Ders Hafta 2 Ekim


sayfa3/7
e.ogren-sen.com > Edebiyat > Ders
1   2   3   4   5   6   7
SİNEMADA KADIN TEMSİLLERİ
(2015-16 GÜZ DÖNEMİ, YÜKSEK LİSANS DERSİ)
ÇARŞAMBA SAAT 9:30-12:30 MTÖ SİNEMA SALONU-İLEF
Prof. Dr. S. Ruken Öztürk
rozturk@ankara.edu.tr
Dersin İçeriği:
1. Hafta (17 Eylül): Dersin tanıtımı, Akademik bir metin nasıl yazılır? 2. haftaya kadar bir film izlenecek ve bir kitap okunacak: Lost Highway /Kayıp Otoban (David Lynch, 1997) ve Zizek’ten Lost Highway üzerine
2. Hafta (24 Eylül): Vesikalı Yarim (Lütfi Akad, 1968) Kaynak: S. Zizek, David Lynch’in Kayıp Otobanı Üzerine, (kaynağın tamamı için Kaynakça’ya bakınız); N. Abisel vd, Çok Tuhaf Çok Tanıdık: Vesikalı Yarim Üzerine; B. Somay, Bir Şeyler Eksik; Seçil Büker, “Feminist ve Psikanalitik Eleştiriye Giriş”; K & G.O. Gabbard, “Yeniden Çal Sigmund”. M. Ryan & M. Lenos “Toplumsal Cinsiyet Eleştirisi” ve R. Stam, “Feminist Müdahale”.
3. Hafta (1 Ekim): The Birds (Kuşlar, Alfred Hitchcock, 1963, ABD) ve The Governess (Mürebbiye, Sandra Goldbacher, 1998, İngiltere) üzerinden psikanaliz ve Mulvey tartışması. L. Mulvey’in iki makalesi; C. Paglia, Kuşlar; S. R. Öztürk, “Feminist Film Politikası: Mürebbiye Örneği”.
4. Hafta (8 Ekim): Feminist Film Tarihine ve Kuramına Giriş
La Souriante Madame Beudet (Gülümseyen Bayan Beudet, Germaine Dulac, 1929, Fransa).
Kaynak: M. Humm, “Feminist Theory, Aesthetics and Film Theory”; A. Smelik, Feminist Sinema ve Film Teorisi; S. R. Öztürk, Sinemada Kadın Olmak: Sanat Filmlerinde Kadın İmgeleri.
5 Hafta (15 Ekim): Sinemada kadına yönelik şiddet. Te Doy Mis Ojos / Gözlerimi de Al (Iciar Bollain, 2003, İspanya) Kaynak: N. Abisel, Türk Sineması Üzerine Yazılar; B. Tokat & S. Saluk, “Akrabalık, Namus ve Aşk: Şiddetin Meşrulaştırılması Üzerine Bir Deneme”.
Sinemada kadınların sessizliği: S. R.Öztürk & N. Tutal, “Sinemada Kadın Karakterlerin Sessizliği: Sessizlik Bir Direnme Pratiği Olabilir mi?” ve Özlem Güçlü “Silent Representations of Women in the New Cinema of Turkey”.
6. Hafta (22 Ekim): Hollywood’da kadınlar. Film: Searching for Debra Winger (Rosanne Arquette, 2001, ABD). Kaynak: A. Kuhn, “Hollywood ve Yeni Kadın Sineması”; M. Ryan & D. Kellner, “Cinselliğin Politikası”; Y. Tasker, “Cinsiyet ve Irk Tahayyülü: Çağdaş Hollywood Aksiyon Sinemasında Kadınlar”; K. & G.O. Gabbard, “Çağdaş Sinemada “Fallik” Kadınlar”
7. Hafta (29 Ekim): Tatil
8. Hafta (5 Kasım): Türkiye’deki kadın yönetmenler ve özelde Y. Ustaoğlu sineması üzerine tartışma. Film: Oyun (Pelin Esmer, 2005) Kaynak: S. R. Öztürk, Sinemanın ‘Dişil’ Yüzü: Türkiye’de Kadın Yönetmenler ve “Hard to Bear: Women's Burdens in the Cinema of Yesim Ustaoğlu”.
9. ve 14. Haftalar (12-19-26 Kasım/3-10-17-24-31 Aralık): Sunular
Önerilen filmler: Alice Doesn’t Live Here Anymore / Alice Artık Burada Yaşamıyor (M. Scorsese, 1974, ABD), Thelma&Louise (R.Scott, 1991, ABD), Piyano (Jane Campion, 1993, Y.Zelanda), Saimt el Qusur/ Sarayın Sessizliği (Moufida Tlatli, 1994, Tunus), Antonia (Marleen Gorris, 1995, Hollanda), Nic/ Hiç (Dorota Kedziersawzka, 1998, Polonya), Osama (Sıddık Barmak, 2003), Yes/ Evet (Sally Potter, 2004, İngiltere), 20 Parmak (Mania Akbari, 2004, İran), Le Femme de Gilles/ Gilles’in Karısı (Frederic Fonteyne, 2004, Belçika), Grbavica/ Esma’nın Sırrı (Jasmila Zbanic, 2006, Bosna Hersek), Utanç (Hana Mahmalbaf, 2007, İran), Araf (Yeşim Ustaoğlu, 2012), Gözetleme Kulesi (Pelin Esmer, 2012), Şimdiki Zaman (Belmin Söylemez, 2012) …
Dersin Amaçları/İşlenişi:
Bu derste ağırlıklı olarak kadın yönetmenlerin filmleri izlenecek, kadın yönetmenler araştırılacak ve kadın/erkek yönetmenlerin filmlerindeki kadın temsilleri tartışılacaktır. Feminist literatürün genişliği nedeniyle tartışma ve ödevler şu boyutları kapsamaktadır: Sinemada cinsiyetçilik, feminist film kuramları, psikanaliz ve sinema, sessiz kadınlar, sinemada kız kardeşlik, kadın dostluğu, anne-kız ilişkileri, aile, çalışan kadınlar, taciz-tecavüz, romantik komedilerde / müzikallerde / melodramlarda / korku filmlerinde (ve diğer “tür” filmlerinde) kadınlar, İslami sinemada kadın, aksiyon kadınları/ süper kadınlar, ülke sinemalarında kadın (Çin, İran sineması gibi), klasik/yeni Hollywood filmlerinde ve yerli filmlerde kadınlar, femme fataleler, fallik kadınlar, yönetmen sineması (Agnés Varda, Leni Riefenstahl, Margarethe von Trotta, Sally Potter, Rahşan Beni-İtimat gibi); belli temalar çerçevesinde film analizleri… Ders boyunca seçilen bir konu incelenecek, sunulacak ve makaleye dönüştürülecek: İlk haftalarda dersin öğretim üyesinin yönlendirmesiyle filmler izlenecek, gerekli kaynaklar okunacak, tartışılacak, konular seçilecektir. Daha sonraki haftalarda öğrenciler, seçtikleri konuları sunacaklar ve bu çalışmayı dersin bitiminde öğretim üyesine yazılı olarak teslim edeceklerdir.
1   2   3   4   5   6   7

Benzer:

Ders Hafta 2 Ekim iconDEİk bülteni Sayı: 2010 / 40. Hafta (27 Eylül – 10 Ekim 2010)

Ders Hafta 2 Ekim iconEkonom?K bьtьnle?Me ve avrupa b?RL??? Hafta ders notu: Yeni Ekonomik Entegrasyon Teorileri
Ьtьnle?Me ve avrupa b?RL??? Hafta ders notu: Yeni Ekonomik Entegrasyon Teorileri

Ders Hafta 2 Ekim iconDers Hafta: 25 Eylül 2014 17: 30-20: 30

Ders Hafta 2 Ekim icon18 Ekim 2012 Tarihli ve 28445 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 4...

Ders Hafta 2 Ekim icon25 Ekim 2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7...

Ders Hafta 2 Ekim icon25 Ekim 2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7...

Ders Hafta 2 Ekim iconTÜRKİye iÇ denetim enstiTÜSÜ e-bülten ağustos – ekiM 2011

Ders Hafta 2 Ekim iconŞekil 1: Aylara Göre İhracat, Milyon $ (2014- 2015 Ocak-Ekim)

Ders Hafta 2 Ekim iconDersleri plani ve iÇERİk metni Hafta: 19 Eylül 2013 17: 30-20: 30

Ders Hafta 2 Ekim iconDersleri plani ve iÇERİk metni Hafta: 19 Eylül 2013


Ekonomi
© 2000-2018
kişileri
e.ogren-sen.com