Ders iÇERİkleri ve kaynaklari listesi


sayfa1/3
e.ogren-sen.com > Ekonomi > Ders
  1   2   3
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ

GASTRONOMİ ve MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ

DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLARI LİSTESİ
1. SINIF 1. DÖNEM

Zorunlu

Genel Turizm BTF1101 Kredi: 2 AKTS: 3


Turizm Bilimi, Turizmin Diğer Bilim Dalları ile İlişkisi, Turizm ve Turist Kavramları ve Özellikleri, Turizm Hareketlerinin Nedenleri, Turizmin Tarihsel Gelişimi, Turizmin Tip ve Şekilleri, Sosyal Turizm, Sağlık ve Termal Turizmi, Alternatif Turizm Çeşitleri, Turizm Arzı ve Turizm Talebi, Turizmin Ekonomi ve Türk Ekonomisindeki Yeri ve Önemi, Turistik Ürün Kavramı, Özellikleri, Uluslararası Turizm Hareketleri, Türkiye Turizminin Değerlendirilmesi
Ders Kitabı: Öcal USTA (2009), Genel Turizm, Detay Yayıncılık, Ankara.

Meryem A. Kozak, Metin Kozak, Nazmi Kozak (2010), Genel Turizm İlkeler – Kavramlar, Detay Yayıncılık, Ankara.

Yardımcı Ders Kitapları Genel Turizm - Turizmde Temel Kavramlar ve İlkeler, Orhan İçöz/ Ebru Günlü/ Burcu Selin Yılmaz, Turhan Kitabevi, 2007.


Zorunlu

Servis Teknikleri BTF1101 Kredi: 2 AKTS: 3


Servis Departmanının Tanıtımı ve Servis Personelinin Görev Alanları. Departmanda kullanılan araç ve gereçler. Menü Tanzimi. Mise En Place ve Servis Metodları. Ziyafet Servisi. Davetler ve Partiler. Ocakta Yapılan Çalışmalar. Barlar ve özellikleri.
Ders Kitabı: YILMAZ Yaşar, Servis-Bar Uygulamaları, Detay Yayıncılık (2007)

Yardımcı Kaynaklar: Uygulama örnekleri için kaset, CD ve Slayt sunumları


Zorunlu

Mutfak Terminolojisi GMS1102 Kredi: 3 AKTS: 5


Endüstriyel Mutfaklarda kullanılan araçlar ve özellikleri. Endüstriyel Mutfakta kullanılan terimler ve içerikleri. Mutfak makineleri. Otel Mutfaklarına özgü mutfak araçları. Otel mutfağı terimleri ve içerikleri. Pişirme Ekipmanları. Doğrama ekipmanları.
Ders Kitabı:

1939’dan Günümüze Yazılı Kaynaklarda Yemek Kültürü terimleri Sözlüğü. MSA yayınları

Osmanlı Mutfak Sözlüğü. Priscilla Mary Işın. Kitapyayın. 2010.

Açıklamalı Yemek Ve Mutfak Terimleri Sözlüğü. Nevin halıcı. Oğlak yayınları. 2013


Zorunlu

Yiyecek Tarihi GMS1103 Kredi: 3 AKTS: 4


Tarih öncesinde yiyecek-içecek. Eski Mısırlılarda yiyecek-içecek. Mezapotamya’da yiyecek-içecek. Helenistik Dönüşümler ve yiyecek-içecek. İlkçağda Roma ve yiyecek-içecek. Ortaçağda yiyecek-içecek. Osmanlı Döneminde yiyecek-içecek.
Ders Kitabı

Yiyelim, İçelim, Tarihini Bilelim. Deniz Gürsoy. Oğlak Yayınları. 2013

Deniz Gürsoy’un Gastronomi Tarihi. Deniz Gürsoy. Oğlak Yayınları. 2014Zorunlu

Mutfak Planlaması GMS1104 Kredi:2 AKTS: 3


Mutfak planlamasının önemi. Mutfak planlamasında etkili olan faktörler. Mutfağın konumu ve fiziksel yapısı. Mutfağın aydınlatılması. Mutfağın havalandırılması ve ısıtılması. Mutfaklarda yönetim büroları bölümü. Mutfaklarda Telim alma ve depolama bölümü. Mutfaklarda hazırlama ve pişirme bölümü. Mutfaklarda bulaşık yıkama bölümü
Ders Kitabı

Öğretim üyesinin hazırladığı ders notları


Zorunlu

Mesleki Güvenlik ve İlkyardım GMS1105 Kredi: 2 AKTS: 3


Dersin tanıtımı, giriş, amaç ve öğrenim hedefleri, mutfakta karşılaşılabilecek tehlikeler, önleme yolları ve ilkyardım uygulamaları.
Ders Kitabı:

İlk yardım. Macide Tüzün. Odtü Yayınevi

Yardımcı Ders Kitapları:

Öğretim elemanının hazırladığı ders notları.


Zorunlu

Mikrobiyoloji GMS1106 Kredi: 2 AKTS: 3


Genel Bilgiler. Gıda Mikrobiyolojisinin ABC ‘si. Yararlı Mikroorganizmalar. Saprofitler. İndikatör Mikroorganizmalar. Patojenler. Gıdalarda Mikroorganizma Gelişmesi. Gıdalarda İstenmeyen Mikroorganizmaların Analizi
Ders Kitabı:

Gıda Mikrobiyolojisi. Mustafa Tayar, Canan Hecer. Dora Yayın. 2013

Gıda Mikrobiyolojisi. Osman Erkmen. Efil Yayınevi. 2011


Zorunlu

Mesleki Yabancı Dil İngilizce YBD1110 Kredi: 4 AKTS: 4


To be present tense, To be present tense, Singular, plural, everyday objects, a/an, some/any, Singular, plural, everyday objects, a/an, some/any, Adjectives, adverbs, Adjectives, adverbs, Comperative forms of adjectives, Comperative forms of adjectives, Simple present tense positive, negative forms, Simple present tense positive, negative forms, Simple present tense question forms, Simple present tense question forms, Modals can, may, must, have to, should, Modals can, may, must, have to, should
Ders Kitabı: LEWIS Carina, LE MAISTRE Simon, Language To Go, Longman Publishing

Yardımcı Ders Kaynakları: Dersin Öğretim elemanı tarafından derlenen çeşitli kitap ve yayınlar, MURPHY Reymond, English Gramer


Zorunlu

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi AIT1101 Kredi: 2 AKTS: 2


Siyasal Alanda İnkılap Hareketleri, Hukuk Alanında İnkılap Hareketleri, Eğitim ve Kültür Alanında İnkılap Hareketleri, Toplumsal Yaşayışın Düzenlenmesi, Ekonomik Alanda Gelişmeler, Sağlık Hizmetleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik ve Halkçılık, Laiklik, Devletçilik ve İnkılapçılık, Milli Egemenlik, Milli Bağımsızlık, Milli Birlik ve Beraberlik, Ülke Bütünlüğü, Barışçılık, Bilimsellik, Akılcılık, Çağdaşlık ve Batılılaşma, İnsan ve İnsan Sevgisi, Türk İnkılabının Nitelikleri, Atatürk’ün Ölümü, Yurt İçindeki ve Yurtdışındaki Yönleri,
Ders Kitabı: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ahmet Said Candan, Umuttepe Yayıncılık, 2010

Yardımcı Ders Kitapları Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Haluk Selvi, Değişim Yayınları, 2010.Zorunlu

II.Yabancı Dil Almanca YBD1123 Kredi:4 AKTS: 4


Klasse a Goethe Schule-haben, sein Gaste begrussen-prasens, Angemeldete Gaste ampfangen, Fragen und Nachfragen-Alphabet, Anmeldungen entgegennehmen-Nationalitat, Können sie buchstabieren, Zimmerkatogorien-wie lange, Aufs Zimmer bringen, Ins Zimmer einweisen, Brauchen sie sonst noch etwas-personalpronomen, Unangemeldete Gaste begrussen
Ders Kitabı: Studio D, Teilband 1, A1, Cornelsen Publishing, Münschen

Yardımcı Ders Kaynakları

Achtung Fertig Los

Ich Liebe Deutsch

Alles Klar

Willkommen in Die TurkeiZorunlu

Türk Dili TDI1101 Kredi: 2 AKTS: 2


Yazıda ve Konuşmada Doğru Cümle, Türkçe'de Genel Anlatım Kusurları, Cümle Yanlışları, Cümlede Bağlama ve Bağdaştırma Yanlışları, Doğru Bir Yazı İçin Kompozisyon Oluşturma, Paragrafta Fikirlerin Sıralanışı, Paragrafta Fikirleri Birbirlerine Bağlama Yolları, Paragraf Düzenleme Yöntemleri, Paragrafla İlgili Uygulama Çalışmaları, Yazılı Anlatım Yolları, Doğrudan Doğruya Anlatım, Delil ve İspat Yoluyla Anlatım, Yazılı Anlatım Türleri, Resmi ve Özel Mektuplar, Sözlü Anlatım Türleri, Haberleşme Yazıları, Resmi ve Özel Mektuplar, İlmi ve Araştırma Yazıları, Edebi Eserlerin Okunması ve İncelenmesi, Türk ve Batı Edebiyatından Seçilmiş Örnek Metinler,
Ders Kitabı: ERGİN Muharrem, Türk Dil Bilgisi

GÜNEŞ Sezai, Yazılı Anlatım

KORKMAZ Zeynep, Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri

TANSEL Fevziye Abdullah, İyi ve Doğru Yazma Usulleri.

Yardımcı Ders Kitapları Dil ve Anlatım, Kollektif, Palet Yayınları, 2009

Türk Dili Dil ve Anlatım, Atilla Özkırımlı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2006.


1. SINIF 2. DÖNEM


Zorunlu

Beslenme İlkeleri BTF1203 Kredi: 3 AKTS: 5


Beslenme Kavramı, Besin maddesi ve Besin Gruplarının Genel Özellikleri, Metabolizma Kavramı, Etkileyen Faktörler, Karbonhidratların Sınıflandırılması ve Genel Özellikleri, Lif İçeren Besinler ve Sağlık Yönünden Etkileri, Yağların Genel Özellikleri ve Vücuttaki Görevleri, Kolesterol ve İnsan Sağlığı Açısından Önemi, Proteinlerin Sınıflandırılması, vücuttaki görevleri ile özellikleri, Et, Süt ve Yumurta ile Bitkisel Proteinlerin Kıyaslanması, Et ve Ürünlerinin Pişirme Teknikleri ve Saklanma Koşulları, Süt ve Ürünlerinin (Peynir, Yoğurt, Ayran, İçme Sütü, vb.) Saklanma Koşulları, Meyve ve Sebze Grubunun Pişirme Teknikleri ve Saklanma Koşulları, Vitaminler, Antioksidan Bileşiklerin Özellikleri ve Sağlık Üzerine Etkileri, Minerallerin Vücuttaki Görevleri ve Sağlık Üzerine Etkileri
Ders Kitabı

BULDUK S., Beslenme İlkeleri ve Mönü Planlama, Detay Yayıncılık, 2005

Yardımcı Ders Kaynakları

DEMİRCİ M., Beslenme, 1. Baskı, Rebel Yayıncılık, Tekirdağ, 2002


Zorunlu

Genel İşletme BTF1208 Kredi: 2 AKTS: 3


İşletmecilik Disiplinin Araştırma Konusu, İnsan İhtiyaçları ve Ekonomik Faaliyetler, İhtiyaç, Ekonomi ve Üretim ilişkisi, İşletmenin Doğuşu ve Tarihsel Gelişimi, İşletme Bilimi ile İlişkili Birimler, İşletme Amaçları, İşletme Çevresi, İşletmelerin Sınıflandırılması, İşletmenin Kuruluşu, İşletmenin Kuruluşu, İşletme Maliyetleri, İşletme Gelirleri, İşletmenin Verimliliği, İşletmenin Verimliliği,
Ders Kitabı: Çelik, Adnan ve M. Şerif Şimşek (2008), Genel İşletme, Eğitim Kitabevi Yayınları, Konya

Yardımcı Ders Kitapları: Genel İşletme, Eyyüp Aktepe, Nobel Yayın Dağıtım, 2009.

Genel İşletme, İlknur Kumkale, Murathan Kitabevi, 2008.


Zorunlu

Gıda Teknolojileri GMS1201 Kredi: 2 AKTS: 3


Mikroorganizmalar Hakkında Genel Bilgiler. Mikroorganizmaların Yararları ve Zararları. Mikroorganizmaların Gelişmesi. Mikroorganizmaların Çoğalması. Gıdalarda istenmeyen mikroorganizmaların analizi. Hastalık Riski ve Oransal Dağılımı. Gıda Satın Alırken Dikkat edilmesi gereken kurallar
Ders Kitabı

Akyiğİt, Ercan (2008), İş Hukuku, Seçkin Yayıncılık, İstanbul.


Zorunlu

Ziyafet Organizasyonları ve Yönetimi GMS1202 Kredi: 3 AKTS: 5


Ziyafetin anlamı ve önemi. Ziyafet menüsünün planlanması. Ziyafetlerde mutfak personelinin ve ekipmanlarının planlanması. Ziyafetlerde yiyecek büfelerinin planlanması ve hazırlanması
Ders Kitabı

Öğretim üyesinin hazırladığı ders notları


Zorunlu

Gıda Mevzuatı GMS1203 Kredi: 3 AKTS: 4


Kalite, Kalite Kontrol, Toplam Kalite Kavramları, Toplam Kalite Yönetim Sistemleri. ISO 9000 Kalite Sistem Standartları. Kalite Politikası, Kalite Hedefleri, Kalite Maliyetleri . Endüstriyel Mutfaklarda Gıda Kalite Karakteristikleri. Endüstriyel Mutfaklarda Gıda Kalite Sağlamada Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) Uygulamaları. Uluslararası Codex Alimentarius Standartları. Türkiye’de ve Dünyada Gıda Mevzuatı Uygulamaları (AB ve ABD'de son durum)
Ders Kitabı

Gıda Suçları ve Yeni Gıda Mevzuatı Seydi KaymazHasan Tahsin Gökcan ve öğretim üyesinin hazırladığı ders notları


Zorunlu

Türk Mutfak Kültürü GMS1204 Kredi: 3 AKTS: 4


Yemeğin insan hayatındaki kültürel bir olgu olarak yeri ve önemi. Antik çağlarda yaşayan insanların yemek kültürleri ve yemek için kullandıkları araçlar. Orta Asya Türkleri yemek kültürleri. Osmanlı Mutfağı yemek kültürü ve günümüze yansımaları. Orta Çağda Avrupası yemek kültürü ve tarihi. Rönensans’tan sonra Avrupa yemek kültürü. Yakınçağ mutfak kültürü ve tarihi. Genç Türk Mutfak kültürü

Ders Kitabı

Tarih Süzgecinde Mutfak Kültürümüz. Deniz Gürsoy. Oğlak Yayıncılık. 2004


Zorunlu

Mesleki Yabancı Dil İngilizce YBD1207 Kredi: 4 AKTS: 4


To be present tense, To be present tense, Singular, plural, everyday objects, a/an, some/any, Singular, plural, everyday objects, a/an, some/any, Adjectives, adverbs, Adjectives, adverbs, Comperative forms of adjectives, Comperative forms of adjectives, Simple present tense positive, negative forms, Simple present tense positive, negative forms, Simple present tense question forms, Simple present tense question forms, Modals can, may, must, have to, should, Modals can, may, must, have to, should
  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ders iÇERİkleri ve kaynaklari listesi iconDers iÇERİkleri ve kaynaklari listesi

Ders iÇERİkleri ve kaynaklari listesi iconDers iÇERİkleri ve kaynak kitaplar süleyman demirel üNİversitesi...

Ders iÇERİkleri ve kaynaklari listesi iconDers iÇERİkleri ve programda izlenecek ders kitaplari ile yardimci kitaplar

Ders iÇERİkleri ve kaynaklari listesi iconDers iÇERİkleri

Ders iÇERİkleri ve kaynaklari listesi iconDers iÇERİkleri

Ders iÇERİkleri ve kaynaklari listesi iconDers iÇERİkleri

Ders iÇERİkleri ve kaynaklari listesi iconDers iÇERİkleri

Ders iÇERİkleri ve kaynaklari listesi iconDers iÇERİkleri

Ders iÇERİkleri ve kaynaklari listesi iconDers iÇERİkleri

Ders iÇERİkleri ve kaynaklari listesi iconDers iÇERİkleri


Ekonomi
© 2000-2018
kişileri
e.ogren-sen.com