Ders Hafta 2 Ekim


sayfa4/7
e.ogren-sen.com > Edebiyat > Ders
1   2   3   4   5   6   7
Ölçme-Değerlendirme:
Derse devam zorunludur. Dört derse gelmeyen devamsız sayılır. Derse devam ve katılım % 30; sunular ve yazılı ödev % 70.
İngilizce Kitaplar:
Butler, A. (2002). Women’s Cinema: The Contested Screen. Londra: Wallflower
Erens, P. (Ed.) (1990). Issues in Feminist Film Criticism. Indianapolis: Indiana Univ. Press.
Haskell, M. (1974). From Reverence to Rape: The Treatment of Women in the Movies. NY: Holt.
Humm, M. (1997). Feminism and Film. Edinburgh: Edinburgh Univ. Press.
Kaplan, E. A. (1983). Women and Film: Both Sides of the Camera. NY:Routledge.
Kuhn, A. (1982). Women’s Pisctures: Feminism and Cinema. Londra: Routledge.
Tasker, Y. (2000). Working Girls: Gender and Sexuality in Popular Cinema. Londra: Routledge.
Unterburger, A. (1998). Women Filmmakers & Their Films, Detroit: St. James Press.
Türkçe Kitaplar:
Abisel, N.; U.T. Arslan; P. Behçetoğulları; A. Karadoğan; S.R. Öztürk & N.Ulusay (2005). Çok Tuhaf Çok Tanıdık: Vesikalı
Yarim Üzerine. İstanbul: Metis. (zorunlu kitap)
Abisel, N. (2005). Türk Sineması Üzerine Yazılar. Ankara: Phoenix. (zorunlu bölümleri fotokopide)
Öztürk, S. R. (2004). Sinemanın ‘Dişil’ Yüzü: Türkiye’de Kadın Yönetmenler. İstanbul: Om. (ilgili bölümler fotokopide)
Öztürk, S. R. (2000). Sinemada Kadın Olmak: Sanat Filmlerinde Kadın İmgeleri. İstanbul: Alan. (ilgili bölümler fotokopide)
Paglia, C. (2000). Kuşlar (S.Suner, Çev.). İstanbul: Om. (tamamı fotokopide)
Pekerman, S. (2012). Film Dilinde Mahrem: Ulusötesi Sinemada Kadın ve Mekan Temsili. İstanbul: Metis.
Smelik, A. (2008). Feminist Sinema ve Film Teorisi (D. Koç, Çev.). İstanbul: Agora. (zorunlu kitap)
Somay, B. (2007). Bir Şeyler Eksik. İstanbul: Metis. (bir bölümü fotokopide)
Zizek, S. (2001). David Lynch’in Kayıp Otobanı Üzerine (S. Kılıç, Çev.). İstanbul: Om. (tamamı fotokopide)
Makaleler (Bütün makaleler zorunlu):
Arslan, U.T. (2010). Vesikalı Yarim. Bizim Muhit Hepimizi Boğar. Altyazı, 99, 52-55.
Büker, S. (2008). Feminist ve Psikanalitik Eleştiriye Giriş. S. Büker & G. Topçu (Ed.), Sinema: Tarih / Kuram / Eleştiri (s.
227-234). Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi.
Büker, S. (2003). Film Ateşli Bir Öpüşmeyle Bitmiyor. D. Kandiyoti & A. Saktanber (Ed.), Kültür Fragmanları (s. 159-182).
İstanbul: Metis.
Cook, P. & Bernink, M. (Eds.). (2005). Feminist Film Theory. The Cinema Book (s. 353-362). London: Bfi.
Dönmez-Colin, Gönül (2008). Gender, sexuality and morals in transition. Turkish Cinema (s. 142-179). Londra: Reaktion.
Gabbard, K. & Gabbard, G. O. (2001). Çağdaş Sinemada “Fallik” Kadınlar. (Y. Eradam & H. Satılmışoğlu, Çev.). Psikiyatri
ve Sinema (s. 437-456). İstanbul: Okuyan Us.
Gabbard, K. & Gabbard, G. O. (2008). Yeniden Çal Sigmund: Psikanaliz ve Klasik Hollywood Metni (S. Altundağ, Çev.). S.
Büker & G. Topçu (Ed.), Sinema: Tarih / Kuram / Eleştiri (s. 272-300). Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Fak.
Güçlü, Ö. (2010). Silent Representations of Women in the New Cinema of Turkey. sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi,
1(2), 71-85.
Humm, M. (1997). Feminist Theory, Aesthetics and Film Theory. Feminism and Film (s. 3-38). Edinburgh: Edinburgh
University Press.
İmançer, D. (2010). İslamcı Filmlere Kadın Temsili. sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi, 1(1), 77-95.
Johnston, C. (2005). Karşı-Sinema Olarak Kadınların Sineması (A. Atalay, Çev.). Sinemasal,14, 77-86.
Köker, E. (1994). Türk Filmlerinde Kadın ve Demokrasi İlişkisi. O.Onaran, N.Abisel, L. & E.Köker (Der.), Türk
Sinemasında Demokrasi Kavramının Gelişmesi (s. 133-166). Kültür Bakanlığı Yay.
Kuhn, A. (T.Y.). Hollywood ve Yeni Kadın Sineması (Ş. Yücel, Çev.), (basılmamış çeviri).
Kuhn, A. (2010). Filmde ve Medyada Feminizmin Durumu (E. Atakav, Çev.). sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi, 1(1),
1   2   3   4   5   6   7

Benzer:

Ders Hafta 2 Ekim iconDEİk bülteni Sayı: 2010 / 40. Hafta (27 Eylül – 10 Ekim 2010)

Ders Hafta 2 Ekim iconEkonom?K bьtьnle?Me ve avrupa b?RL??? Hafta ders notu: Yeni Ekonomik Entegrasyon Teorileri
Ьtьnle?Me ve avrupa b?RL??? Hafta ders notu: Yeni Ekonomik Entegrasyon Teorileri

Ders Hafta 2 Ekim iconDers Hafta: 25 Eylül 2014 17: 30-20: 30

Ders Hafta 2 Ekim icon18 Ekim 2012 Tarihli ve 28445 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 4...

Ders Hafta 2 Ekim icon25 Ekim 2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7...

Ders Hafta 2 Ekim icon25 Ekim 2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7...

Ders Hafta 2 Ekim iconTÜRKİye iÇ denetim enstiTÜSÜ e-bülten ağustos – ekiM 2011

Ders Hafta 2 Ekim iconŞekil 1: Aylara Göre İhracat, Milyon $ (2014- 2015 Ocak-Ekim)

Ders Hafta 2 Ekim iconDersleri plani ve iÇERİk metni Hafta: 19 Eylül 2013 17: 30-20: 30

Ders Hafta 2 Ekim iconDersleri plani ve iÇERİk metni Hafta: 19 Eylül 2013


Ekonomi
© 2000-2018
kişileri
e.ogren-sen.com