TÜRKİye ekonomiSİndeki geliŞmeler


e.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar


Strateji Geliştirme Başkanlığı

Ekonomik ve Sektörel Analiz Dairesi

GÜNCEL EKONOMİK GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

2008 Yılı Toplam Dış Borç Stoku

Hazine Müsteşarlığı tarafından dün açıklanan dış borç verilerine göre 2008 yılsonu itibarıyla özel sektörün dış borç stoku 2007 yılı ile kıyaslandığında 25,5 milyar dolar artarak 185,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 62,8 milyon dolarlık kısmı finansal kuruluşlara aitken 122,3 milyon dolarlık kısmı ise reel sektöre aittir.Dış borç stokunun vadeye göre dağılımı incelendiğinde 2008 yılsonu itibarıyla 276,8 milyar dolarlık toplam dış borç stokunun 50,7 milyar doları kısa vadeli, 226,1 milyar doları ise uzun vadelidir.2008 yılsonu itibarıyla, kamu net borç stoku 2007 yılı ile kıyaslandığında 23 milyar TL artarak 271,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Net iç borç stoku 252,2 milyar TL, net dış borç stoku ise aynı dönemde 19,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.2008 yılsonu itibarıyla, AB tanımlı genel yönetim nominal borç stoku 2007 yılına göre 49,7 milyar TL artarak 386,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.chssa Analizi (Goldman SACHS
Ekonomik ve Sektörel Analiz Dairesi

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

TÜRKİye ekonomiSİndeki geliŞmeler iconYabancı Basın / Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler

TÜRKİye ekonomiSİndeki geliŞmeler iconAvukat Murat yildirim uluslararasi son geliŞmeler işIĞi altinda denetçİNİn...

TÜRKİye ekonomiSİndeki geliŞmeler iconÇay Üretiminin Tarihçesi ve Dünya Ekonomisindeki Yeri

TÜRKİye ekonomiSİndeki geliŞmeler iconVe uluslararasi finansal geliŞmeler gazi erçEL

TÜRKİye ekonomiSİndeki geliŞmeler iconI. Genel Değerlendirme: Ekonomik Gelişmeler ve Bu Gelişmeleri Etkileyen Önemli

TÜRKİye ekonomiSİndeki geliŞmeler iconII. geleneksel finans sempozyumu türk bankaciliğinin yeni Dİnamikleri...

TÜRKİye ekonomiSİndeki geliŞmeler icon``ab yolunda tüRKİye-avrupa-abd iLİŞKİleri`` toplantisi -abd`NİN...

TÜRKİye ekonomiSİndeki geliŞmeler iconBakanlar Kurulu, ab'a tam üyelik için Türkiye'nin yapacaklarını sıralayan...

TÜRKİye ekonomiSİndeki geliŞmeler iconTÜRKİye –macaristan

TÜRKİye ekonomiSİndeki geliŞmeler iconTürkiye Bankacılık Sistemi1


Ekonomi
© 2000-2018
kişileri
e.ogren-sen.com