YÖnetim organizasyon (ders notlari)


sayfa1/30
e.ogren-sen.com > Ekonomi > Ders
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


YÖNETİM ORGANİZASYON

(DERS NOTLARI)

Doç. Dr. Recai COŞKUN

SAKARYA 2006

İÇİNDEKİLER


İÇİNDEKİLER 2

BÖLÜM 1: GEREKÇE, KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE İÇERİK 3

GİRİŞ 3

DERSİN AMACI 4

DEĞERLENDİRME 5

TARTIŞMA KONULARI 6

BÖLÜM 2: YÖNETİM, YÖNETİCİ VE ÖRGÜT 7

YÖNETİCİ KİMDİR 7

YÖNETİM VE ÖRGÜTSEL PERFORMANS 8

YÖNETİM KADEMELERİ 9

YÖNETİM İŞLEVLERİ 9

YÖNETİCİLERİN ROLLERİ 10

YÖNETİCİLERİN BECERİLERİ 11

YÖNETİM BİR BİLİM Mİ YOKSA SANAT MI? 12

ÖRGÜT NEDİR? 13

YÖNETİM BİLİMİ ÇALIŞMAK ANLAMLI (GEREKLİ) MI? 14

TARTIŞMA SORULARI 15

BÖLÜM 3: YÖNETİM DÜŞÜNCESİNİN EVRİMİ: KLASİK YÖNETİM DÜŞÜNCESİ 16

YÖNETİM DÜŞÜNCESİNDE DEĞİŞİMİN ARKASINDAKİ ANA ETMENLER 16

KLASİK YÖNETİM YAKLAŞIMI 17

TARTIŞMA SORULARI 24

BÖLÜM 4: YÖNETİM DÜŞÜNCESİNİN EVRİMİ: NEO-KLASİK YÖNETİM DÜŞÜNCESİ 25

HAWTHORNE ÇALIŞMALARI 25

MCGREGOR VE TEORİ X VE TEORİ Y 27

NEO-KLASİK YAKLAŞIMIN ELEŞTİRİSİ 29

TARTIŞMA SORULARI 29

BÖLÜM 5: YÖNETİM DÜŞÜNCESİNİN EVRİMİ: MODERN YÖNETİM DÜŞÜNCESİ 31

SİSTEM YAKLAŞIMININ YÖNETİM ANLAYIŞINA KATKILARI 33

DURUMSALLIK YAKLAŞIM 34

ÇAĞDAŞ YÖNETİM DÜŞÜNCESİNDE DİĞER KONULAR 36

TARTIŞMA SORULARI 38

BÖLÜM 6: ÖRGÜT VE ÇEVRESİ 39

ÖRGÜT ÇEVRELERİ 39

BİR ÇEVRE ANALİZ TEKNİĞİ OLARAK SWOT ANALİZİ 43

TARTIŞMA SORULARI 44

BÖLÜM 7: YÖNETİMİN İŞLEVLERİ- KARAR ALMA 45

KARAR ALMADA SINIRLILIKLAR 47

İYİ KARARLARIN ÖZELLİKLERİ 48

KARARLARIN DÜZEYLERİ 48

GRUP KARARLARI 48

TARTIŞMA SORULARI 50

BÖLÜM 8: YÖNETİM FONKSİYONLARI: PLANLAMA 51

PLANLAMANIN FAYDALARI 51

PLANLAMA SÜRECİ 52

TARTIŞMA SORULARI 56

BÖLÜM 9: YÖNETİMİN İŞLEVLERİ- ÖRGÜTLEME 58

ÖRGÜTLEME 58

UZMANLAŞMAYA KARŞI ALTERNATİFLER 59

ÖRGÜTLERDE BÖLÜMLENDİRME 60

ÇAĞDAŞ ÖRGÜTSEL YAPILAR 64

BİÇİMSEL OLMAYAN ÖRGÜTSEL YAPI 65

TARTIŞMA SORULARI 66

BÖLÜM 9: YÖNETİMİN İŞLEVLERİ- DENETLEME 67

DENETİM TÜRLERİ 68

ETKİN BİR DENETİM SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ 68

DENETİM İÇİN BİLGİ 72

TARTIŞMA SORULARI 72

BÖLÜM 11: ÖNDERLİK (LİDERLİK) 74

LİDERLİK 74

LİDER İLE YÖNETİCİ AYRIMI 75

LİDERLİK GÜCÜNÜN KAYNAKLARI 76

YÖNETİCİ TÜRLERİ 78

LİDERLİK MODELLERİ 79

TARTIŞMA SORULARI 80

BÖLÜM 12: MOTİVASYON-GÜDÜLEME 81

MOTİVASYONUN TANIMI 81

MOTİVASYON SÜRECİ 82

MOTİVASYON DENKLEMİ 83

BAŞLICA MOTİVASYON TEORİLERİ 84

TARTIŞMA SORULARI 88

BÖLÜM 13: İLETİŞİM-HABERLEŞME 89

ÖRGÜTLERDE BİREYSEL İLİŞKİLER 89

İLETİŞİMİN TANIMI 90

İLETİŞİM SÜRECİ 91

ÖRGÜTSEL İLETİŞİM TÜRLERİ 92

ÖRGÜTLERDE BİÇİMSEL OLMAYAN İLETİŞİM 95

ETKİN İLETİŞİMİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER 96

TARTIŞMA SORULARI 97

BÖLÜM 14: SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME 98

KAYNAKÇA 102

BÖLÜM 1: GEREKÇE, KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE İÇERİK

BÖLÜMÜN AMACI: Bölüm sonunda aşağıdaki soruları cevaplamanız amaçlanmaktadır:

  • Yönetimin amacı nedir?

  • Yönetim Organizasyon dersinin gerekliliği nedir?

  • Yönetim Organizasyon dersinin içeriği nedir?

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

YÖnetim organizasyon (ders notlari) iconYÖnetim organizasyon 2016-2017 GÜz dönemi tezsiz yüksek lisans programi

YÖnetim organizasyon (ders notlari) iconDers notlari memur

YÖnetim organizasyon (ders notlari) iconDers Notları İ Şletme

YÖnetim organizasyon (ders notlari) iconDers notlari birinci Gün 7

YÖnetim organizasyon (ders notlari) iconBilimsel Araştırma Ve Yöntemleri Ders Notları

YÖnetim organizasyon (ders notlari) iconVeri ve Ağ Güvenliği Ders Notları(içindekiler)

YÖnetim organizasyon (ders notlari) iconEkon 204 MÜhendiSLİk ekonomiSİ ders notlari

YÖnetim organizasyon (ders notlari) iconDers Notları Yrd. Doç. Dr. Ahmet UĞUR

YÖnetim organizasyon (ders notlari) iconÇevre koruma dersi Vİzeye kadar olan ders notlari

YÖnetim organizasyon (ders notlari) iconUluslararasi ticaretin hukuki ÇERÇevesi YÜksek lisans ders notlari


Ekonomi
© 2000-2018
kişileri
e.ogren-sen.com