Yelkenli yatçilik eğİtmeni/ÖĞretiCİSİ kursu (YY5)


e.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
YELKENLİ YATÇILIK EĞİTMENİ/ÖĞRETİCİSİ KURSU (YY5)
Türkiye Ulusal Yelken Eğitim Programı (TUYEP) kapsamında, Yelkenli Yatçılık Öğreticisi / Eğitmeni Yetiştirme kursu aşağıda ilan edilen tarih ve yerlerde açılacaktır.
Tarih : 01 - 08 Nisan 2016 Cuma - Cuma

Son Başvuru: 24 Mart 2016 Perşembe

Kurs Yeri: Martı Marina – Orhaniye - Marmaris
TYF YELKEN ÖĞRETİCİ/EĞİTMEN TALİMATI Madde 6.1 ve 6.7 hükümleri gereğince Öğretici/Eğitmen olmak için adaylarda aşağıdaki nitelikler aranır:


 • En az 18 yaşında olmak

 • Amatör Denizci Belgesi sahibi olmak

 • Ceza Yönetmeliğine göre bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak

 • Taksirli suç dışında, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmaya, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı bir suçtan dolayı hükümlü bulunmamak, beş yıl ve daha fazla ağır hapis veya aynı süreye eşdeğer ağır para cezasıyla mahkum edilmemiş olmak.

 • Yelkenli Yatçılık Öğreticisi adayı için 2.000 TL katılım payını ve TUYEP Log Book bedeli 100 TL ( 2.100 TL ) Türkiye Yelken Federasyonu Türk Ekonomi Bankası Ankara Ulus Şubesi IBAN:TR80 0003 2000 0340 0001 0011 94 numaralı hesabına ödemiş olması gerekmektedir.

 • Geçerli İlk Yardımcı Belgesi (fotokopi)
 • Başvurular aşağıdaki belgelerle TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU İstanbul Ofis adresine gönderilmelidir. Ek A Kayıt formu elektronik ortamda egitim@tyf.org.tr adresine gönderilmelidir.

 • Başvuru ve Aday Bilgi Formu (ek A)

 • Son altı ay içinde çekilmiş 3 adet renkli vesikalık fotoğraf

 • Nüfus Kayıt Örneği ( TC Kimlik numarası mevcut kimlik fotokopisi )

 • Öğrenim Belgesi ( Fotokopi )
 • Amatör Denizci Belgesi ( Fotokopi )

 • Savcılıktan alınacak Adli Sicil Belgesi ( Onaylı aslı )

 • Katılım payının ödendiğini gösteren dekont fotokopisi ( 2.100TL )Kursa katılım sayıları standartlar gereği 12 kişi ile kısıtlandırılmış olduğundan, başvuru sahiplerinin yelken spor dalındaki geçmişleri (ilgili spor dalında sporcu ve eğitici olarak) TYF Eğitim Kurulu tarafından değerlendirilecek ve bu değerlendirmeye göre adaylara öncelik verilecek, diğerleri bir sonraki kursa yönlendirileceklerdir. YY5 Öğretici / Eğitici kursuna katılacak adayların, yelkenli yatlara, aksamlarına, donanımlarına ve kullanışlarına zaten hakim olup, navigasyon, harita bilgisi, manevralar, yanaşma, gece seyri, denizden adam kurtarma manevraları, emniyet kuralları ve benzeri konularda bilgi sahibi olup, uygulayabilen kimseler içindir. YY5 seviyesindeki bir eğitmenin YY1 ve YY2 eğitim müfredatlarını bilmesi ve YY3 seviyesinde bilgi ve beceriye sahip olması gerekmektedir. http://www.tyf.org.tr/Content/695/tuyep-mufredat-programi adresinden Yelkenli Yatçılık müfredatları ile ilgili bilgi alınabilir. Eğitim seviyesinin korunması bakımından katılımcıların aşağıda belirtilen konulara eğitime gelmeden önce gerçekten hakim olmaları gereklidir. Yelken altında denizdeki bir cisime yanaşmak ve durmak, motor altında denize adam düştü manevrasını yapabilmek ve adımlarını bilmek, rüzgar altı bir pozisyonda iskeleden pürmeçe yardımı ile yaylanarak ayrılma teknikleri, bir iskeleye aborda olabilmek ve farklı teknikleri, motorun su, elektrik, yakıt ve yağ sistemlerini bilmek ve anlatabilmek, denizde çatışmayı önleme tüzüğünü bilmek, gece seyirlerinde teknelerin taşıması gereken fenerleri ve anlamlarını bilmek, şamandıralar, ve fenerlerin özelliklerini bilmek, görüşün kısıtlı olduğu durumlarda onları tanımayı ve farklı kombinasyonlarını bilmek, demirlemenin unsurlarını ve uygulamasını yapabilmek, yelkene camadan vurmayı bilmek ve uygulayabilmek, navigasyonu hem gps yardımı ile hem de kerteriz pusulası ve görsel unsurlar ile yapabilmek, konunun hem teorisine hem de uygulamasına hakim olmak, meteoroloji, hava tahmini, sinoptik harita değerlendirmesi yapabilmek, yelken seyirlerini, özelliklerini bilmek ve uygulayabilmek
Eğitim boyunca katılımcılar devamlı sınamalardan geçeceklerdir. Bu sınamalarda adayların farklı konulardaki becerileri sınanırken bir yandan da eğitmen olabilmek için gerekli nitelikler gözden geçirilecektir. Eğitim süreci sonunda yeterli seviyede olmadığı düşünülen katılımcılar, kendilerini geliştirmeleri gereken konularda bilgilendirilecek ve daha sonraki bir tarihte düzenlenecek olan değerlendirmede başarılı olduktan sonra YY5 sertifikası almaya hak kazanacaklardır.

Kursun 1 günü karada 7 günü denizde geçeceğinden dolayı, yat ile yelken yapmaya uygun kıyafet ve, donanımın beraberinde getirilmesi gerekmektedir. Kurs sırasında 8 gün boyunca teknede konaklanacaktır. Konaklama ücreti ve teknede kalınan süre için ücretsiz olup, kumanya bedeli kurs başlangıcında yapılacak ve katılımcı sayısına göre tahsil edilecektir.

İrtibat : Volkan Hatunoğlu ( 531 974 87 06 )
Kurslara devam zorunludur. Mazeretsiz devamsızlık halinde adayın kursla ilişkisi kesilecektir. Kurslarla ilgili olarak TYF tarafından katılımcılara herhangi bir ödeme yapılmayacak olup, katılımcılar tüm iaşe/ibate giderlerini kendileri defaten karşılayacaklardır. Detaylı bilgi için TYF İstanbul Ofisinden

( 216-337 99 77 ) Sn. Mustafa ÇAĞATAY ‘a başvurulması rica olunur

Türkiye Yelken Federasyonu

Eğitim Kurulu

Mart 2016

sosyal ağlarda paylaşma
Ekonomi
© 2000-2018
kişileri
e.ogren-sen.com