1. Oturum Açılış Konuşmaları


sayfa1/6
e.ogren-sen.com > Doğru > Oturum
  1   2   3   4   5   6

Faaliyet 5.1

Hayat Boyu Öğrenme Rehberlik Sistemleri ve E-Öğrenme Uluslararası Konferansı

Konferans Raporu

Date: 15th January 2017


Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Teknik Destek Projesi II

(HBÖ-II)


TRH3.1.LLLII/P-01

08

Fall

Hayat Boyu Öğrenme II Projesi

Hayat Boyu Rehberlik ve E-Öğrenme Uluslararası Konferansı
Konferans Raporu

Giriş

Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Teknik Destek Projesi-II kapsamında, İstanbul’da 1-2 Aralık tarihleri arasında bir Uluslararası Konferans gerçekleştirildi. Konferansın ilk gününde Hayat Boyu Rehberlik ve E-Öğrenme temaları işlendi, ikinci gününde ise Proje açılışı gerçekleştirildi. Bu raporda konferansın 1.günü özetlenmiştir. Konuşmacıların kullandıkları sunumlara bu adresten ulaşabilirsiniz: http://hayatboyu.meb.gov.tr/en/training-materials/
1.Oturum – Açılış Konuşmaları

Ali Rıza ALTUNEL, Genel Müdür

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Saygıdeğer katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hayat Boyu Öğrenme GM bünyesinde ikinci Hayat Boyu Öğrenme projesi yürütülmektedir. Projeye katkı sağlayan herkese, özellikle AB Delegasyonundan Profesör Mustafa Balcı’ya, Bakanlığın tüm genel müdürlüklerine, il müdürlerine ve personele katkıları için teşekkür ederim. Herkesin bu konferansta temsil ediliyor olması çok önemli.
GM olarak, hayat boyu öğrenmenin beşikten mezara olduğuna inanıyoruz. Herkes, hayat boyu öğrenmeye katılmalıdır. Bu konudaki sorumluluğun yalnızca HBÖ GM’de olması beklenmemelidir. Hükümetin diğer unsurlarının da desteğine ihtiyacımız var. Konferans için İstanbul’un seçilmesinin de ayrıca bir önemi var çünkü İstanbul hayat boyu öğrenme konusunda büyük bir başarı kat etti. İstanbul İl Müdürünün, Halk Eğitim Merkezlerinin ve belediyelerin bu başarıya katkısı çok büyüktür.
Türkiye’deki hayat boyu öğrenmeye katılım istatistiklerini AB Üye Devletleriyle kıyasladığımızda, Türkiye’nin hak ettiği yerde olmadığını görüyoruz. Bu konudaki öncelikli sorumluluk GM olarak bizdedir. Toplum olarak, bu konuda büyük bir çaba göstermemize rağmen bunun göstergelere yansımadığını görüyoruz. Katılım oranı hızla artmaktadır. Türkiye şu anda katılım oranını geliştirme bakımından Avrupa’da ikinci olmasına rağmen gerçek katılım oranlarına baktığımızda sondan ikinci.
HBÖ’ye katılan kişilerin sayısını artırmaya çalışıyoruz. Türkiye’deki hayat boyu öğrenme faaliyetleri bir bütün olarak ve eşgüdüm içerisinde görülmelidir – ancak mevcut durum bu şekilde değil. Etkili bir eşgüdümle, Türkiye’nin istatistikleri AB düzeyindeki istatistiklere erişecektir.
Ben de, Daire Başkanlarımız da birçok ili ziyaret etmeye çalışıyoruz. Katılım oranı ortalaması aslında %10 – TURKSTAT verileri bu gerçekliği ve bizim değerlerimizi yansıtmıyor. Camilerde ve diger yaygın kurumlarda gerçekleşen öğrenmeler dikkate alınmıyor. Eğer bu öğrenmeler dikkate alınsaydı, Türkiiye’nin başarısı uluslararası olarak tanınırdı.
Desteğiniz bizim için çok önemli. Bu sorumluluk yalnızca öğretmenlerin değil. Yalnızca daha dinamik bir yaklaşımla başarıya ulaşabiliriz. Bu konferans, gelecekteki vizyonumuz için çok önemli. Hazırlık ve katkıları için hem Türkiye’dekilere hem de Avrupa’dan gelenlere tekrar teşekkür ediyorum. Verimli bir konferans geçirmemizi temenni ediyorum.

Milli Eğitim Bakanı, İsmet Yılmaz’ın Telgrafı

Sayın Ali Rıza Altunel Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü, Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesinin Açılışı ve Hayat Boyu Rehberlik Sistemleri ve E-Öğrenme Uluslararası Konferansınıza nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Programın başarılı geçmesini temin eder, bütün konuklarınızı saygı ve sevgiyle selamlarım.
Hülya TEKİN, Daire Başkan Vekili

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
AB ve Mali Yardımlar Dairesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adına hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Bakanlığımız, Türkiye’de çalışma hayatının düzenlenmesinden sorumludur. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamındaki Projelerden Bakanlığımız sorumludur. Bakanlığımız IPA II’nin (2014-2020) Uygulama Otoritesidir (veya Sözleşme Makamı). AB fonlarının sağlanmasından, proje tekliflerinin alınmasından, değerlendirilmesinden, sözleşmelerin imzalanmasında, yürütülmelelerinin desteklenmesinden ve nihayetinde izleme ve değerlendirmelerinin yapılmasından biz sorumluyuz.
AB, 2020 yılı için %15’lik bir hedef belirlemiştir. IPA I’in (2007-13) 510 milyon avroluk bütçesi olan bir İKG bileşeni vardı (İstihdam, Eğitim, Hayat Boyu Öğrenme ve Toplumsal Kapsayıcılık). IPA II’nin (İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politika) 512 milyon avroluk bir bütçesi var. Bu kapsamda, yaklaşık 850 projeye destek verilmiş, 700.000 vatandaşa ulaşılmıştır. Bunların kamu kurumları, ajanslar, üniversiteler ve sivil toplum üzerindeki etkileri hissedilmiştir. Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirlmesi –II Projesi, öğrenme kültürünü, hayat boyu öğrenmeye katılımı ve erişimi geliştirmeyi hedeflemektedir.

Dünya bir sürü karmaşık sorunla karşı karşya. Kurumların birlikte hareket etmesi gerekiyor. Biz pojelerimizle işbirliğini geliştirmeye ve çalışma hayatıyla bağlantılar oluşturmaya çalışıyoruz. Tüm projeler birbirini tamamlamalı ve sürdürülebilir olmalıdır. Bu vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin kalitesini iyileştirecektir. Eğitim ile istihdamı bir araya getirmesi bakımında hayat boyu öğrenme en önemli hedefler arasındadır. Konferansın başarılı geçmesini temenni ediyoruz.
Virve VIMPARI, Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölümü Başkan Yardımcısı

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
Bugün burada Hayat Boyu Öğrenme Projesinin açılışında bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. HBÖ GM’ye bu nazik davetleri için çok teşekkür ediyor ve tüm katılımcılara saygılarımı sunuyorum.
Mesleki Yeterlilik Kurumu, iş dünyasının temsilcileri ve sivil toplum eş güdüm içerisinde çalışmalıdır. Hayat boyu öğrenmeden yalnızca hükümet değil sendikalar, odalar ve sivil toplum kuruluşları dahil olmak üzere tüm paydaşlar da sorumlu olmalıdır.
Rehberlik ve danışmanlık sistemleri çok önemlidir ve bunlara öncelik verilmelidir. Bugün burada bulunan uzmanlar bizimle önemli ve faydalı fikirlerini paylaşacaklar.
2010 yılında, Türkiye’nin hayat boyu öğrenmeye katılım oranı %2.9 iken 2015 yılında bu yüzde %5.5’e yükselmiştir. Bu oranın 2020 yılında %15 olması hedeflenmektedir. Türkiye hayat boyu öğrenme faaliyetlerini etkili ve verimli rehberlik ve danışmanlık sistemleri ile desteklerse bu hedefe ulaşılabilir.
Araştırmalar gösteriyor ki iyi rehberlik ve danışmanlık sistemleri eğitim kurumlarından mezun olan kişilerin istihdam edilmesi ve geçişleri, örneğin iş değişikliklerini veya işyerine uyumu desteklemesi bakımından çok önemlidir.
Bu önemli konferansı düzenledikleri için MEB HBÖ GM’ye ve konferansa katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Biz AB Delegasyonu, MEB’i önemli çalışmalarında desteklemeye devam edeceğiz.
Muammer YILDIZ, Müsteşar Yardımcısı
Son konuşmacı olmanın dezavantajı birçok şeyin sizden önce söylenmiş olması. Benden önce çıkan konuşmacıya güzel Türkçesi için teşekkür ediyorum – hepiniz konferansa hoş geldiniz.
Hepimizin bir vizyonun ve bakış açısının olması gerekiyor. Açılış konuşmaları aslında yalnızca kısa açıklamalardır. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 62 Kanun Maddesi görüşülüyor, Sayın Bakanımızın ve diğer değerli meslektaşlarımın aramızda olmamasının sebebi de bu. Ben Bakanımız adına size saygılarımı sunuyorum. Kendisi konferansın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor.
Bugün hepimiz Adana’daki elim kazanın derin üzüntüsü içindeyiz. Adana’da birkaç öğrenci bu elim kaza sonucu hakkın rahmetine kavuştu. Bir evladı kaybetmenin nasıl büyük bir acı olduğunu tahayyül dahi edemiyoruz – 12 öğrencimiz hayatını kaybetti, diğerleri şu anda tedavi görüyor. Bu öğrenciler günahsız öldüler ve şimdi cennettedirler. Yaralanan çocuklarımıza şifa diliyorum. İnşallah, gelecekte bu tür kaza ve ölümleri önleyebilirz. Bu durumu dile getirmenin çok zor olduğunu biliyorum ancak hepimizi bu olayın acısını yüreklerimizde duyuyoruz.
Bizim kültürümüzde hayat boyu öğrenme felsefesi ‘beşikten mezaradır’ – yani gözlerimizi açtığımız andan kapadığımız ana kadar. Hayat boyu öğrenme logosunun sonsuzluk şeklinde olduğunu görüyorsunuz – hayat boyu öğrenme de sonsuzdur. Bir karikatür var; üç nokta, sonra parantez, sonra üç tane daha nokta olan. Bu karikatür bizim hayatlarımızın sonsuz olmadığını, yalnızca parantezler arasında yaşadığımızı betimliyor.
Kendimizi ülkemizin kalkınmasına adadık. Bütçelerin etkili bir şekilde harcanması bizim sorumluluğumuzdadır. Projenin çıktılarından nasıl faydalanabileceğimizi öğrenmemiz gerekiyor. Şunu da söylemeliyim ki, bu tür projeler sürdürülebilir olmalıdır ve bu tür projelerin sayısı artırılmalıdır. Bu projenin belirli bir kapsamı ve bir bitiş tarihi var. Daha sonrasında devam edebilmek için kapasite geliştirmemiz gerekmektedir. Projenin başardıkları proje bittikten sonra rafa konulamaz. Lütfen bu konua özellikle önem gösteriniz.
İyi uygulamalardan, iller, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri ve yerel STKların hepsi faydalanmaktadır. Şimdi, geleceğimiz için yeni fikirler göreceğiz.
II.Oturum – Hayat Boyu Rehberlik
Açılış Konuşması: Avrupa’da Hayat Boyu Rehberlik Sistemleri

Helmut ZELLOTH, Kıdemli MTE Politika ve Sistemleri Uzmanı, , ETF (Avrupa Eğitim Vakfı)
Bakanlık, AB Delegasyonu ve paydaşlarla çalışmak için bugün burada olmaktan büyük onur duyuyorum. AB kıstaslarından bahsedildi. Ne yazık ki, halihazırda Hayat Boyu Rehberliğe (HBR) ilişkin kıstaslar yok ancak ben biraz öz-eleştiri yaparak başlamak istiyorum. AB vatandaşlarının yalnızca %30’unun HBR’ye erişimi var. Avrupa’nın önünde halen kat etmesi gereken uzun bir yol var. Avrupa ve Türkiye birbirlerinden bir şeyler öğrenerek karşılıklı fayda sağlayabilir.
HBR oldukça yeni bir terim. Bu ifadeyi tüm AB Üye Devletleri kullanmıyor, ör; BK (Birleşik Krallık) ‘meslek bilgisi, tavsiye ve rehberlik’ ifadesini kullanırken Almanya ‘eğitsel ve mesleki rehberlik’ifadesini kullanıyor. HBR, hayat boyu öğrenme perspektifinde eğitim ve istihdama ilişkin rehberlik konseptlerini bir araya getiren mesleki rehberliktir.
Amaç, hayat boyu rehberliğin hayat boyu öğrenmeye entegrasyonunu sağlamaktır. HBR, eğitim ve iş gücü piyasası sistemlerinin ‘motoru’ için bir çeşit ‘yağ’ olarak düşünülebilir. It cannot be confined to Europe. We must think globally. Bu yalnızca Avrupa ile sınırlandırılamaz. Küresel olarak düşünmek zorundayız.
Gelecek bilimci Alvin Toffler’den bir alıntı yapmak istiyorum:
21. yüzyılın cahilleri okuma yazma bilmeyenler değil, öğrenemeyen, yanlış öğrendiklerini unutumayan ve değişim ve dönüşüme açık olmayanlar olacaktır’
Öncelikle şunu vurgulamak istiyorum, temel beceriler hala çok önemli. Ancak Alvin Toffler burada yalnızca öğrenmenin değil aynı zamanda ‘yanlış öğrediklerini unutmanın’ ve ‘değişim ve dönüşeme açık olmanın’ da önemli olduğunu dile getiriyor. Burada temel prensip ‘öğrenmeyi öğrenmek’tir. Hayat boyu öğrenmenin temelinde bu vardır.
A 2013 survey of 9 countries by the McKinsey Enstitüsü tarafından 2013 yılında 9 ülkede yapılan bir anketin sonuçlarına göre:


 • Her 10 işverenin 4’ü iş açıklarının başlıca sebeplerinden birinin yeni mezunların doğru becerilere sahip olmaması olduğunu söylüyor.

 • Çalışan gençlerin yalnızca %55’i eğitim aldıkları alandaki bir işte çalışıyor

 • Gençlerin % 50’si lise sonrası eğitimlerinin iş bulma şanslarını artırdığından emin değil

 • Gençler eğitimleriyle ilgili tercihler yaparken iyi bilgilendirilmiyor.


HBR’de karşılaşan küresel zorlukların bazıları şunlardır:


 • Toplumlardaki akademik yığılma – bireyin ve iş gücü piyasasının zararına

 • Becerilerin uyumsuzluğu– çok fazla eğitim almış olsalar da becerilerinin zayıf olması; doğru becerilere ve kritik iş becerilerine sahip olan kişilerin azlığı

 • Genç İşsizliği– gençlerin her zamankinden daha iyi eğitimli olmasına rağmen (eğitimli işsizler paradoksu)

 • İnsan kaynaklarının kullanılmaması - ilgi/beceri/yeteneklerin çoğu kez günümüzdeki /gelecekteki işlerle uyuşmaması; güvencesiz çalışma biçimi.

Mesleki rehberlik her derde deva mı yoksa çözümün bir parçası mı? Eğer yanlış bir paradigma ve yaklaşım kullanılırsa sorunun bir parçası olabilir. If there is no critical mass of specialists, professional and semi-professionals, then there can be problems
Uluslararası değerlendirmelerin (AB, OECD, ILO, Dünya Bankası) başlıca sonuçlarına göre mesleki rehberlik bireyler için önemlidir. Aynı zamanda eğitim ve öğretim (verimlilik, insan kaynaklarının seviye ve kalitesi, beceri eksiklillikleri sorununa eğilmek, kayıt sildirme), iş gücü piyasası (daha iyi uyum, taşınırlık, iş gücü arzının iyileştirilmesi, iş gücünün hazırlığı, uyum sağlayabilirlik), sosyal dayanışma ve eşitlik (sosyal bütünlük, toplumsal cinsiyet, vatandaşlık) alanlarındaki kamu politikalarının hedeflerine de katkı sağlamaktadır. Ancak bu sonuçlar yalnızca iyi bir mesleki rehberliğin yürütüldüğü yerler için geçerlidir.

Sizinle bazı ‘evrensel gerçekleri’ paylaşmak istiyorum. • Kariyer seçimleri bir bireyin hayatındaki en önemli kararlardan birisidir

 • Yanlış seçimlerden ötürü beşeri yeteneklerin israfı çok fazladır ancak engellenebilir

 • Bir bireyin ilgi, beceri ve değerlerine uygun bir kariyerin seçimi hayatta başarı ve mutluluk oranını çok büyük ölçüde artırır

 • Bireylerin kapasiteleri önemli ölçüde değişkenlik gösterir (kendileriyle, çevreleriyle, kariyer konusunda karar verme ve değişiklik yapmakla ilgili bilgi toplama / yorumlama kapasitesi)

 • Bazı bireylerin biraz, bazılarının biraz daha ve bazılarının da çok fazla yardıma ihtiyacı vardır

 • Ailelerin ve toplumların kapasiteleri değişkenlik göstermektedir (iş dünyasıyla, iş dünyasının önünü açacak öğrenme yollarıyla ilgili bilgi edinme kapasitesi) ve bunların yardıma ihtiyacı vardır.

 • Ailelerin ve toplumların kapasiteleri değişkenlik göstermektedir (iş dünyasıyla, iş dünyasının önünü açacak öğrenme yollarıyla ilgili bilgi edinme kapasitesi) ve bunların yardıma ihtiyacı vardır


Gençlik, belirleyici özellikleri olmayan bir grup olarak düşünülemez. McKinsey tarafından yapılan bir çalışmayla genç nüfusun farklı kesimleri faydalı bir şekilde sınıflara bölünmüştür:


 • İyi bir konuma sahip olan (Odaklandım ve hazırım)

 • Ümidini kaybetmiş (Umursamayacak kadar biliyorum)

 • Hırslı (Motivasyonum iyi çünkü eğitimin önemli olduğunu biliyorum)

 • Serbest (Çok fazla bilmek benim için önemli değil)

 • Çabalayan (Daha çok bilmek istiyorum)

 • Aşırı havalı (Lise sonrası eğitim almaya ilgi duymuyorum)

 • Aşırı yoksul (Lise sonrası eğitim almak isterim ancak maliyetini karşılayamam)Arap AKdneiz ülkelerinde ETF tarafından yapılan bir çalışmayla farklı şekilde yardım edilmesi gereken üç hedef grup belirlenmiştir:


 • Eğitimli İşsiz

 • Eğitime erişimi iyi olan ancak işsizlik seviyesi yüksek olan

 • Yüksek sosyoekonomik arka plan

 • Mevcut işlerden birini seçebilir veya işsiz kalmayı seçebilir

 • Kadın işsizliği üç kat daha fazla  1   2   3   4   5   6

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

1. Oturum Açılış Konuşmaları iconOturum: 10: 00-11: 30 panel 1

1. Oturum Açılış Konuşmaları iconOturumu: Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm Oturum Başkanı

1. Oturum Açılış Konuşmaları iconOturum: Çin’de İş Yapmak Üzerine Türk & Çok Uluslu Yatırımcıların Deneyimleri


Ekonomi
© 2000-2018
kişileri
e.ogren-sen.com