapısal bir değişim yaşamaktadır. Bu dinamikler:

 1. IMF ile yürütülmekte olan düşük enflasyon hedefli ekonomik programın icrasının bankacılık ve diğer ekoomik unsurların iş yapma paradigmalarında yarattığı değişim,

 2. AB normları ile Türk Bankacılık mevzuatının uyumu,

 3. Yeni Basel standartlarına uyum,

 4. Yabancı sermayeli rekabet unsurlarının Türkiye’de gelişmesi,

 5. 2000 yılında yaşanan ekonomik krizin süregelen yansımalarıdır.

Bu dinamiklerden en tetikleyici olanı şüphesiz IMF ile yürütülmekte olan ekonomik programın ülkenin ekonomik ortamında ve iş hayatı paradigmalarında yarattığı değişimdir.Bu değişimin bankacılık kesimi açısından belirgin etkileri şunlardır:

 • Devlete ödünç vermek karlı olmaktan çıkmaktadır.

 • Düşen faizler eski kağıtlardan dolayı bankalara bir defalık yüksek kar yazma imkanı vermiştir.

 • Tüketim ve yatırım saikleri kuvvetlenmiştir.

 • Bankacılık kesimi kar bazını nitelik ve nicelik yönünden genişletecek arayış ve çalışmalar içine girmiştir. Müşteriden elde edilen ve sürdürülebilir gelir bazı elde etmek ön plana çıkmıştır.

Bu etkilerin ışığında bankacılık kesimi, gelir bazını arttırma ve çeşitlendirme ihtiyacını karşılamada bireysel bankacılığa yönelmiştir. Bunun başlıca sebepleri:


 • Bireylerin pazarlık gücünün kurumlara nazaran daha düşük olması sebebi ile bu sahada karlı çalışabilme olanaklarının bulunması

 • Kredili ürünlerin satışında bireylere yapılacak plasmanın; yaygın, küçük tutarlı ve kredi yükümlülüklerini yerine getirmede kişisel itibar etkisinin yüksek olması sebepleri ile düşük riskli olması ve özellikle çapraz satış imkanları ile desteklendiğinde karlı bir saha olması

 • Reklam etkisi

 • Piyasa değerinin yüksek olmasında müşteri sayısının pozitif etkisi

 • Kurumsal Bankacılıkta daralan marjlar, kurumsal kredi talebinin ekonomik büyümeye karşın yetersiz oluşu, 2000 yılında yaşanan olumsuz tecrübeler

 • Hazine bankacılığından karın azalışı

 • Faiz dışı gelirlerini arttırmanın temel yolunun aracılık hizmetlerini geliştirmekten geçmesi sebebi ile bireysel bankacılık sahasında; sigorta ürünlerinin satışı, para transferleri, fatura ödemeleri, sermaye ve para piyasası işlemlerine aracılık gibi yaygın, sürekli, hacimli ve karlı olabilecek aracılık imkanlarının bulunmasıdır.


Bireysel bankacılık hizmetleri bireylerin; varlık yönetimi, finansman, para transferi ve diğer aracılık işlemlerini kapsamaktadır. Türkiye’deki bankacılık kesimi giderek artan bir biçimde bireylerin taleplerine cevap verecek ürün/ hizmet geliştirmekte ve organizasyonlarını bu yönelime göre düzenlemektedir.
Bu çerçevede Türkiyede’ki Bireysel Bankacılığın gelişimini inceleyelim;


  1. TÜRKİYE’DE BİREYSEL BANKACILIK1.EFT sayıları

Kaynak: TCMB (Tablo 1.1)
2. Tüketici Kredileri Kullandırım GelişimiKaynak: TBB, TCMB (Tablo1.2)3.Tüketici Kredilerinin Toplam Kredilere Oranı


Kaynak: TBB (Tablo 1.3)

4.Tüketim Endeksli Bireysel Krediler Kullandırımı


Kaynak: TBB, CNBCE (Tablo 1.4)

5


. Mevduat GelişimiKaynak: TCMB (Tablo 1.5)
 1. Kredi Kartları Cirosu

Kaynak: BKM (Tablo 1.6)


7.Yatırım Fonları


Kaynak: RASYONET (Tablo 1.7)


8.ATM&POS AdetleriKaynak: BKM (Tablo 1.8)


9. ATM Kartları

Kaynak: BKM (Tablo 1.9)Ayrıca rakamlar resmi olarak yayınlanmadığı için tablolaştıralamayan diğer olumlu gelişmeler de mevcuttur. Bunlar;


 • Ücretli çalışanların maaşları giderek daha fazla sayıda bankalar aracılığı ile ödenmektedir.

 • Bireylerin fatura ödemeleri giderek daha fazla sayıda bankalar aracılığı ile hesaptan tahsilat yöntemi ile ödenmektedir.

 • Bankaların internet bankacılığını kullanan müşterileri artmaktadır.Türkiye’de 2003 yılında yapılan bir araştırmaya göre internet kullanıcı oranının %6 olduğu ve bu kesimin 2002’ye kıyasla %3 artışla %30 oranında internet bankacılığı hizmetlerini kullandığı bulgusuna ulaşılmıştır.(TNS Piar)


Tüm bu rakamsal gelişmelere bakarak toplumun bankable (bankacılık işlemi yapma ehliyet ve imkanı olan) kesiminin giderek daha fazla sayıda bankacılık kesimi ile ilişkiye geçtiğini söylemek mümkündür. Bu gelişmeyi sağlayan faktörler:


 • Bankacılık işlemleri hız ve etkinlik kazanmıştır.

 • Toplumda bankacılık hizmetlerinin sunduğu imkanlar ve kolaylıklar konusunda reklamlardan da kaynaklanan farkındalık artmaktadır.

 • Kentleşme ve endüstri toplumuna geçiş dinamikleri artarak sürmektedir.

 • Teknolojik gelişmeler ile bankacılık hizmetlerine erişim kolaylaşmıştır.

 • Düzenleyici otoritelerin olumlu yönlendirmeleri artmaktadır.


Bireysel Bankacılık ile ilgili tüm verilerde ciddi artışlar görülmekle beraber, bu hizmetlerin verildiği banka şube sayılarında artış yerine azalış görülmektedir. Bunun izahı şube dışı alternatif dağıtım kanallarının (internet,telefon bankacılığı,atm-kiosk) baz dönemde penetrasyonunun çok artması veya şube sayılarının zaten ihtiyacın çok üzerinde olması değil bankacılık kesiminin kriz nedeni ile küçülmesidir.


BANKACILIK SİSTEMİNDE BANKA VE ŞUBE SAYISI

Banka

Aralık 2000

Aralık 2001

Aralık 2002

Eylül 2003

 81

61

54

51

Şube

 7690

6.908

6.106

5.968

Kaynak: TBB (Tablo 1.10)

ÜLKE

(2000 yılı)

1000 Kişi başına düşen Şube Adedi

Yunanistan

0,27

Almanya

0,69

Portekiz

0,55

İngiltere

0,24

Avusturya

0,56

İspanya

0,98

Fransa

0,43

Lüksemburg

0,68

Türkiye

0,11

Kaynak:ECB (Tablo 1.11)

Şube sayılarının azalışında her ne kadar ülkemizde alternatif dağıtım kanallarının gelişmesinin etkisi henüz önemli olmasa da önümüzdeki yıllarda özellikle elektronik imzanın yasal çerçevesinin çizilmesi ile beraber bu etki hissedilmeye başlanacaktır. Bu etkinin temel sebebi;


 • ADK aracılığı ile yapılan bankacılık işlem maliyetlerinin şube lokasyonunda yapılan işlem maliyetlerine nazaran çok daha düşük olmasıdır.Bankalar bu maliyet avantajından dolayı müşterilerini giderek daha fazla ADK’ya yönelendirmeye çalışmakta ve ADK’dan servis alan müşterilerden daha düşük işlem ücretleri talep etmektedirler;


KANAL BANKAYA MALİYETİ

Şube 4.05

Back Office 3.25

Çağrı Merkezi 2.3

ATM 0.4

IVR 0.25


Internet Bankacılığı 0.2


Kaynak: Tower Groupİki taraflı maliyet etkisi ve yönlendirme sebebi ile müşteriler daha yaygın olarak ADK’yı kullanmaktadırlar. Bir gelişmiş ülke örneğinde sözkonusu durum çarpıcı olarak Tablo(1.13)’te görülmektedir:


 

ŞUBE

TELEFON

INTERNET

POSTANE

Mortgage

75,7

17,6

4,4

4,4

Hayat Sigortası

64,8

19,7

4,3

11,3

Çek Hesabı

64,4

20,5

9,6

5,4

Yatırım İşlemleri

56,0

27,3

7,1

9,5

Tüketici Kredisi

53,4

27,4

13,7

5,5

Konut Sigortası

25,8

55,0

8,5

10,6

Taşıt Sigortası

19,1

57,5

7,5

15,9

Kredi Kartları

27,1

31,2

10,4

31,2

Kaynak:Council on Financial Competition (İngiltere rakamları) (Tablo 1.12)
2. TÜRKİYEDE BİREYSEL BANKACILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

 • Kentleşme

 • CRM bilinci

 • Sosyo-demografik değişim

 • Reklam

 • Tüketim olgusu

 • Ekonomik büyüme

 • Stabilizasyon

 • Bankaların değişen paradigmaları

 • Maliyet

 • Kar

 • Verimlilik

 • Müşteri verisi kalitesi

 • Alternatif dağıtım kanalları

 • Teknolojik gelişmeler

 • Tüketici yasası ve diğer mevzuatlar

 • Merkezi kredilendirme-kredi skorlamasına geçiş


3. TÜRKİYE’DE BİREYSEL BANKACILIĞIN SWOT ANALİZİ


A) ZAYIF YÖNLERİ


 • Ekonomide stabilizasyonun henüz sağlanamaması

 • Kayıt dışı gelirlerin varlığı

 • Müşteri verilerinin sığ olması ve eldeki verilerde kalite düşüklüğü

 • Kamu kaynaklı müşteri verilerine ulaşımda güçlük

 • Mortgage piyasasının bulunmayışı

 • Kredi türev ürünlerinin bulunmayışı

 • Kamu Bankacılığının pazardaki rolü

 • Fonlama kaynaklarının vade, faiz oranı ve miktar açısından yeterli seviyede olmaması

 • Yerel bankacılık kesimi özkaynaklarının küçüklüğü

B) GÜÇLÜ YÖNLERİ


 • Rasyonel çalışmayı teşvik eden ekonomik anlayışın tesisi

 • Teknolojik yapılanmanın ileri düzeyde olması

 • Kredi Bürosunun varlığı

 • Kredi skorlamasının bireysel finansmanda kullanımı

 • Bireysel Bankacılığın tamamlayıcı değil ana iş kolu haline gelmesi

 • Bankalar arası işbirliği ve iletişimin güçlenmesi

 • Etkin CRM bilincinin gelişmesi

C) FIRSATLAR


 • Toplumun sosyo-demografik yapısında bankacılık kesiminin penetrasyonunu artıracak değişimler

 • Alternatif dağıtım kanallarından etkili faydalanma ve maliyet düşüşü

 • Mortgages Finansman olanaklarının gelişmesi

 • Bankacılık kesiminin derinleşmesi

 • Satıcı ve sağlayıcılar ile bankacılık kesiminin tüketici finansmanında işbirliğinin artması

 • Damga vergisinin kaldırılması çalışmaları

 • Düzenleyici otoritenin bankacılık kesimi penetrasyonunu arttırmaya yönelik çalışmaları

 • Kaydi para kullanımının yaygınlaşması

 • Ekonomik stabilizasyona paralel kredi türev ürünlerinin gelişimi

 • Maliyetlerin düşürülmesi

 • Kredi vadelerinin uzaması

 • Faiz hadlerinde düşüşün sürmesi

 • Düşük, orta gelirli ve öğrenci kesimi ile kredi ilişkisine geçilebilmesi

 • Bankacılık kesiminde bazı hizmetlerin ortaklık şeklinde dışarıdan sağlanması

 • Verimlilik artışı

 • Müşteri ile ilgili hertürlü bilginin en önemli zenginlik olduğu bilincinin gelişmesiD) TEHDİTLER


 • Ekonomik istikrar ortamının sürdürülebilirliği

 • Faizsiz finans kurumları, banka dışı diğer finansal kesim ve yabancı sermaye ile rekabetin yerel bankacılık hizmetleri alanında artması

 • Bankacılık kesimi ile ilgili reaksiyonel yasal düzenlemeler 1. SONUÇ


Bireysel Bankacılığın sözü edilen dinamiklerle Türk Bankacılık Sistemi içerisindeki yeri ve önemi gelişmeye devam edecektir.Türk Bankaları bu gelişim içerisinde bir an evvel pozisyonlarını belirgenleştirmelidir. Zira özellikle ekonomideki stabilizasyonun artmasına paralel artan yabancı sermayeli kurumların Türkiye operasyonları AB yol haritasının belirgenleşmesinden sonra rekabetçi etkinliğini giderek belirginleştirecektir.
Yerel bankaların güvenebileceği yerel bilginin önemi bireysel bankacılıkta yabancı rekabeti önleyecek ağırlıkta değildir. Bunun sebebi; • Tasarruf bacağında yabancı kurumlar bireylere uluslararası ortamda güvenli yatırım yapabilecekleri birçok ürün ve hizmeti kendi güçlü isimleri ile sunabilecek olmaları,
 • Kredi bacağında ise, tüketici davranışlarını analiz edebilecekleri kredi bürosu ve TCMB verilerine erişebilir olmaları, Türkiye’de kredi skoru geliştiren büyük yabancı firmaların mevcudiyeti ve kaynak yapılarının daha uygun olması sebebi ile daha düşük faizlerle daha uzun vadeli finansman yapabilme olanaklarının bulunması, • Bireylerin işlemlerine aracılıkta ise tasarruf ve kredi işlemlerine aracı oldukları oranda bu alanda da rekabetçi olabilmeleri ve operasyonel maliyetlerinin global bankalar oldukları için daha düşük olabilmesi sebebiyle müşterilere teklif edebilecekleri teşvikler,


olarak sayılabilir. Şu tespiti yapmak mümkündür.Yabancı sermaye ile rekabet en çetin bireysel bankacılık alanında olacaktır. Bu alanı kurumsal bankacılık ve yerel bankaların da henüz yeterince tanımadığı küçük ve orta ölçekli firmaların yer aldığı ticari bankacılık izleyecektir. Tabi rekabetin yönü ve şiddetini yabancı bankaların yerel pazara giriş stratejileri de belirleyecektir. Eğer banka satınalma veya ortak olma şeklinde giriş olacaksa pazara adaptasyon süreci ortak olunan yerel bankanın birikimi ile beraber daha kısa sürede olabilecektir. Buna örnek olarak HSBC Bankasını verebiliriz. Türkiyede kurumsal bankacılıkta sınırlı operasyonları bulunan grup bireysel bankacılıkta rekabetçi konumda olan Demirbank’ı TSMF’den alarak hızlı ve rekabetçi biçimde sisteme entegre olmuştur.
Bireysel bankacılığın Türkiye’de birçok açıdan emekleme devrini geride bıraktığını ve yürümeye başladığını bazı alanlarda da koştuğunu söylemek mümkündür. Özellikle kredi kartları koşulan alanların başında gelmektedir. Toplum çok hızlı bu ürüne adapte olarak günlük yaşamının parçası konumuna getirmiştir. Ancak bireysel bankacılık yarışında yalnızca koşmak değil her yarış gibi dereceye girmek önemlidir. Bu yarışta dereceyi tayin eden kriterler ; • Nereye koştuğunu bilmek yani vizyon

 • Tempoyu eldeki imkanlara gore ayarlama yani strateji

 • Yarışta performansı sağlayacak yarış öncesi çalışmalar yani başarılı bir altyapı hazırlığı,

 • Üzerinde koşulan zemin yani ekonomik ortam

 • Koşulacak parkuru tanıma yani pazar ve müşteri bilgisi

 • Bu zeminde hızlı ilerlemeyi sağlayacak koşu ayakkabısı yani teknolojik unsurlar,

 • Kasların gelişmişliği yani özkaynaklar,

 • Yarışta faul yapmama yani tüketiciye saygı,

 • Tökezlemeden koşma yani risk yönetimi,

 • Koşucuyu diğerlerinden ayıran forma yani reklamdır.


Önümüzdeki yıllar Türkiye’de bireysel bankacılıkta yalnızca yabancı sermayeli bankaların değil banka dışı finansal organizasyonların da pay sahibi olduğunun görüleceği ve yerel bankacılık sektörünün kendisini bu yarışta dereceye sokacak şekilde yapılanma gereklerini karşılayacağını beklediğimiz bir dönem olacaktır.sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

II. geleneksel finans sempozyumu türk bankaciliğinin yeni Dİnamikleri IŞIĞinda bireysel bankacilik alanindaki geliŞmeler önder halisdemiR iconFİnans piyasalarinda yeni DÖnem: vadeli İŞlemler ve opsiyon borsasi

II. geleneksel finans sempozyumu türk bankaciliğinin yeni Dİnamikleri IŞIĞinda bireysel bankacilik alanindaki geliŞmeler önder halisdemiR iconOkan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, İİBF, Bankacılık ve Finans Bölümü, 34959, Tuzla/İstanbul

II. geleneksel finans sempozyumu türk bankaciliğinin yeni Dİnamikleri IŞIĞinda bireysel bankacilik alanindaki geliŞmeler önder halisdemiR iconTürk Bankacılık Sisteminin İncelenmesi

II. geleneksel finans sempozyumu türk bankaciliğinin yeni Dİnamikleri IŞIĞinda bireysel bankacilik alanindaki geliŞmeler önder halisdemiR iconYeni Türk Ticaret Kanununa Genel Hazırlık

II. geleneksel finans sempozyumu türk bankaciliğinin yeni Dİnamikleri IŞIĞinda bireysel bankacilik alanindaki geliŞmeler önder halisdemiR iconTürk Ekonomi Bankası, yeni Akdeniz Bölge Müdürlüğü binasını törenle açtı

II. geleneksel finans sempozyumu türk bankaciliğinin yeni Dİnamikleri IŞIĞinda bireysel bankacilik alanindaki geliŞmeler önder halisdemiR iconOrta çAĞ ve yeni ÇAĞ TÜrk devletleri ÜNİte 1

II. geleneksel finans sempozyumu türk bankaciliğinin yeni Dİnamikleri IŞIĞinda bireysel bankacilik alanindaki geliŞmeler önder halisdemiR iconTürk bankacılık sektörü, genel olarak Ticaret Bankaları ve Mevduat...

II. geleneksel finans sempozyumu türk bankaciliğinin yeni Dİnamikleri IŞIĞinda bireysel bankacilik alanindaki geliŞmeler önder halisdemiR iconEtik, insanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri

II. geleneksel finans sempozyumu türk bankaciliğinin yeni Dİnamikleri IŞIĞinda bireysel bankacilik alanindaki geliŞmeler önder halisdemiR iconVali ve büYÜKŞEHİr belediye başkaninin ulus ötesiCİLİk kavrami çERÇevesinde...

II. geleneksel finans sempozyumu türk bankaciliğinin yeni Dİnamikleri IŞIĞinda bireysel bankacilik alanindaki geliŞmeler önder halisdemiR iconTek 17. Ulusal İktisat Sempozyumu


Ekonomi
© 2000-2018
kişileri
e.ogren-sen.com