ÖĞrenim ve katki (harç) krediSİ


e.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
BURSLAR VE KREDİLER

ÖĞRENİM VE KATKI (HARÇ) KREDİSİ

Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu yüksek öğrenim yapan öğrencilere öğrenimlerini, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak gayesi ile iki değişik kredi sağlar. Bunlar:

1-Öğrenim Kredisi

2-Katkı(Harç) Kredisi’dir.

ÖĞRENİM KREDİSİ

1.1- Öğrenim Kredisi Nedir?

Ülke içinde yüksek öğrenim yapan Türk Gençlerinin öğrenimlerini, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak gayesiyle; devam ettikleriYükseköğrenim Kurumu’nun normal süresince, her ay verilen faizsiz ve zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paraya "Öğrenim Kredisi" denir.

KATKI (HARÇ) KREDİSİ

2.1- Katkı (Harç) Kredisi Nedir?

Ülke içerisinde yükseköğretim yapan Türk Gençlerinin Cari Hizmet Maliyeti karşılığı her yıl Bakanlar Kurulu’nca tespit edilen öğrenci katkı payını ödeyemeyecek durumdaki olanlara verdiği borç paradır.

Bu krediden;

a) Herhangi bir Yükseköğretim Kurumu’ndan mezun olanlar,

b) Kurumdan Harç Kredisi almış ve Kurum’a borcu bulunanlar,

c) Yabancı uyruklular,

d) Bir yıldanfazla sınıfta kalanlar,

e) Aksgari ücret düzeyinde sürekli çalışanlar, yararlanamazlar.

Katkı (harç) kredisi yukarıda belirtilen hususlar dışında müracat eden tüm öğrencilere verilmektedir.

1.2- Öğrenim Kredisi ve Katkı (Harç) Kredisi Başvurusu

Her öğretim yılında verilecek öğrenim ve katkı (harç) kredisi için başvuruların hangi tarihler arasında yapılacağı Basın ve TRT aracılığı ile öğrencilere duyurulur. Ayrıca kurumun merkez ve taşra teşkilatlarına bağlı yurtlarında ve tüm Yükseköğretim Kurumları’nda ilan edilir.

Öğrenim ve katkı (harç) kredisi almak isteyen öğrenciler;

Kurumun merkez ve taşra yurtlarında açılan dağıtım ve kabul merkezlerinden, kurum teşkilatının bulunmadığı yerlerde ise, ilanlarda belirtilen Yüksekokul Müdürlükleri’nden gerekli belgeleri tespit edilen şartlara göre temin ederler.

Bu belgeler takım halinde Müracaat Kılavuzu ile ekindeki Kredi Müracaat Formu’ndan ibarettir.

İlan edilen tarihler arasında Kredi Müracaat Formu tesbit edilen şekle göre; beyana uyğun belgelerle birlikte veya belgeleri sonra alınmak şartıyla dağıtım kabul merkezlerine teslim edilir. Senetler ise öğrenci tarafından ikinci bir duyuruya kadarsaklanır.

BURS VEREN VAKIFLAR

VAKIF BURSLARI VE KOŞULLARI

Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun öğrencilere verdiği Öğrenim ve Katkı Kredileri dışında, gerek devlet kuruluşları, gerekse çeşitli vakıf, kişi ve özel kuruluşlar tarafından burs veriliyor. Bursların miktarı, bursu veren vakıf veya kuruluş tarafından her yıl yeniden saptanır. Bazıları karşılıklı, bazıları karşılıksız olan burslardan karşılıklı olanının nasıl geri ödeneceği (para veya mecburi hizmet olarak) burs veren kuruluşlar tarafından belirlenir.

Burs almak isteyen öğrenci ne yapmalı?

1999-2000 öğrenim yılında üniversiteyi kazanmışsan ve burs almak istiyorsan kayıt yaptırdığın üniversite veya yüksekokulunun Öğrenci İşleri Bürosu'na başvurmalısın. Buradan, hangi kurum veya kuruluşların hangi koşullarda burs verdiğini öğrenebilirsin. Bazı kurumlar belirli üniversitelerin öğrencilerine burs verirken bazı kurumlar da tüm üniversitelerin öğrencilerine burs verebiliyor. Ayrıca, hemen bütün kurumlar burs adaylarından belirli koşulları yerine getirmesini istiyor. İşte burs veren vakıflar:

AKYAKA ORTA VE YÜKSEK ÖĞRETİM VAKFI

Vakfın Adı: Akyaka Orta ve Yüksek Eğitim Vakfı

Web Adresi: www.akyakavakfi.org.tr

E-mail Adresi: akyaka_vakfi@hotmail.com

Telefonları: 0232 346 23 23

Adresi: Çay Mah.Şehit Hakan Uysal Sokağı No:166/101 Bayraklı İZMİR

Verilen Burslar ve Şartları:

Burs müracaatları 31 Ekim 2004 de sona erecektir. Üniversite ve Lise Öğrencilerine burs verilecektir. Web adresimizdeki burs formunu yazıcıdan çıkartın. Formu doldurduktan sonra adresimize gönderin. Burs formunun altına tarih ve imzanızı atmayı unutmayın. Yoksa başvuru geçersiz sayılacaktır.

ALARKO EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI

Vakfın Adı: Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı

Web Adresi: http://www.alarko.com.tr/alevhakkinda.asp

E-mail Adresi: alev@alarko.com.tr

Telefonları: 0212 227 52 00

Adresi: Muallim Naci Cad. No:69 34347 Ortakoy Istanbul

Verilen Burslar ve Şartları:

VAKFIN VERDİĞİ BURSLAR: Vakfın amacı, ulusumuzun çağdaş uygarlık seviyesine ulaşması için toplumumuzun eğitim ve kültür seviyesinin yükselmesine katkıda bulunmaktır. ALEV, bu amaçla eğitim çağındaki başarılı ve kabiliyetli gençlerin yetişmesi için her yıl "Karşılıksız Burslar" vermektedir. BURSLAR, Vakfın kuruluş statüsü ve Mütevelli Hey'et kararı ile 3 kategoride verilmektedir. Bunlar;

1- Üniversite Bursları,

2- Endüstri Meslek Lisesi ve Teknik Lise Bursları,

3- Alarko Mensubu Çocukları BurslarIdır. Vakfımızın vermiş olduğu burslar hakkında detaylı bilgiler, bursların veriliş şekli ve koşulları yukarıdaki başlıklarda belirtilmiştir. Detaylar ve başvuru formu için: http://www.alarko.com.tr/alevbursgenel.asp

BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU

Vakfın Adı: Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu

Web Adresi:

E-mail Adresi:

Telefonları: 0312 419 13 93 - 419 13 94

Adresi: T.C. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Karanfil Sk. No: 67 K:3 06640 Bakanlıklar/Ankara

Verilen Burslar ve Şartları:

Başvuru Tarihi:Ekim ayının son haftası ile Kasım ayının başında yapılır.

Başvuru koşulları:Üniversitede okuyorsan bu bursa başvurabilirsin. (Açıköğretim Fakültesi dahil) Başvuru formunu, Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (YKYK) bağlı Bölge ya da Yurt Müdürlüklerinden alabilirsin. Ancak, eğer durumun aşağıdaki maddelerden birine uyuyorsa bu burstan yararlanamazsın.

1. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu Yükseköğrenim Bursu almakta olanlar,

2. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu Yükseköğrenim Bursu almakta iken okul değiştirenler,

3. Lisansüstü öğrenim görenler,

4. Bir yüksek öğrenim kurumundan mezun olanlar,

5. Çalışanlar,

6. Bir başka kurumdan burs veya Kredi Yurtlar Kurumu'ndan öğrenim kredisi alanlar,

7. Parasız yatılı olanlar,

8. Yabancı uyruklu olanlar,

9. Bulunduğu sınıfta iki yıllık olanlar ile ara sınıfta bulunanlar,

10. Kayıtlı bulundukları öğretim kurumunda sene kaybı olanlar,

11. Paralı eğitim yapan üniversite veya yüksekokullar ile ikinci öğretimde kayıtlı olanlar,

12. Fakülte ve yüksekokulların ekstern öğretim bölümünde kayıtlı olanlar.

BATI TRAKYA EĞİTİM KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI

Vakfın Adı: Batı Trakya Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı

Web Adresi: http://www.batev.org

E-mail Adresi: info@batev.org

Telefonları:

Adresi: Tayyareci Sadık Sokak, Sunar Apt.,No: 8/2,Yenimahalle, İstanbul

Verilen Burslar ve Şartları: Vakfın etkinlikleri: Batı Trakyalı üniversite öğrencilerine (Vakıf Yönetim kurulunun uygun gördüğü) burs vermek. 2002-2003 VE 2003-2004 YILI BURSLU ÖĞRENCİ KONTENJANIMIZ DOLMUŞTUR. Detaylar ve başvuru formu için: http://www.batev.org/BursBasvurusu.html

İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI

Vakfın Adı: İstanbul Sanayi Odası Vakfı

Web Adresi: http://www.isov.org.tr/

E-mail Adresi: isov@isov.org.tr

Telefonları: 0212 293 54 18-19

Adresi: İstiklal Caddesi No:286 Odakule Kat:2 Beyoğlu 80050 İSTANBUL

Verilen Burslar ve Şartları:

2002-2003 öğretim yılında, Üniversite, Meslek Yüksek Okulu ve Meslek Lisesi öğrencileri ile tarafımızdan Haydarpaşa Lisesi ve Çamlıca Kız Lisesi yurtlarına yerleştirilen depremzede öğrenciler ve diğer depremzede öğrenciler ile birlikte şehit polis,asker, öğretmen ve itfaiyeci çocukları olmak üzere toplam 450 öğrenciye burs verilmekte olup, burs verilmeye devam edilecektir.

KUŞADASI EĞİTİM VE GELİŞTİRME VAKFI

Vakfın Adı: Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı

Web Adresi: http://www.kegev.org/

E-mail Adresi: kegev@kegev.org

Telefonları: 0256 633 22 35

Adresi: Söke Yolu Üzeri 8. Km. Kuşadası

Verilen Burslar ve Şartları:

A-Özel okullar sınav sonuçlarına göre

B-LGS ( Lise Giriş Sınavları) Sınav Sonuçlarına Göre

C-Milli Eğitim Bakanlığı Başarı Değerlendirme Sınav ( İlköğretim-Lise) Sonuçlarına Göre Ayrıntılar ilgili web sayfasında.

SEMA YAZAR GENÇLİK VAKFI

Vakfın Adı: Sema Yazar Gençlik Vakfı

Web Adresi: http://www.semayazar.org.tr/

E-mail Adresi: sema@semayazar.org.tr

Telefonları: 0312 284 44 00

Adresi: Sema Yazar Gençlik Vakfı Çukurambar Mahallesi 41. Cadde 24/1 Balgat/Ankara

Verilen Burslar ve Şartları:

Yüksek öğrenim bursları; Bugüne kadar 500'ün üstünde Yüksek öğrenim öğrencisine burs verilmiştir. Bu öğrencilerin bir kısmı doktora yapmak üzere Yurtdışı eğitim kurumlarına gönderilmiştir. Bu mevcuda her yıl kontenjanımız ölçüsünde öğrenci ilave edilmektedir. Ayrıca alanında staj yapması gerekenlere staj olanakları sağlanmakta, maddi ve manevi yardım esirgenmemektedir. Tübitak bilim olimpiyatları'nda matematik , fizik, kimya, biyoloji, bilgisayar dallarında teşvik ödülleri verilmektedir. Başarı bursları Vakfımız her öğretim yılında üniversite öğrencilerine burs yardımı yapmaktadır. Burs verilecek öğrencilerin başarı durumu ve ihtiyacı gözönüne alınmaktadır. Burs faaliyeti tüm türkiye dahilinde hizmet vermektedir. Ayrıca BİLİM ADAMI yetiştirmek üzere Tübitak ile koordineli başarı bursu, yurtdışı dil eğitimi master, doktora eğitimi için gidecek başarılı öğrencilerimize de burs verilmektedir. Burs Dalları Yüksek öğrenim bursu, yüksek lisans, master, doktora bursları, tübitak başarı bursu, yurtdışı dil bursu, yurtdışı master, doktora bursu Özel burs programı Vakfımıza, özel burs programlarimizda kullanılmak üzere bağışta bulunabileceğiniz gibi kendi adınıza bir burs programıda oluşturabilirsiniz. Başvuru ŞartlarıVakıf olarak her yıl üniversiteyi yeni kazanmış bulunan öğrencilere katkıda bulunmak amacıyla burs verilmektedir. Bursların devamlılığı her yıl başarılı olma koşuluna bağlıdır. Burs alan öğrencilerin herhangi bir kuruluştan burs ve yardım almama şartı vardır. Burs alacak öğrencilerin aşağıda yer alan formu doldurup 15 Ekim 2004 tarihine kadar müracat etmesi gerekmektedir. Müracatlar posta ile de yapılabilinir. Burs talebi kabul edilenler mülakata çağırılır. Vakfımız Yönetim Kurulu kararınca 2004-2005 öğretim yılına mahsus burs başvuru şartlarımız aşağıda olduğu gibidir.2004 yılı ÖSS sınav sonucunda;- Sayısal puan türünde 360 ve üzerinde puan almış olmak,- Eşit ağırlık puan türünde 330 ve üzerinde puan almış olmak,- Sözel puan türünde ise 338 puan ve üzerinde puan almış olmak,- Dil puan türünde ise 370 puan ve üzerinde puan almış olmak şartlarını taşıyan öğrenciler başvurabilir.Burs kazanabilme şartlarından biri olan , ailenin maddi imkanının olup, olmayışı her zaman başarının yanında aranan önemli koşul olacaktır. Burs Başvuru formuna http://www.semayazar.org.tr/turkce/burs.htm adresinden ulaşabilirsiniz.

SEVDA CENAP AND MÜZİK VAKFI

Vakfın Adı: Sevda Cenap And Müzek Vakfı

Web Adresi: http://www.andmuzikvakfi.com

E-mail Adresi: sca@andmuzikvakfi.com

Telefonları: 0312 427 08 55

Adresi: Tunalı Hilmi Cad. No:114/43 Kavaklıdere Ankara

Verilen Burslar ve Şartları:

Karşılıksız burslar:Müzik öğrenimi gören öğrencilere bütçe olanakları ölçüsünde karşılıksız burs verilmesine 1980 lerde başlandı. Bu güne kadar, yaklaşık 150 öğrenci bu burslardan yararlanmıştır. Yurtiçi öğrenciler için öğrenim boyunca karşılıksız ve aylık ödemeler halinde sürdürülmekte olan bu burslara yapılan başvurularda son yıllarda artış kaydedilmiştir.2004 yılında 50 müzik öğrencisi karşılıksız burs almaktadır.

TÜRKİYE BİLİŞİM VAKFI

Vakfın Adı: Türkiye Bilişim Vakfı

Web Adresi: http://www.tbv.org.tr/channels

E-mail Adresi: info@tbv.org.tr

Telefonları: 0212-296 8146

Adresi: Valikonağı Cad. No:147/14 80220 Nişantaşı / İSTANBUL

Verilen Burslar ve Şartları:

Maddi durumu yetersiz olan başarılı Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerini desteklemek amacıyla burs veriyor. Bilişim sektörünün ve bilişim kullanıcılarının ihtiyacı olan yetişmiş insan gücünün artmasına katkıda bulunacak bu girişim için her Haziran ayında bilgisayar mühendisliği bölümü olan üniversitelere çağrı gönderiliyor. Ağustos sonuna kadar başvuruların TBV Genel Sekreterliğine bildirilmesi isteniyor. Başvurular Eylül sonuna kadar değerlendirilip sonuçlandırılıyor.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI

Vakfın Adı: Türkiye Diyanet Vakfı

Web Adresi: http://www.diyanetvakfi.org.tr/

E-mail Adresi: tdv@diyanetvakfi.org.tr

Telefonları: 312 417 12 35

Adresi: Dr. Mediha Eldem Sokak No: 89 06640 Kocatepe - ANKARA

Verilen Burslar ve Şartları:

1 BURS HİZMETLERİ: Maddî imkânı zayıf olan gençlere, yurtiçi ve yurtdışı öğrenimleri sırasında karşılıksız burslar vermek suretiyle yardımcı olmak Vakfın en önemli faaliyet konularından biridir. Yükseköğrenim gençliğinin büyük bir bölümü, dar gelirli ailelere mensup olup aylık masrafları, aile gelirlerinin önemli bir kısmına tekabül etmektedir. Öğrencilere karşılıksız burs imkânı sağlayan Türkiye Diyanet Vakfı, gerek kurduğu sistem, gerek ulaşılan sayı ve sarfedilen kaynak itibariyle örnek olma vasfını korumaktadır. Vakıf tarafından ilk defa 1975 yılında burs verilmeye başlanmıştır. Türkiye Diyanet Vakfı yurtiçinin yanısıra, özellikle Türk Cumhuriyetleri ve topluluklarından gelen Türk ve Müslüman öğrencilere de karşılıksız burslar vermektedir. Gençlerimizin sağlam karakterde ve vatana, millete bağlı bireyler olarak yetişmesini sağlamak amacıyla Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bugüne kadar:

5.007 Ortaöğrenim

42.386 Yükseköğrenim

3.190 İlahiyat Fakültesi

2.680 Yabancı Uyruklu Öğrenci

326 Asistan

52 Master ve Doktora

177 Araştırma Görevlisi

195 Yabancı Dil Kursu

44 Üniversite harç ücreti olmak üzere

Toplam : 54.057 öğrenciye burs imkanı sağlanmıştır. 2003-2004 öğretim yılında da 4551 öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere, her birine 100 milyon TL. eğitim yardımı yapılmıştır.

ULUSLARARASI KÜLTÜREL DEĞİŞİM PROĞRAMLARI BURS VAKFI (ICEP)

Vakfın Adı: Uluslar arası Kültürel Değişim Proğramları Burs Vakfı (ICEP)

Web Adresi: http://www.icep.org.tr

E-mail Adresi: info@icep.org.tr

Telefonları: 0312 418 44 60

Adresi: ICEP Uluslararası Kültürel Değişim Programları Burs VakfıYüksel Cd 9/10 Kızılay-Ankara

Verilen Burslar ve Şartları:

BURSLAR: Dil eğitimi üzerine uzmanlaşmış sayfalarımızda sadece yurtdışı dil eğitimi burslarına yer verilmiştir.Yurtdışında diğer alanlardaki eğitim bursları için ICEP VAKFI web sitesini ziyaret ediniz.DİL EĞİTİM BURSLARI: European Studies Network ve LS-Network grubu, Avrupa Birliğine üye veya aday ülkelerin yüksek öğretim gençliğine Avrupa Birliği'ne üye bir ülkede dil eğitimi şansı veren EUROPA burslarını dağıtmaktadır.Burs kapsamı, zaten herkesin bildiği İngilizce lisanından daha çok diğer Avrupa dilleri üzerinedir. Ancak yine de İngilizce lisanı için İngiltere'de burslu dil eğitim kontenjanı mevcuttur.Burslardan Kimler Yararlanabilir?EUROPA BURSLARI: Halen bir yüksek öğretim kurumunda eğitim gören tüm öğrenciler. Açık öğretim kapsam dışındadır. Yaş limiti 26'dır. Aranılan bir diğer koşulda bir Avrupa Birliği üyesi veya adayı ülke vatandaşı olmaktır.EĞİTMEN BURSLARI: Herhangi bir yaş limiti bulunmuyor. TC Vatandaşı İngilizce, Almanca ve Fransızca Öğretmenlerine İngiltere, Fransa veya Almanya'da 2-12 hafta arası tam burslu dil eğitim programı verilmektedir. Başvuru için TC Vatandaşı, öğretmenlik formasyonuna sahip bir dil öğretmeni olmak gerekiyor.ÖĞRENCİ EĞİTMEN BURSLARI: Halihazırda bir yükseköğretim kurumunda, İngilizce, Fransızca veya Almanca öğretmeni olmak üzere eğitim alan TC vatandaşlarına yöneliktir. Burs süresi 18 aya kadar çıkmaktadır. Bursiyerin yurtdışında alacağı dil eğitim programı ve konaklama giderlerinin %70'i EUROPA burslarınca karşılanır.Bursların Süresi Nedir?EUROPA BURSLARI: 2 hafta ile 12 hafta arasıdır.EĞİTMEN BURSLARI: 2 hafta ile 12 hafta arasıdır.ÖĞRENCİ EĞİTMEN BURSLARI: 18 aya kadar olabilmektedir. SeçimlerBurs programına çok yoğun başvuru olacağı gerçeğiyle, başvuranların seçim işlemleri Türkiye'de ICEP Burs Vakfı'na bırakılmıştır. Vakıf, burs verilecek kişilerin tespitini yapmakla yükümlüdür ancak bursu sağlamakla yükümlü değildir. Vakfın belirlediği kişilerin kabul edilip edilmemesi, fon yönetimine bağlı olacaktır. Nasıl Başvurulur?Eğitim alınması planlanan tarihten en geç 8 ay önce başvuru yapılmalıdır. Başvurular şu anda kapalıdır. 2005 yılı için yeni başvurular Kasım 2004'te alınacaktır. Başvuru formunu doldurmak bursa katılmak için tek başına yeterli değildir. Doldurulan başvuru formlarının ICEP Burs Vakfı'nca onaylanması ve ardından onay için Londra'ya gönderilmesi gerekir. Lütfen burslar için bilgi almak üzere telefonla aramayınız. Burslar hakkında zamanında bilgilendirilmek için dilokulubul.com web sayfasında email listesi üyesi olabilir veya Kasım 2004 ayı içinde www.icep.org.tr web adresinden yapılacak duyurular takip edilebilir.Başvuru ÜcretleriHiç bir şekilde başvuranlardan ücret alınamaz. Tüm masraflar AB fonlarınca karşılanır.MESLEKİ GELİŞİM BURSLARI: LS-Network, meslek ve ticaret liseleri ile mesleki eğitim veren yüksek öğretim kurumu öğrenci ve öğretmenleri için değişim programlarını da yürütmektedir. Değişim programları 18 aya kadar geçerlidir. Türkiye'de aldığı mesleki eğitimi diğer Avrupa ülkelerinde pekiştirmek, en son eğitim ve öğretim teknolojilerini araştırmak üzere uygulanan bu programda, uçak bileti dahil tüm masrafları karşılanmakta ve katılımcıya her gün için belli bir cep harçlığı ödenmektedir.Bursun maliyeti günlük 100 Euro veya proje süresince kişi başına 10.000 Euro'yu geçemez.Katılımcıların iyi derecede bir Avrupa dili bilmesi zorunludur.Başvurular Kasım 2004 ayı içinde www.icep.org.tr web adresinden form doldurabilirler.

VAKSA HACI ÖMER SABANCI VAKFI

Vakfın Adı: Vaksa Hacı Ömer Sabancı Vakfı

Web Adresi: http://www.vaksa.org.tr/

E-mail Adresi: burs@vaksa.org.tr

Telefonları: 0322-363 09 88

Adresi: Atatürk Cd. Sabancı İş Mrk. No:1Seyhan 01060 ADANA

Verilen Burslar ve Şartları:

Burs başvuru dönemi her yıl 15 Eylül - 15 Ekim tarihleri arasındadır.Bu tarihler dışında yapılan başvurular işleme konulmamaktadır.Burs, yükseköğrenim süresince, Ekim ayında başlamak üzere, her yıl 9 aylık bir süre için karşılıksız, fakat geri ödemeli olarak veriliyor.Maddi desteğe ihtiyacı olan çalışkan ve başarılı öğrencilere yüksek öğrenimleri süresince verilen ancak geri ödeme yükümlülüğü bulunan bursun adı Sosyal Amaçlı Burs (SAB)'tur. Bu burs için, öğrencilerin üniversiteye giriş sınavında aldıkları puan ile bir önceki okulda veya sonraki sınıflarda gösterdikleri başarılar ve mali durumları dikkate alınıyor. Her yıl Eylül ayında üniversitelere gönderilen ve gazetelerde yayınlanan duyuruların ardından başvuruda bulunanlara form gönderiliyor ve gerekli koşulları taşıyan öğrencilerin müracaatları değerlendiriliyor. SAB alan öğrencilerden, okullarının yönetmelikleri uyarınca staj yapmak mecburiyetinde olanlara, zamanında başvurmaları halinde staj imkanı sağlanıyor. Her yıl saptanan sayı ve kriterler içine giren bursiyerler arasından ilgili ders yılında en yüksek başarıyı gösteren öğrencilerin o yıla ait borçları, İcra Komitesinin kararıyla silinebiliyor. Bir yıl sınıfta kalan öğrencilerin bursu geçici olarak kesiliyor ve bir üst sınıfa geçtikleri takdirde tekrar veriliyor. İlk yıl sınıfta kalanların bursu tamamen kesilerek borçlandırılıyorlar. Öğrenimlerini tamamlayan bursiyerlerin, kendilerine ödenen burs tutarını, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren (mezuniyetlerinden en geç bir yıl sonra) burs aldıkları ay toplamı kadar süre içerisinde aylık eşit taksitler halinde faizsiz olarak Vakfa iade etmeleri gerekiyor. Vakfa olan borçlarının tamamını bir defada ödeyen bursiyerlerin kalan borçlarından yüzde 30 indirim yapılıyor. Askerliklerini er olarak yapanlar ile Yüksek Lisans öğrenimine devam edenlerin ödemeleri, durumlarını kurumlarından alacakları onaylı bir belge ile belgelemeleri halinde askerlik ve yüksek lisans eğitimi süresince dondurulabiliyorlar.

YAŞAR EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI

Vakfın Adı: Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı

Web Adresi: http://www.yasar.com.tr/vakif/egitim_burs.htm

E-mail Adresi: vakif@yasar.com.tr

Telefonları: 0232 482 22 00

Adresi: Şehit Fethi Bey Caddesi No:120 35210 İZMİR

Verilen Burslar ve Şartları:

Eğitim Bursları:Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfının önde gelen amacı Türkiyenin en önemli kaynağı olan gençlerimizin eğitimine katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda üniversitelerde, yüksek ve orta öğretim kurumlarında okuyan yetenekli, çalışkan, başarılı ancak maddi olanakları kısıtlı (Üniversitelerin, İşletme, İşletme Mühendisliği, Turizm İşletmeciliği, İktisat, Kimya Lisans, Kimya Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Veterinerlik, Su Ürünleri bölümlerinde eğitim gören) öğrencilere, Vakfın Öğrenci Burs Yönetmeliği çerçevesinde tamamen karşılıksız burs verilmektedir. Bugüne kadar 3496 öğrencinin eğitimine katkıda bulunulmuştur. BURSA ADAY OLABİLMEK İÇİN ARANILAN ŞARTLAR1- Başarılı öğrenci olmak,2- Burs almayı gerektirecek maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olmak,3- Hiçbir resmi, özel kurum ve kuruluştan burs, kredi veya herhangi bir şekilde maddi yardım almıyor olmak.

BURS BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER:

1- Okuldaki başarı durumunu gösteren resmi belge,Üniversiteye bu yıl kayıt olanlar için Ö.Y.S. sonuç belgesi,Yüksek lisansa yeni kayıt olanlar için ilgili enstitüden belge,

2- Disiplin durumunu gösterir resmi belge,

3- Okuyan kardeşler için okul müdürlüğünden alınan öğrenci belgesi,

4- Ücretler ve maaşlar için son ayın bordro fotokopisi,

5- Serbest meslek sahipleri için geçmiş yılın vergi levhası fotokopisi,

6- Kira sözleşmesinin fotokopisi,

7- Anne-baba ölü ya da kanunen ayrı belgesi (İlgili nüfus müdürlüklerinden Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği),

8- Varsa son aya ilişkin borç taksiti fotokopisi,

9- İki muteber kişiden referans mektubu.

ÖNEMLİ NOT: Formda sorular öğrenci tarafından cevaplandırılacaktır. Verilen cevapların eksik ve/veya yanlış olması halinde ödenen burs kesilir ve burs tutarı kanuni faizi ile birlikte geri alınır. Öğrencinin yaşının 18 den küçük olması halinde form velisi tarafından doldurulup imzalanacaktır. Doldurulan form ile istenilen belgelerin aslı son burs başvuru tarihinden önce Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfında olacak biçimde gönderilmelidir. MS Word ile hazırlanmış Burs İsteme Dilekçesi ve Durum Bildirim Formunu aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak sağlayabilirsiniz: 1. Aşağıdaki linki kullanarak dökümanı açın ve çıktısını yazıcıdan alın.2. İzmirde Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfına ya da İstanbul ve Ankara Yaşar Holding Temsilciliklerine başvurun.Detaylar ve başvuru formu için: http://www.yasar.com.tr/vakif/egitim_burs.htm

YUMLU EĞİTİM KÜLTÜR VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VAKFI

Vakfın Adı: Yumlu Eğitim Kültür ve Bilimsel Araştırma Vakfı

Web Adresi: http://www.yumluvakfi.org

E-mail Adresi: İnfo@yumluvakfi.org

Telefonları: 0216 489 49 45

Adresi: Eski Bağdat Caddesi Dümer Apt. No: 19/5 Altıntepe - Bostancı 81570 İstanbul

Verilen Burslar ve Şartları:

BURS BAŞVURU KOŞULLARI: YUMLU EĞİTİM KÜLTÜR VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VAKFI, her yıl olduğu gibi bu yıl da yüksek öğrenim bursu verecektir. Burslar tamamen karşılıksızdır.Bursiyerler aşağıda belirtilen şartları taşıyan adaylar arasından seçilmektedir:İstanbul dışında ikamet etmek ve İstanbul'daki fakültelerden birini BU YIL kazanmış olmak,Başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olmak,Tıp, Eczacılık, Dişhekimliği, İktisat, Uluslararası İlişkiler, İletişim, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme ile Mühendislik dallarından birini kazanmak,Vakıf Üniversiteleri ile ara sınıflarda, açık, ekstern ve ikili öğrenimde olmamakYerleştirme sonuçları belli olduktan sonra, daha sonraki sayfada bulacağınız bilgilere göre başvuru formunu doldurarak internet aracılığı ile gönderiniz. Bu aşamada başka bir bilgi ve belgeye gerek yoktur. Form, Vakıfca uygulanan bir matematik modele göre değerlendirilmekte ve her türlü sonuç müracaat edenlere ulaştırılmaktadır. Başvuranlar arasından mülakata hak kazananlar ise randevu verilerek görüşmeye çağırılmaktadır. Değerlendirilme modeli; %40 başarı, %40 maddi desteğe ihtiyaç, %20 ise mülakat puanlarını kapsamaktadır. Toplam puana göre burs kazananlar yine web sayfamızda ilan edilmektedir. Belgelerini tamamlayarak kaydını yaptıranlar Vakfımızın bursiyerleri arasında yerini almaktadır.Vakfımız Bursiyeri olunabilmesinin en önemli şartlarından biri, devlet yardımları dışında bir başka kurum ya da kuruluştan burs veya yardım alınmamasıdır.2004 yılı için burs başvuru süresi bitmiştir.Aydınlık bir Türkiye için başarılı çalışmalarınızın devamını diler, bilgilerinize sunarız.Detaylar ve başvuru formu için: http://www.yumluvakfi.org/content/basvuru.asp

21. YÜZYIL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI

Vakfın Adı: 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı

Web Adresi: http://www.yekuv.org/

E-mail Adresi: yekuv@yekuv.org

Telefonları: 0212 213 74 02

Adresi: Ortaklar Caddesi Bahçeler Sokak No:2 Şahin Ap. Kat:5 D:9 Mecidiyeköy-İSTANBUL

Verilen Burslar ve Şartları:

Eğitilmiş insan gücünün gelecek için en büyük yatırım olacağı inancıyla, başarılı ve öğrenimini sürdürürken desteklenmesi gereken öğrencilere eğitim konusunda katkı sağlayan ve 10 yılını geride bırakan YEKÜV; 10 yılda 10 bin öğrenciye burs imkanı sundu.Bursiyerleriyle parasal katkıyı aşan bir iletişimi hedefleyen YEKÜV, maddi katkı yanında bursiyerlerini sosyal, kültürel ve eğitsel alanlarda destekliyor.Öğrencilerimiz için kültür gezileri düzenleniyor, kültür-sanat etkinliklerini izleyebilmeleri için ücretsiz imkan sağlanıyor.Her yıl Cumhuriyet tarihimizin anlamlı günlerinde seçilen pilot okullarda eğitim çalışmaları yoğunlaştırılıyor. Başarılı fakat eğitimlerini sürdürürken zorlanan çocuklar burs kapsamına alınıyor. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi doğrultusunda çocuklar bilinçlendiriliyor. Bu alandaki kanunların işlerliğini sağlama konusunda çalışmalar yapılıyor.

1884 EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA VAKFI

Vakfın Adı: 1884 Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı

Web Adresi: http://www.1884vakfi.org/

E-mail Adresi: 1884vakfi@1884vakfi.org

Telefonları: 0212 216 58 50

Adresi: Gazi Umur Paşa Cd. No:32 Balmumcu Plaza 2 D:3 Balmumcu - İstanbul

Verilen Burslar ve Şartları:

PROJELER: Üniversite Gençlerine Burs Verilmesi.Toplumumuzun geleceği olan gençlerimizin, Sorumluluklarını tam olarak yerine getirebilmeleri, Yeterli bir yaşam standardına sahip olmasının sağlanması, Moral desteği anlamını taşıması amacıyla burs verilmektedir. Gereksinim ve başarı şartı aranır.gereksinim bursu isim yaşatma bursu kişiye özel burs bağışı yapılabilir.

BURS VEREN DİĞER VAKIFLAR .......

Faisal Finans Kurumu Vakfı

Vakfın burs adayında aradığı şartlar; bir üst sınıfa geçerken borçlu dersi olmaması, başka vakıftan veya kurumdan burs almaması, disiplin suçu işlememiş olması, savcılık tarafından hakkında soruşturma açılmamış olması.

Tel: (0-212) 251 65 20

İstanbul Ticaret Borsası Vakfı

Her yıl en fazla 23 kişiye karşılıksız burs veriyor. Ekonomi bölümlerinden herhangi birinde okuma şartını arayan vakıf, Marmara veya İstanbul Üniversitesi öğrencilerine burs veriyor.

Tel:(0-212) 511 84 40

İstanbul Ticaret Odası Vakfı

Bursun miktarı her Aralık ayında değişir. Aranılan şart, öğrencinin maddi imkânının yetersiz ve herhangi bir üniversitede ekonomi ile ilgili bölümlerinden birinde okuyor olmasıdır.

Tel:(0-212) 511 41 50

Koç Vakfı

Vakıf, yetenekli ancak imkanları sınırlı gençlere eğitimde eşit fırsatlar vermek ve topluma yararlı olmalarını sağlamak amacıyla burs veriyor. Burs almak için Koç Vakfı'na başvuracaksan şu niteliklere sahip olmalısın:

1. T.C. vatandaşı olmalısın. Eğitimine engel olacak bir sakatlık veya hastalığın bulunmamalı.

2. Üniversite birinci sınıf öğrencisi isen 21 yaşından büyük olmamalısın.

3. Genel olarak zeka ve davranışların ile başarılı ve iyi bir öğrenci olacağına üniversite veya okul idaresinin kanaat getirmesi gerekiyor.

4. Devletin demokratik, hür, çağdaş ve laik düzenini içtenlikle benimsemiş olman Koç Vakfı'nın ön koşulu. Bu konu hassasiyetle araştırılıyor.

5. Bursiyerleri üniversite (veya okul) idaresi seçiyor. Bir önceki okulu Koç Topluluğu bursları ile bitirmiş isen tercih edilen bir aday oluyorsun.

6. Birinci sınıf ve hazırlık sınıfı öğrencilerine burs verilmiyor. Burs alma hakkını elde ettiğin sınıfını pekiyi veya iyi derece ile geçersen her yıl bursun yenileniyor.

7. Resmi veya özel bir kurumdan burs veya kredi yardımı alıyorsan bu burstan yararlanamıyorsun.

Tel: (0-216) 341 46 50 - 30 hat

Milli Eğitim Bakanlığı

Bakanlık, yükseköğretim kurumlarının öğretmen yetiştiren bölümlerinde okuyan öğrencilere burs desteğe sağlıyor. Hangi bölümden kaç öğrenciye ne kadar burs verileceği her öğrenim yılı başında belirleniyor. MEB'in bursları, mecburi hizmet karşılığında veriliyor ve burslu öğrenci mezun olduğunda öğretmen olarak doğrudan göreve alınıyor.

Başvuru Koşulları:

MEB Bursundan yararlanmak istiyorsan aşağıda belirtilen şartları taşımalısın:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 22 yaşını geçmemiş olmak,

3. Sağlıklı olmak,

4. Yerleştirildiği programı ilk on tercihi arasında seçmiş olmak,

5. Kesin kaydını yaptırmış olmak,

6. Memuriyet yapmasına engel bir mahkumiyeti bulunmamak,

7. Özel kanunlarla affa uğramış olunsa bile herhangi bir okuldan disiplin cezası veya kanuni bir

kovuşturma sonucu çıkarılmış olmamak,

8. Başka bir kuruma karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmamak,

9. Bu bursun dışında herhangi bir kaynaktan burs, kredi, mecburi hizmet karşılığı maddi yardım almamak,

10. ÖSYM'nin her program için bildirdiği listede puan sıralamasına göre Bakanlığın kontenjanına girmiş olmak.

Not: Bursu hak eden öğrencilerin ÖSYM'ye bildirdikleri adreslerine Bakanlıkça duyuru yapılıyor.

Sağlık ve Eğitim Vakfı

Başvuru Ağustos-Eylül aylarında yapılıyor. Ağırlıklı olarak Tıp Fakültelerindeki öğrenciler tercih ediliyor ve 3. sınıftan sonraki öğrencilere veriliyor. Burs alacaklar not ortalamalarına göre seçiliyor.

Tel: (0-212) 512 18 78

TÜBİTAK

Yerleştirildiği bölümün gerektirdiği puan türü esas olmak üzere Matematik ve Fen ağırlıklı puana göre yapılan sıralamada ilk 1000 öğrenci arasına girenlerden, Temel Bilimler Bölümlerine (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik) kayıt yaptıran T.C. vatandaşı öğrencilere karşılıksız ve sınavsız burs veriliyor. Ancak, Kredi ve Yurtlar Kurumu dışında herhangi bir yerden burs alanlara aylık burs ödemesi yapılmıyor. Yalnız, yılda iki kez (Kasım ve Mart aylarında) birer aylık burs tutarında kitap desteği sağlanıyor. Başvurular üniversite sınav sonuçlarının ardından ilan ediliyor.

Türk Eğitim Vakfı

Yaklaşık 5000 öğrenciye 9 ay süresince burs veriyor. Burs miktarı her yıl Ocak ayında enflasyona göre yeniden belirleniyor.

Tel: (0-212) 274 52 60/10 hat.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

ÖĞrenim ve katki (harç) krediSİ icon4. Araştırma ve Geliştirme / Toplumsal Katkı

ÖĞrenim ve katki (harç) krediSİ icon1. KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) Kaynaklı Döviz Kredisi

ÖĞrenim ve katki (harç) krediSİ iconTeb’den mortgage kredisi kullananlar, depreme karşı tedbirini alıyor

ÖĞrenim ve katki (harç) krediSİ icon2016-2017 Öğretim yılında başvuru formunda yer alan üniversite ve...


Ekonomi
© 2000-2018
kişileri
e.ogren-sen.com